Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Lakbértámogatás

Aki Szentes Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakásban szociális, jövedelmi és vagyoni helyzete alapján létesített bérleti jogviszonyt, lakbértámogatást kérhet.

Lakbértámogatást az a bérlő kaphat, akinél a bérlakásban együttlakó személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét és nincs létfenntartást biztosító vagyona.

A három vagy több kiskorú gyermeket családban nevelő, szociális körülményeikre tekintettel kijelölt bérlők, alanyi jogon lakbértámogatásra jogosultak az alábbiak szerint: három kiskorú gyermek esetén a lakbértámogatás mértéke a bérleti díj 5%-a, amely minden további kiskorú esetében 5%-kal emelkedik.

A támogatásra való jogosultság szempontjából figyelembe vehető az a gyermek, aki tizennyolcadik életévét nem töltötte be (kiskorú), illetve az a 18. életévét betöltött személy, aki középiskolai tanulmányait folytatja.

A támogatást évente kell kérni, a gyermek korának, családban nevelésének és nagykorú esetén, tanulói jogviszonyának igazolásáva

A lakbértámogatást nem az igénylő-bérlő kapja meg, hanem a szolgáltató. Így a bérlőnek kevesebb lakbért kell fizetnie.

A lakbértámogatást formanyomtatványon kell kérni személyesen vagy megbízott útján.

A kérelemhez csatolni kell, vagy be kell mutatni:

  • jövedelemigazolást (utolsó hat havi nettó átlagkeresetről, illetve minden egyéb jövedelemről)
  • személyi igazolványt,
  • a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatát,
  • ha a kérelmező elvált szülő: a gyermekelhelyezésről szóló jogerős bírósági határozatot vagy büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozatot, hogy a gyermek(ek)et a kérelmező saját háztartásában tartja el,
  • iskolalátogatási igazolást, ha a gyermek 16. életévét betöltötte,
  • élettársak esetén büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozatot a közös háztartásban élésről,
  • indokolt esetben az egészségi állapotról orvosi igazolást,
  • igazolást vagy megállapodást a lakbér és közüzemi díjak fizetéséről.

Az eljárás illetékmentes.

Az ügyintézés határideje: 20 nap

Az eljárás jogi alapja: az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 33/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelet

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Közigazgatási Osztály, földszint 128. számú szoba (Tel.: 63/510-379)

Ügyintéző: Báthory István főtanácsos

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 8.00 – 16.00-ig.

Lakbértámogatási kérelem --> Fájl mérete: Letöltések száma: 412
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló, módosított 19/1999.(VII.10.)KT. számú rendelet alapján lakbértámogatás megállapítását kérem