Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Belterületi csapadékvíz elvezetés

Az eljárás jogi alapja:

  • 1995. évi LVII. Törvény a vízgazdálkodásról
  • 1/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet

Ügyintézési határidő: 21 nap.

Árok és mirhó rekonstrukció, árok burkolás és lefedés, kapubejáró áteresz építés, bővítés, belső csapadék csatorna közterületi csapadékvíz- elvezető rendszerbe való bekötése az Önkormányzat hozzájárulásával lehetséges. Árok lefedés csak különleges méltányolást érdemlő esetben- pl.: parkoló létesítése- lehetséges
A hozzájárulás kérelemhez csatolni kell a megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkező tervező által készített engedélyezési tervet min. 2. pld-ban.

Ügyintéző: Molnár Zoltán 217 sz. iroda 510-369
Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Csütörtök 8-16-ig.