Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Helyi iparűzési adó

Az adó alanya:

Az önkormányzat illetékességi területén vállalkozási tevékenységet végző

 • Az szja. törvény szerinti egyéni vállalkozó, egyéni cég;
 • a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben az éves minimálbér 50%-át meghaladja,
 • Jogi személy (a felszámolás vagy végelszámolás alatt álló is)
 • Egyéb szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság

Önkormányzat által biztosított mentesség, kedvezmény:

 • A háziorvos, védőnő vállalkozó, az alapellátást nyújtó fogorvos az önkormányzatra jutó megosztás szerinti
  helyi iparűzési adójából az adóévben 50%-os adókedvezményben részesül, amennyiben a vállalkozási szintű
  adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg, és nettó árbevételének legalább 80 %-a e
  tevékenység végzésére vonatkozó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási
  szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik.

Az adó alapja: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti adóalap

 Az adó mértéke:
Állandó jellegű tevékenység esetén: Az önkormányzat illetékességi területére eső adóalap 2 %-a

Bevallási határidő: Az adóévet követő év május 31.

Befizetési határidők:

Első félévi előleg március 15
Előző évi adókülönbözet május 31
Második félévi előleg szeptember 15
 

Az adózók 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

Önkormányzat neve: Szentes Város Önkormányzata

Számla száma: 10028007-00342030-02120018

Számla IBAN száma: HU14 1002 8007 0034 2030 0212 0018

A deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tüntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamint

a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is: MANEHUHB.

SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni

 

A befizetés történhet csekken vagy átutalással a 11735043-15726920-03540000 számlaszámra

Az ügyintézés ideje: kb. 10 perc

Az eljárás jogi alapjai:

 • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
 • Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 26/2015. (XI.23.)
  önkormányzati rendelete

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Adóiroda, földszint 105. számú szoba (Tel.: 63/510-326)

Ügyintéző: Jánosi Csaba

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 8.00 – 16.00-ig.

Az ügyintézéshez szükséges nyomtatványok elektronikusan elérhetőek és letölthetőek az alábbi helyről:

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok

A letöltött bevallás nyomtatványt  kitölteni és ügyfélkapus azonosítás után beküldeni kizárólag a NAV rendszerén az   Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programon keresztül lehetséges.