Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Adó- és értékbizonyítvány kiadása

Kizárólag az alábbi, külön jogszabályban meghatározott eljárásokhoz adható ki:

  • Hagyatéki eljáráshoz (2010.évi XXXVIII tv.).
  • Gyámhatósági ügyekhez (149/1997. (IX. 10.) Korm. r. 153. § (1) bek. b) pont)
  • Földterület felajánláshoz életjáradék ellenében
  • Bírósági végrehajtói ügyekhez (1994.évi LIII. tv. 140. § )
  • NAV végrehajtói ügyekhez

Kiadja: Az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat adóirodája.

Tartalmazza: az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait, az érték megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi értékét.

Az eljárás illetéke: illetékmentes

Az eljárás jogi alapjai:

– Az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. tv. 101. §; és mellékletének XIX. fejezete

A személyes ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Adóiroda, földszint 105. számú szoba

Ügyintéző: Nagy-Mélykúti Stefánia (Tel.: 63/510-330)

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 8.00 – 16.00 óra között

Az ügyintézés ideje: 8 nap