Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Birtokvédelem

Kérelem:  Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják, birtokvédelem illeti meg. A sértett fél a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. Egy évnél régebben történt birtoksértés esetén a bíróságtól lehet birtokvédelmet kérni. A kérelmet (amelyre nincs formanyomtatvány) a Hivatal Közigazgatási Osztályán írásban, vagy szóban; személyesen vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani. A meghatalmazást írásban kell csatolni.
A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező és a birtoksértő pontos nevét és címét; a birtoksértés időpontját és rövid leírását; a tanúk nevét és címét, esetleg más bizonyítási eszköz megjelölését.

Illetékköteles: 3.000,- Ft-os illetékbélyegben a kérelemre kell leróni.

Az ügyintézési határideje: általában 15 nap, mely idő alatt már (ha az indokolt) a helyszíni szemlét is megtartjuk. A mindennapi életvitelt súlyosan akadályozó birtoksértések esetén azonnal intézkedünk.

Az eljárás jogi alapjai:

  • A Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény)
  • 17/2015. (II. 16.) Kormányrendelet
  • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Közigazgatási Osztály, 110/A iroda

  • földszint 110/A számú szoba: Dr Kovácsffy Nikolett kovacsffy.nikolett@szentes.hu (Tel.: 63/510-333)

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 8.00 – 16.00-ig

A mindennapi életvitelt súlyosan akadályozó birtoksértés esetén a hivatal teljes munkaidejében (ügyfélfogadási időn kívül azonban lehetséges, hogy az ügyintézőre várni kell).

Az ügyintézéshez szükséges illetékbélyeg megvásárolható a Postahivatalban.

Birtokvédelmi kérelem nyomtatvány

Verzió:
Fájl mérete: Letöltések száma: 349