Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Környezetvédelmi ügyek

Belterületi kommunális,-, folyékony- és zöldhulladék elhelyezési, vízszennyezési, környezeti zajkibocsátási határérték megállapítási, valamint belterületen parlagfű szennyezettség ügyek intézése.

Az eljárás jogi alapjai:

 • A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény.
 • A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
 • A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
 • A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
 • A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény.
 • Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény.
 • A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet
 • A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet
 • A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet
 • A zaj- és rezgésvédelmi határértékek megállapításáról szóló országos hatáskörű 27/2008. (XII. .) KvVM-EüM együttes rendelet
 • A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 1/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet
 • A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet
 • A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 2/2015. (II.03.) önkormányzati rendelet

Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait:

– az ingatlan használója, aki kertjében, udvarában, illetve az ingatlan közterületi határvonala és az útburkolat közötti közterületen a gyomnövények szaporodását nem akadályozza meg, illetve e terület rendjét és tisztaságát nem őrzi meg (takarítás, síkosság mentesítés, karbantartás, fűnyírás),

– aki a haszonállat tartásából származó trágyát nem hézagmentes, szilárd falazatú, szorosan záródó fedéllel ellátott trágyatárolóban tartja, illetve a hígtrágya tárolására külön tárolót nem létesít (kivéve szilárd almozású tartási technológia esetén).

Aki a figyelmeztetés ellenére megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, természetes személyek esetén százötvenezer forintig terjedő, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén egymillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható a közterület-felügyelő pedig ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

Jogszabályban előírt ügyintézési határidő: 21 nap

Eljárási illeték mértéke (kivétel a fás szárú növények kivágási kérelme): 5.000,- Ft

Fellebbezési illeték mértéke: 10.000,- Ft

Ügyintéző:     Berezvai Csilla           em.: 226/1 szoba        Tel.: 63/510-373

                        E-mail: berezvai.csilla@szentes.hu

Ügyfélfogadási idő:    hétfő és csütörtök 8:00 – 16:00