Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Járdákkal és kapubejárókkal kapcsolatos ügyek

Járdák:

Az eljárás jogi alapja:

  • A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2.§(1) d.) szerint járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése vagy bejelentése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése (ide nem értve a gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést) során első fokon a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi járási hivatala jár el.

Kapubejáró építése:

Az eljárás jogi alapja:

  • Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2016. (II.15.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól 4.§ (2)

 

Ügyintéző: Csányi Gabriella 226/3. szoba.
Tel: 63/510-355,      e-mail: csanyi.gabriella@szentes.hu

Ügyfélfogadási idő:   hétfő és csütörtök 8.00 – 16.00-ig