Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anyakönyvi Hivatal

Helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. (Városháza) fszt. 101, 102. és 103. iroda

Ügyintézők:

 • anyakönyvvezető: Lászlóné Üveges Erika (102. iroda) : 63/510-321 E-mail: laszlone@szentes.hu
 • anyakönyvvezető: Víghné Dóczi Erzsébet (103. iroda) : 63/510-370 E-mail: doczi@szentes.hu
 • anyakönyvvezető: Almási Alexander (101. iroda) :  63/510-351 E-mail: almasi.alexander@szentes.hu

Ügyfélfogadási idő:

 • hétfőn és csütörtökön: 8:00 – 16:00

Anyakönyvi eljárás jogi alapja:

 • 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
 • 32/2014. (V.19.) KIM rendelet az anyakönyvi feladatok ellátásának részletes szabályairól

Anyakönyvi ügyek:

 • születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése
 • születés, házasságkötés, haláleset hazai anyakönyvezésének felterjesztése
 • anyakönyvi kivonatok kiadása
 • névadó
 • születési név megváltoztatása
 • házassági név módosítása
 • apai elismerő nyilatkozatok felvétele
 • állampolgársági eskütételek

Születés anyakönyvezése

Szentes közigazgatási területén élve született gyermek születéséről élveszületési jegyzőkönyvet állít ki a kórház, ill, a születésnél közreműködő orvos, melyet anyakönyvezés céljából eljuttatnak az anyakönyvi hivatalba. Az anyakönyvvezető ez alapján állítja ki a születési anyakönyvi kivonatot.

Szükséges dokumentum még:

 • az anya személyazonosító igazolványa es lakcímigazolványa
 • házassági anyakönyvi kivonat, amennyiben 2014. júliuis 1. előtt kötötték a házasságot
 • teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat ha a szülők nem élnek házasságban (amennyiben rendelkezésre áll)

Az elkészült anyakönyvi kivonatot és az Okmányirodával elkészíttetett lakcímigazolványt az anyakönyvi hivatal postai úton juttatja el a szülőkhöz.

Az anyakönyvi kivonat es a lakcímigazolvány is illetékmentes

Házasságkötés

Házassági szándék bejelentése

Mindkét fél együttes es személyes jelenléte szükséges, jegyzőkönyv felvétele céljából.

Ha az egyik fél külföldi állampolgár külföldi hatóság előtt tett és hitelesített nyilatkozata pótolja a személyes megjelenést.

A bejelentkezéshez érvényes személyazonosító igazolványt, születési anyakönyvi kivonatot (amennyiben a születés helye nem Szentes), családi állapot igazolást (kivéve a hajadon, nőtlen családi állapot) kell hozni. Özvegy családi állapotot halotti anyakönyvi kivonattal, elvált családi állapotot bírósági végzéssel vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonattal lehet igazolni.

Várakozási idő a bejelentéstől számított 30 nap.

A munkaidőn túli házasságkötés szolgáltatási díja helyi rendelet alapján: 15.000,-Ft.

A munkaidőn túli házasságkötés külső helyszínen szolgáltatási díja helyi rendelet alapján: 30.000,- Ft. 

Haláleset anyakönyvezése

Az anyakönyvezést az elhunyt családtagja vagy személyesen vagy megbízás útján- temetkezési vállalkozón keresztül- kezdeményezi, annak a településnek az Anyakönyvi Hivatalánál, ahol a halálesest történt.

Szükséges dokumentumok:

 • haláleset bejelentésésről készült jegyzőkönyv
 • halottvizsgálati bizonyítvány
 • az elhuny személyazonosító igazolványa, lakcímigazolványa
 • születési anyakönyvi kivonat (ha az elhunyt nem Szentesen született) – házas családi állapot esetén házassági anyakönyvi kivonat (ha az elhunyt nem helyben kötött házasságot

Az eljárás illetékmentes.

Hazai anyakönyvezés

Magyar állampolgár külföldön történt születése, házasságkötése, halálesete kapcsán.

Az eljárás kérelemre indul.

Az adatokat az esemény lefordított, – szükség szerint hitelesített – okiratával, kérelmező személyazonosító és lakcímigazolványával vagy érvényes útlevéllel kell igazolni.

Az eljárás illetékmentes.

Anyakönyvi kivonat kiadása

Kérelem nyomtatványt kell kitölteni. A kérelmező érvényes személyazonosító igazolvánnyal igazolja adatait.

A kivonat meghatalmazás híján csak az abban szereplőnek ill. közvetlen családtagjának adható ki. (szülő, gyermek, házastárs)

Az anyakönyvi kivonat másolat kiadása illetékmentes.

2014.július 1. napjával bevezetésre került az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás, amely lehetővé teszi, hogy az anyakönyvi kivonatokat a születési, házasságkötési, haláleseti esemény helyétől függetlenül is bármelyik anyakönyvvezető kitudja adni !

Természetesen csak azután ha az esemény helye szerinti anyakönyvi hivatal feltölti a rendszerbe az adatokat.

 

Névadó

Szülők, névadó szülők adatait kérjük leadni (nem kell okmányokkal igazolni ).
Időpont egyeztetés : telefonon vagy személyesen.

Névváltoztatás- házassági név módosítása

Személyes bejelentésre jegyzőkönyv felvételére kerül sor, érvényes személyazonosító igazolvány alapján.

Illetékmentes.

Ezt követően az okmányokat ki kell cserélni. (Kormányablak)

Névváltoztatás- születési név megváltoztatása

A kérelmet személyesen kell benyújtani. Kiskorú esetében törvényes képviselő nyújthatja be – mindkét szülő aláírása szükséges.

Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztályához történik a felterjesztés. 45 nap az ügyintézési idő. Az eljárási illeték 10.000,- Ft, melyet átutalással kell fizetni! Ismételt névváltoztatás esetén az eljárási illeték 50.000,- Ft, melyet átutalással kell fizetni!

Apai elismerő nyilatkozat megtétele

Magzatra és megszületett gyermekre is megtehető.

Az apa és az anya együttes jelenléte szükséges.

A jegyzőkönyv felvételéhez érvényes személyazonosító igazolvány, családi állapot igazolás (elvált és özvegy családi állapot esetén) és a Terhestanácsadó igazolása kell, amennyiben magzatra teszik az elismerést.

Az eljárás illetékmentes.