Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Fás szárú növényekkel kapcsolatos ügyek

A Korm. rendelet értelmében a közterületeken lévő fás szárú növények kivágására a jegyzőtől engedélyt kell kérni. A nem életveszélyt okozó fás szárú növény esetében az engedélyt vegetációs időn belül (május-szeptember) kell megkérni. 

Az eljárás jogi alapjai:

  • A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet.
  • Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete.
  • A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 2/2015. (II.03.) önkormányzati rendelet

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alkalmazási köre a települések közigazgatási területén, közterületen lévő fás szárú növényekre terjed ki, de nem terjed ki az erdőkre és a természetvédelem alatt álló területeken lévő fás szárú növényekre.

A Korm. rendelet értelmében a közterületeken lévő fás szárú növények kivágására a jegyzőtől engedélyt kell kérni. A nem életveszélyt okozó fás szárú növény esetében az engedélyt vegetációs időn belül (május-szeptember) kell megkérni. 

Ennek alapján Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 1/2016. (II.15.) rendeletében, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 2/2015. (II.03.) önkormányzati rendeletben szabályozza Szentes város közigazgatási területén belül a közterületeken lévő fás szárú növények védelmét.

Megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait aki fát közterületen engedély nélkül kivág.

Aki a figyelmeztetés ellenére megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, természetes személyek esetén százötvenezer forintig terjedő, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén egymillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható a közterület-felügyelő pedig ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

A fásszárú növények kivágása iránti kérelem nem illetékköteles.

Annak érdekében, hogy a kivágási kérelem tartalmazzon minden jogszabályban előírt adatot, és nyilatkozatot, kidolgoztunk egy kérelem nyomtatványt. Ennek használata nem kötelező, de más egyéb módon benyújtott kérelemnek is meg kell felelnie a Korm. rendeletben meghatározott tartalmi követelményeknek. A nyomtatványhoz a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatalban, a 226/1 szobában lehet hozzájutni, illetve letölthető az Internetről.

A nyomtatvány kitöltése, és leadása után az illetékesek a kérelemben megjelölt helyszínen felmérik a kérelem indokoltságát. Az elbírálás után a kérelmező postai úton kapja meg a fás szárú növények kivágását engedélyező, vagy annak megtiltásáról szóló határozatot. Az engedélyes határozat tartalmazza a fás szárú növények pótlására meghatározott fajtát és annak mennyiségét, valamint a pótlási kötelezettség végrehajtásának módját és határidejét.

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét arra, hogy a pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg.

A törvényben megállapított ügyintézési határidő: 21 nap

Ügyintéző:     Berezvai Csilla           em.: 226/1 szoba        Tel.: 63/510-373

                        E-mail: berezvai.csilla@szentes.hu

Ügyfélfogadási idő:    hétfő és csütörtök 8:00 – 16:00

 

Fakivágási kérelem --> Fájl mérete: Letöltések száma: 758
Fás szárú növények kivágási kérelme