Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Közterület-felügyelet

A közterület rendjének és tisztaságának védelme, valamint annak rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb megelőzése, megakadályozása, szankcionálása és az önkormányzati vagyon védelme érdekében településünkön közterület-felügyelet működik.

A feladatkörében eljáró közterület-felügyelő hivatalos személy, feladatait az önkormányzat illetékességi területén – közterületen – egyenruhában látja el.

A felügyelő az általa észlelt vagy tudomására jutott – feladatkörébe tartozó – jogszabálysértés esetén köteles intézkedést tenni. A szabálysértés elkövetőjét a cselekmény súlyától függően helyszíni bírsággal sújthatja, vagy ellene feljelentéssel élhet.

A kiszabott helyszíni bírság mérséklésére, elengedésére a közterület-felügyelet nem jogosult, az ilyen irányú kérelmek csak a szabálysértési hatóság eljárása során bírálhatók el.

A bejelentés:

  • A bejelentéseket az ügyfél személyesen, írásban vagy telefonon teheti meg, illetékmentesen.
  • A felügyelethez érkezett minden bejelentést kivizsgálnak.

Az ügyintézés ideje: általában a bejelentés napján, de az ügy bonyolultságától függően 20 napon belül.

Az eljárás jogi alapjai:

  • 1999. LXIII. törvény a közterület-felügyeletről
  • 2012. II. törvény a szabálysértésekről a szabálysértési eljárások és a szabálysértési nyilvántartások rendjéről
  • a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 2/2015. (II. 03.) önkormányzati rendelet

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Közterület-felügyelet, 216 számú szoba (Tel.: 63/510-368)

Ügyintézők:

  • Kováts Csaba
  • Dancsó Béla

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 8.00 – 16.00-ig a hivatali helyiségben.

Egyéb időpontban a munkaterületükön, a városban érhetők el a közterület-felügyelők.

Munkaidőn kívül üzenetrögzítő működik a 63/510-300-as telefonszámon.

Azonnali intézkedést igénylő bejelentéseiket hétvégén (péntek 13.30-tól hétfő 7.30-ig)
az ügyeletes felügyelő fogadja 06-30/223-1919 vagy 06-30/135-8894 mobiltelefonon.