Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

A vízgazdálkodással kapcsolatos helyi hatósági és igazgatási eljárások

Talajvízkút engedélyezése

Az eljárás jogi alapja: 72/1996.(V.22) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

Jogszabályban előírt ügyintézési határidő: a kérelem megérkezését követő naptól számított 60 nap.

Az engedélyezés két önálló szakaszban történik.

Elsőként a vízjogi létesítési engedélyt kell kérelmezni, majd a kút megvalósulását követően kell megkérni a vízjogi üzemeltetési engedélyt. A kút használatba vétele csak a vízjogi üzemeltetési engedély birtokában történhet meg.

A 3.000 Ft illetékbélyeggel ellátott vízjogi létesítési engedély iránti kérelem tartalmazza, illetve ahhoz mellékelni kell:

 1. Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje.
 2. A tervezett kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták (földrajzi vagy EOV), terepszint (mBf).
 3. A tervezett kút típusa: fúrt kút vagy ásott kút.
 4. A vízhasználat célja: háztartási vízigény, házi ivóvízigény.
 5. A tervezett kút műszaki adatai:

5.1. talpmélység (terepszint alatt, m), becsült nyugalmi vízszint (terepszint alatt, m);

5.2. csak fúrt kút esetében

5.2.1. iránycső anyaga, átmérője, rakathossz,

5.2.2. csövezet anyaga, átmérője, rakathossz,

5.2.3. szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, kialakítása, típusa,

5.2.4. a kút-felsőrész tervezett kialakítása (fúrt kút esetében): kútakna, kútház, kútszekrény, kútsapka.

 1. A használat során keletkező szennyvíz elhelyezési módja.
 2. Fúrt kút esetében a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: kútr.) 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.
 3. Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a kivitelező is): a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút az érvényes műszaki, biztonsági, vízgazdálkodási és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kerül kialakításra.

 

A 3.000 Ft illetékbélyeggel ellátott vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelem tartalmazza, illetve ahhoz mellékelni kell:

 1. Kérelmező neve, állandó lakhelye, anyja neve, születési helye, ideje.
 2. A vízjogi létesítési engedély száma, kelte, kiállító hatóság
 3. A kút helye: irányítószám, település, közterület jellege, házszáma, helyrajzi száma, koordináták (földrajzi vagy EOV), terepszint (mBf).
 4. A vízhasználat célja: háztartási vízigény, házi ivóvízigény.
 5. Ivóvízcélú felhasználás esetén a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti vízminőség-vizsgálat eredménye.
 6. A kút műszaki adatai:

6.1. talpmélység (terepszint alatt, méterben), nyugalmi vízszint (terepszint alatt, méterben);

6.2. csak fúrt kút esetében:

6.2.1. iránycső anyaga, átmérője, rakathossz,

6.2.2. csövezet anyaga, átmérője, rakathossz,

6.2.3. szűrőzött szakasz mélységköze, átmérője, kialakítása, típusa,

6.2.4. csak ásott kút esetében: kútfalazat anyaga, átmérője (mm/mm), helye (m-m); vízbeáramlás helye (nyitott kúttalp, nyitott falazat, helye (m-m).

6.3. A kút-felsőrész kialakítása (fúrt kút esetében): akna, kútház, kútszekrény, kútsapka.

6.4. A kút lezárása ásott kút esetében: fedlap, anyaga.

6.5. A vízkitermelés módja: kézi vagy gépi.

6.6. A használat során keletkező szennyvíz mennyisége, elhelyezése.

6.7. Fényképfelvétel a kútról és környezetéről.

6.8. Fúrt kút esetében a kútr. 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.

6.9. Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező kivitelező is; fennmaradási engedély kérelem esetében a kútr. 13. §-ban megjelölt szakember: a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet).

 

Fellebbezés esetén mindkét esetben 6.000 Ft az eljárás illetéke.

 

Ügyintéző: Molnár Zoltán 217 sz. iroda, tel.: 510-369
Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Csütörtök 8-16-ig.

 

Egyedi szennyvíz elhelyezési ügyek

 

Az eljárás jogi alapja: 72/1996.(V.22) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

Jogszabályban előírt ügyintézési határidő: a kérelem megérkezését követő naptól számított 60 nap.

A kérelmet írásban 5.000 Ft illetékbélyeggel kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet szerinti dokumentációt.

Fellebbezés esetén 10.000 Ft az eljárás illetéke.

 

Ügyintéző: Molnár Zoltán 217 sz. iroda 510-369
Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Csütörtök 8-16-ig.