Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Természetvédelmi ügyek

Természetkárosítási és helyi védett területekkel kapcsolatos ügyek intézése.

Az eljárás jogi alapjai:

  • A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv.
  • Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv.
  • A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv.
  • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv.
  • A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet
  • A Magyartés – Zalotai természetvédelmi terület védetté nyilvánításáról szóló 11/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet
  • A Széchenyi liget, mint helyi jelentőségű védett természeti terület védettségének fenntartásáról szóló 39/2007. (XII.29.) KT rendelet
  • A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 2/2015. (II.03.) önkormányzati rendelet

Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, aki közterületre ültetett zöld növényzetet (fa, pázsit, bokor, virág) bármi módon megrongál, élő növényzetre hirdetést szögez ki, közterületen lévő fát engedély nélkül vág ki.

Aki a figyelmeztetés ellenére megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, természetes személyek esetén százötvenezer forintig terjedő, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén egymillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható a közterület-felügyelő pedig ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

Jogszabályban előírt ügyintézési határidő teljes eljárásban: 60 nap

Eljárási illeték mértéke (kivétel a fás szárú növények kivágási kérelme): 5.000,- Ft

Fellebbezési illeték mértéke: 10.000,- Ft

Ügyintéző:     Berezvai Csilla           em.: 226/1 szoba        Tel.: 63/510-373

                        E-mail: berezvai.csilla@szentes.hu

Ügyfélfogadási idő:    hétfő és csütörtök 8:00 – 16:00