Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Magánfőzés

TÁJÉKOZTATÓ a magán pálinkafőző berendezések bejelentési kötelezettségéről

2015. január 01.napjától módosult a  jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény, mely alapján a desztilláló berendezés tulajdonosának  az alábbi kötelezettségei állnak fenn:

  • – Már meglévő berendezés esetén bejelentési kötelezettség a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóságnál 2015. január 15-ig
  • – Év közben megszerzett berendezés esetén a megszerzéstől számított 15. napon belől kell a bejelentési kötelezettségnek eleget tenni
  • –  Az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettség teljesítése a tárgyévet követő év január 15-ig
  • – Az előállított magánfőzött párlat évi adója évi 1000 Ft, melyet a bevallással egy időben a tárgyévet követő év január 15-ig kell megfizetni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

A 2013. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól ide vonatkozó rendelkezései:

5. §. (9) bekezdésA magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban az önkormányzati adóhatóság jár el.”

63. §. (2) bekezdés

11. magánfőzés: a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 50 liter mennyiségig;

12. magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.

64. §. (6) bekezdés Az előállított magánfőzött párlat adója évi 1000 forint, amelyet a magánfőző fizet meg.

A magánfőzésre vonatkozó szabályok

67/A. § (1) A magánfőző a 63. § (2) bekezdés 11. pontja szerinti desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől.

(3) A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot.

(4) A magánfőző az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig együtt teljesíti a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.

(5) Az önkormányzati adóhatóság az (1) bekezdés szerinti bejelentésről, valamint a magánfőző adóbevallásáról értesíti a vámhatóságot és a bejelentéssel, bevallással érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi meg az illetékes vámhatóság részére.

(6) A 63. § (2) bekezdés 11. pontja szerint évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.

(7) A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető.

(8) A (7) bekezdés szerinti értékesítéskor vagy ha a magánfőző az általa előállított magánfőzött párlattal kíván részt venni párlatok számára meghirdetett versenyen, az (1) bekezdés szerinti bejelentésről, valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított önkormányzati adóhatósági igazolás igazolja a párlat eredetét.

(9) Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási kötelezettség bevallási határidejétől számított 1 év elteltével évül el.

Számlaszám: (Magánfőző jövedelemadója) 11735043-15726920-10130005

A bejelentéshez szükséges nyomtatvány az alábbi link alól tölthető le:

Magánfőzés nyomtatvány --> Fájl mérete: Letöltések száma: 889
2015. január 01.napjától módosult a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény, mely alapján a desztilláló berendezés tulajdonosának az alábbi kötelezettségei állnak fenn: - Már meglévő berendezés esetén bejelentési kötelezettség a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóságnál 2015. január 15-ig -Év közben megszerzett berendezés esetén a megszerzéstől számított 15. napon belől kell a bejelentési kötelezettségnek eleget tenni -Az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettség teljesítése a tárgyévet követő év január 15-ig -Az előállított magánfőzött párlat évi adója évi 1000 Ft, melyet a bevallással egy időben a tárgyévet követő év január 15-ig kell megfizetni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
Bavallás --> Fájl mérete: Letöltések száma: 754
Előállított magánfőzött párlat után a 20... adóévre