Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hagyatéki ügyek

Az eljárás jogi alapjai:

  • A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény
  • A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet
  • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Eljárás menete
Az elhunyt után maradt vagyont leltározni kell.

Az eljárás a halottvizsgálati bizonyítvány megérkezésével hivatalból, illetőleg a megkeresésnek a jegyzőhöz érkezését követően indul.

A leltárelőadó az ismert örököst, hozzátartozót megidézi és vele elkészíti a hagyatéki leltárt, vagy a nemleges nyilatkozatot. A hagyatéki leltárt és a hozzá csatolt egyéb okiratokat a leltározás befejezése után meg kell küldeni az illetékes közjegyzőnek az eljárás lefolytatása céljából.

A hagyaték megállapítása és az örökösök részére történő átadása a közjegyző feladat- és hatásköre.

A hagyatéki leltár felvétele illetékmentes.

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Közigazgatási Iroda,   földszint 110/A. számú iroda (Tel.: 63/510-334)

Ügyintéző: Török Ida

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 8.00 – 12.00-ig és 13 – 16.00