Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Személygépkocsi átalakítási támogatás

Az átalakítási támogatás:

  • a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt, gyárilag automata sebességváltóval felszerelt személygépkocsi vásárlásához, ill. személygépkocsi segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához nyújtott támogatás, továbbá
  • a személygépkocsi olyan átalakításához nyújtott támogatás, amely lehetővé teszi a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását, vagy
  • a személygépkocsinak a súlyos mozgáskorlátozott személy biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához nyújtott támogatás.

Mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 30.000 Ft. A támogatásra ugyanazon személy hétévenként egy ízben jogosult.

Nem jogosult támogatásra, akinek a családjában az egy főre jutó, a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét meghaladja.

A támogatás iránti kérelem a tárgyévben bármikor benyújtható.

Csatolandó mellékletek:

  • a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló I. fokú orvosi szakvélemény, amit a háziorvos, vagy beutalása alapján szakorvos állít ki (azoknak, akik már részesültek támogatásban és állapotuk végleges, új szakvéleményt nem kell beszerezniük)
  • a kérelmező és a vele közös háztartásban élők elmúlt évi nettó jövedelmére vonatkozó igazolások
  • érvényes gépjárművezetői engedély másolata, ill. szállítást vállaló nyilatkozat
  • nyilatkozat, hogy hét éven belül nem részesült támogatásban.

Az átalakítási támogatás tárgyévi kielégítéséről a Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hiva-tal Szociális és Gyámhivatala az általa létrehozott bizottság véleményének figyelembevételé-vel dönt és értesíti a kérelmezőt. 

Az eljárás jogi alapja:  

  • 164/1995. /XII.27./ Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Szociálpolitikai Osztály fsz. 118. szoba (Tel: 63/510-375)

Ügyintézők:

  • Bede Andrásné
  • Sipos Ferencné

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 8 – 16 óra

Kérelem (0417) - SZGK -átalakítás --> Fájl mérete: Letöltések száma: 432
0417. sz. személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás iránti kérelem