Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Helyi iparűzési adó

Az adó alanya:

Az önkormányzat illetékességi területén vállalkozási tevékenységet végző

 • Az szja. törvény szerinti egyéni vállalkozó, egyéni cég;
 • Az szja. törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, ha az őstermelői tevékenységből származó
  bevétele meghaladja a 600 ezer forintot;
 • Jogi személy (a felszámolás vagy végelszámolás alatt álló is)
 • Egyéb szervezet, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság

Önkormányzat által biztosított mentesség, kedvezmény:

 • Mentes az adó megfizetése alól az az adóalany, aki/amely a település illetékességi területén székhellyel,
  telephellyel vagy fióktelephellyel rendelkezik és a vállalkozói szintű adóalapja nem haladja meg az 1,8 millió
                   
 • A háziorvos, védőnő vállalkozó, az alapellátást nyújtó fogorvos az önkormányzatra jutó megosztás szerinti
  helyi iparűzési adójából az adóévben 50%-os adókedvezményben részesül, amennyiben a vállalkozási szintű
                   adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg, és nettó árbevételének legalább 80 %-a e
                   tevékenység végzésére vonatkozó, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási
                   szerződés alapján az Egészségbiztosítási Alapból származik.

Az adó alapja: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti adóalap

 Az adó mértéke:
Állandó jellegű tevékenység esetén: Az önkormányzat illetékességi területére eső adóalap 2 %-a
Ideiglenes jellegű tevékenység esetén: 5000 Ft/nap

Bevallási határidő: Az adóévet követő év május 31.

Befizetési határidők:

Első félévi előleg március 15
Előző évi adókülönbözet május 31
Második félévi előleg szeptember 15
Feltöltés december 20

A befizetés történhet csekken vagy átutalással a 11735043-15726920-03540000 számlaszámra

Az ügyintézés ideje: kb. 10 perc

Az eljárás jogi alapjai:

 • A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
 • Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 26/2015. (XI.23.)
  önkormányzati rendelete

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Adóiroda, földszint 105. számú szoba (Tel.: 63/510-326)

Ügyintéző: Jánosi Csaba

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 8.00 – 16.00-ig.

Az ügyintézéshez szükséges nyomtatványok elektronikusan elérhetőek és letölthetőek az alábbi helyről:

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok

A letöltött bevallás nyomtatványt  kitölteni és ügyfélkapus azonosítás után beküldeni kizárólag a NAV rendszerén az   Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programon keresztül lehetséges.