Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Adó- és értékbizonyítvány kiadása

Kiadható: CSAK külön jogszabályban meghatározott eljárásokhoz.

  • Hagyatéki eljáráshoz (2010.évi XXXVIII tv.).
  • Gyámhatósági ügyekhez (149/1997. (IX. 10.) Korm. r. 153. § (1) bek. b) pont)
  • Földterület felajánláshoz életjáradék ellenében
  • Bírósági végrehajtói ügyekhez (1994.évi LIII. tv. 140. § )
  • NAV végrehajtói ügyekhez

Kiadja: Az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat adóirodája.

Tartalmazza: az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait, az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi értékét.

Az eljárás illetéke: 4000,- Ft

Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek számától függően, külön-külön kell megfizetni Szentes Város Önkormányzat 11735043-15726920-03470000 számú „Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla” javára átutalással vagy csekken. A szükséges csekk beszerezhető az adóiroda 125-ös szobájában.

Ügyintézéshez szükséges: Az értékelni kért ingatlan tulajdoni lap másolata

Az ügyintézés ideje: általában 1-2 nap, legfeljebb 8 nap

Az eljárás jogi alapjai: Az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. tv. 101. §; és mellékletének XIX. fejezete

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Adóiroda, földszint 105. számú szoba (Tel.: 63/510-330)

Ügyintéző: Nagy-Mélykúti Stefánia

Ügyfélfogadási idő: hétfőtőn és csütörtökön 8.00 – 16.00-ig.