Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hatósági intézkedésre irányuló kezdeményezés

A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkozik.

Hatósági intézkedésre irányuló kezdeményezésre jogosultak:

 • Gyermekjóléti Szolgálat,
 • természetes és jogi személyek, akik a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, ügyeinek intézésével foglalkoznak,
 • állampolgári jogok országgyűlési biztosa,
 • szabálysértési hatóság,
 • rendőrség,
 • ügyészség,
 • bíróság,
 • bárki (szomszéd is),
 • városi gyámhivatal, ha az átmeneti vagy a tartós nevelésbe vétel megszüntetésével egyidejűleg javaslatot tesz a jegyzőnek a védelembe vételre,
 • pártfogó felügyelet alatt álló gyermek esetén a hivatásos pártfogó.

 Eljárás menete:

1) A beérkezett jelzés alapján a jegyzői gyámhatóság megkeresi a Gyermekjóléti Szolgálatot javaslattétel céljából arra vonatkozóan, hogy alapellátás keretében megszüntethető-e a veszélyeztetettség vagy szükséges-e a védelembe vétel.

 2) A Gyermekjóléti Szolgálat javaslata alapján a jegyzői gyámhatóság

 • a) az eljárás megszünteti, ha az alapellátástól eredmény várható,
 • b) veszélyeztetettség mértékétől függően a gyámhatóság  a szükséges hatósági intézkedést megteszi.

Fontos, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat javaslatát 15 napon belül köteles megtenni!

 Az eljárás jogi alapjai:

 • 1997. évi XXXI. sz. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 11. §, 67. §
 • 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 83. §

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. fszt. 113. szoba (Tel.: 510-331)

Ügyintéző: Aradi Noémi

Ügyfélfogadás: hétfőn és csütörtökön 8-16 óráig