Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Talajterhelési díj

A települési önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. Ilyen a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázis-védelem, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyező-források szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme.

Minden olyan szennyvízkibocsátó (háztartás) aki az ingatlana előtt műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, köteles talajterhelési díjat fizetni. Az közcsatorna üzembe helyezésétől számított 90. napig nem kell talajterhelési díjat fizetni.

A talajterhelési díj egységdíjának mértéke, fokozatos bevezetéssel 1200 Ft/m3. A díj számításának alapja a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel és a locsolási célú felhasználásra figyelembe vehető 10 %-os kedvezménnyel.

Szentes város a „felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról” szóló 27/2004.(XII.25) KvVM rendelet melléklete alapján „Érzékeny” besorolású, így 1,5-es szorzót kell alkalmazni.

A fizetendő talajterhelési díj kiszámítása:

A díj számítás alapja (m3) * a köbméterenkénti díj * az érzékenységi szorzó = talajterhelési díj összege

A talajterhelési díj alapja a fentieken felül csökkenthető, azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

A kibocsátónak, díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31-éig bevallást kell tennie, melyben az önadózás szabályai szerint megállapítja a fizetendő talajterhelési díj összegét. A bevallás benyújtásával egyidőben a kiszámított talajterhelési díjat be is kell fizetni.

A bevallási nyomtatványt az Adóiroda minden év március 15-ig megküldi az adózónak úgy, hogy azon már szerepel a vízszolgáltató által igazolt, előző évi szolgáltatott vízmennyiség is. Ezen a nyomtatványon kell levezetni a talajterhelési díj számítását, melyhez minden adat rendelkezésre áll kivéve az elszállíttatott (szippantott) szennyvíz mennyisége, melyet az adózónak kell beszámítania. Ehhez természetesen gyűjtenie kell a nevére szóló, az ingatlanát érintő, adóévi szennyvíz-elszállítási (szippantási) számláit.

Amennyiben a nyomtatvány valamely oknál fogva nem jut el a díjfizetésre kötelezetthez, a pótlását személyesen lehet kérni az adóirodában. A nyomtatvány hiánya nem indokolja a bevallás határidőben való benyújtásának elmaradását.

Adóév Egységdíj

Ft/m3

Érzékenységi szorzó A talajterhelési díj mértéke Ft/m3
2004-2005 24 1,5 36
2006 60 1,5 90
2007 90 1,5 135
2008 108 1,5 162
2009-2011 120 1,5 180
2012- 1200 1,5 1800

 

Befizetés módja: Átutalással a Szentes Város Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt. szentesi fiókjánál vezetett 11735043-15726920-03920000 Talajterhelési díj beszedési számlaszámra, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk, mely beszerezhető a hivatal 105-ös szobájában). Fontos, hogy az átutalásnál a közlemény rovatban kérjük feltűntetni az adózó nevét és adóazonosító jelét.

Az eljárás jogi alapjai:

  • 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
  • 27/2004. (XII.25.) KVVM rendelet melléklete
  • Szentes Város Polgármesterének 3/2021. (II.15.) polgármesteri rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Az ügyintézés ideje: kb. 15 perc

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Adóiroda, földszint 106. számú szoba (Tel.: 63/510-389)

Ügyintéző: Dávidné Lantos Zsuzsanna Viktória irodavezető

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 8.00 – 16.00 óra között

Talajterhelési díj beszedési számla száma: 11735043-15726920-03920000

Az ügyintézéshez szükséges bevallási nyomtatvány és csekk térítésmentesen beszerezhető az Adóirodában vagy elektronikusan kitölthető és beküldhető az alábbi linken: https://ohp-20.asp.lgov.hu/