Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Termőföld bérbeadás jövedelem adója

Eljáró adóhatóság:a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóság

Termőföld haszonbérbeadása: a termőföld magánszemély tulajdonosa vagy haszonélvezője által egy vagy több évre, írásban kötött megállapodás alapján, bérleti díj ellenében mező-, erdőgazdasági, illetve halászati hasznosításra történő földterület bérbeadás

Az adó alapja: A magánszemély termőföld-bérbeadásból származó bevételének (ide értve a földjáradékot is) egésze. (Szja.tv. 17.§. (4) bekezdése)

Az adó mértéke: az adó alap 15 %-a (Szja.tv. 8. §. (1) bekezdése)

Adózás típusa: önadózás, jövedelme adóját, a magánszemély állapítja meg, vallja be és fizeti meg. Ha a bevétel kifizetőtől származik, akkor az adót a kifizető állapítja meg, vonja le, vallja be és fizeti meg. Ha a kifizető elmulasztotta az adó levonását, vagy a bérleti díjat természetben fizette ki, az adókötelezettséget a magánszemélynek kell teljesíteni

Mentesség: Mentes az adó alól a termőföld-bérbeadásból származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló, határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet eléri.

Bevallás határideje:

  • Magánszemély esetében: a jövedelem megszerzését követő év március 20-ig
  • Kifizető esetében: a levonás évét követő év február 15-ig

Befizetés határideje:

  • Magánszemély esetében: a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 12-ig
  • Kifizető esetében: A kifizetést követő hónap 12. napjáig

Befizetés módja: csekken vagy átutalással a 11735043-15726920-08660000 számlaszámra

Az eljárás jogi alapjai:

  • A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII. tv.73.§.
  • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 82.§

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Adóiroda, földszint 106. számú szoba (Tel.: 63/510-389)

Ügyintéző: Tonnesné Kiss Ildikó irodavezető

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 8.00 – 16.00-ig.

Az ügyintézéshez szükséges bevallási nyomtatvány az E-ÖNKORMÁNYZAT felületén kitölthető és cégkapun, ügyfélkapun keresztül beküldhető.