Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ideiglenes hatályú elhelyezés

Ideiglenes hatályú elhelyezésre kerül sor abban az esetben,

 • ha a gyermek felügyelet nélkül marad,
 • ha testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését önmaga vagy családja súlyosan veszélyezteti.

Súlyos veszélyeztetettségnek minősül a gyermek olyan bántalmazása, elhanyagolása, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy fejlődésében jelentős és helyrehozhatatlan károsodást okozhat.

Az eljárás megindítására jogosult:

 • jegyző
 • városi gyámhivatal
 • bíróság
 • rendőrség
 • határőrség
 • ügyészség
 • büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága

Az ideiglenes elhelyezés módjai:

 • nevelésre alkalmas és azt vállaló különélő szülő,
 • más hozzátartozó vagy harmadik személy,
 • nevelőszülő,
 • gyermekotthon, bentlakásos intézmény.

Az ideiglenes elhelyezésről szóló határozat megfellebbezhető, de azonnal végrehajtható, és attól kezdve a szülő gondozási, nevelési joga szünetel.

Eljárás menete:

1) Meghallgatás

 • szülőé vagy más törvényes képviselőé,
 • gondozóé,
 • korlátozottan cselekvőképes gyermeké,
 • ítélőképessége birtokában lévő cselekvőképtelen gyermeké,
 • közeli hozzátartozóké.

Fontos figyelembe venni, hogy ha a súlyos veszélyeztetettség a gyermek életét közvetlen veszélynek teszi ki, a meghallgatást mellőzni lehet.

2) Annak vizsgálata, hogy a gyermeknek milyen elhelyezési forma a legmegfelelőbb.

3) Határozathozatal

4) Ha a határozatot nem a városi gyámhivatal hozta, haladéktalanul át kell neki küldeni a keletkezett iratokat.

Fontos megjegyezni, hogy külföldi állampolgárságú gyermek esetén országos illetékességgel Budapest V. kerület Gyámhivatala rendelkezik.

5) Beszállításáról gondoskodni.

Az eljárás jogi alapjai:

 • 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 72-76. §
 • 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 95-98. §
 • 1952. évi IV. tv. a házasságról, a családról és a gyámságról 91. § (2)-(3) bek.

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér  6. fszt. 113. szoba (Tel.: 510-331)

Ügyintéző: Aradi Noémi

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 8-16 óráig