Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hadiözvegy hadigondozásba vétele

Hadiözvegy a szolgálat következtében meghalt személy özvegye. Hadiözvegy továbbá a hadirokkantként hadigondozásba vett személy özvegye is, ha a házasságot a hadieredetű sérülés bekövetkezte előtt kötötték, vagy a házastárs halálakor már legalább 5 éve együtt éltek, vagy házasságukból gyermek született. A szolgálat következtében meghalt, illetve hadirokkantként elhunyt házastársára tekintettel feléled a hadigondozásra jogosultság, ha az özvegy újabb házasságában is megözvegyül. Ha azonban az utolsó házasság nem haláleset miatt szünt meg, úgy a feléledési szabály nem vonatkozik az özvegyre, őt nem lehet hadigondozásba venni. 

A hadiözvegyet havi rendszeres járadék illeti meg, összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 75 %-a. 

Hadiözvegy egyösszegű térítése: az a hadiözvegy, akinek a korabeli hadigondozó hatóság által megállapított pénzellátását 1944. december 22-ét követően politikai okból megszüntették, szüneteltették, ill. ilyen ellátás iránti igényét politikai okból elutasították, továbbá ez irányú kérelmét politikai okból elő sem terjesztette, az elmaradt pénzellátás kompenzálására egyösszegű térítésre jogosult. Meg kell állapítani az egyösszegű térítést annak a hadiözvegynek is, akinek hadigondozotti igényjogosultsága 1991. december 31. előtt fennállt, de számára pénzellátást ezen időpontot követően állapítottak meg. Összege 75.000 forint.

A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul, az igénylő lakóhelye szerint illetékes önkormányzat jegyzőjénél kell a kérelmet benyújtani. A hadi-gondozás iránti igény határidő-korlátozás nélkül bármikor előterjeszthető, a kérelemről jegyzőkönyv készül, csatolandó az összes rendelkezésre álló korabeli irat.

Az ellátásra való jogosultságot a jegyző állapítja meg, az ellátást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.  

Az eljárás jogi alapja:

  • 1994. évi XLV. tv. a hadigondozásról
  • 113/1994. /VIII.31./ Korm. rendelet a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról 

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Szociálpolitikai Osztály fsz. 118. szoba (Tel: 63/510-375)

Ügyintézők:

  • Bede Andrásné
  • Sipos Ferencné

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 8 – 16 óra