Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Felsőoktatási hallgatók támogatása

A támogatás célja mindazok számára segítséget nyújtani az első diploma megszerzéséhez, akiknek felsőfokú tanulmányaik folytatása szociális helyzetük miatt nehézségekbe ütközik.

Felsőoktatási hallgatók támogatásában részesíthető az a Szentes városban állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, aki felsőoktatási intézményben, nappali tagozaton, első alapképzésben vesz részt.

A támogatás elbírálása az igénylő szociális rászorultsága alapján történik. 

A szociális rászorultságon kívül elsősorban az részesülhet támogatásban, aki:

 • árva, félárva,
 • valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy a családban folyamatos ellátást igénylő beteg él,
 • eltartója/szülője munkanélküli, vagy nyugdíjban részesül,
 • nem részesül kollégiumi ellátásban,
 • családjában az eltartottak száma három vagy annál több.

Nem állapítható meg a támogatás abban az esetben, ha a tanuló hallgatói jogviszonya fennáll ugyan, de tanulmányait a kérelem benyújtásakor nem folytatja (pl. halaszt), illetve amennyiben a hallgató tanulmányait a támogatás felvétele után évközben szakítja meg, a következő évben nem igényelhet támogatást.

A kérelemhez szükséges dokumentumok a kérelem nyomtatványon kívül:

 • személyi igazolvány, lakcím igazolvány,
 • közös háztartásban élők jövedelemről (munkabér, családi pótlék, GYES, gyermektartás, nyugdíjszerű ellátás, árvaellátás, alkalmi munka stb.) szóló igazolás, nyilatkozat,
 • iskolalátogatási igazolás, amelyen fel van tüntetve, hogy a hallgató nappali tagozaton első alapképzésben vesz részt,
 • közös háztartásban élő, középfokú oktatási intézményben, főiskolán, egyetemen tanuló gyermekek iskolalátogatási igazolása.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indulhat, az igényt szeptember hónapban, a külön felhívásban megjelölt időpontig lehet benyújtani, mely határidő jogvesztő.

Az eljárás jogi alapjai:

 • 202/2007.(IX.28.)KT határozat a nappali tagozatos egyetemi, főiskolai hallgatók támogatásáról szóló szabályzatról,
 • Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelete.

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. fsz. 113. 116. számú szoba tel.: 510-340, 510-336

Ügyintéző: Aradi Noémi, Berkeczné Csák Andrea, Nagy Kitti, Ráczné Gál Ágnes,

Felsőoktatási hallgatók támogatása kérelem nyomtatvány

Verzió:
Fájl mérete: Letöltések száma: 748