Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Építményadó

Az adó tárgya: Az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a vállalkozási céllal kapcsolatban hasznosított épület, épületrész valamint a reklámfelület

Az adó alanya: aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa, haszonélvezője

Mentesség, kedvezmény:

  • Mentes a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi ill. nevelési, oktatási intézmény építménye;
  • A költségvetési szerv, az egyház tulajdonában lévő építmény;
  • Az ingatlan nyilvántartási állapot szerint, állattartást szolgáló vagy növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület, ha azt az adóalany tevékenységéhez kapcsolódóan használja;

Az adó alapja: Az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete

Az adó mértéke:

I. zónában 690 Ft/m2 azzal a kitétellel, hogy az adó mértéke az adótárgy használatbavételi engedélye kiadását követő első évben 100,- Ft/m2. A használatbavételi engedély kiadását követő második évben a teljes adómérték egyharmadát, a harmadik évben kétharmadát, a negyedik évtől 100,00 %-át kell fizetni. (Hatályos: 2020. január 1. napjától)

II. zónában az adóalap 30 m2-t meg nem haladó része után 0 Ft/m2, az adóalap 30 m2-t meghaladó része után 690,- Ft/m2.

Az adóévben kizárólag az adóalany által, nonprofit jelleggel és kizárólag közösségi célra hasznosított adótárgy éves adójának mértéke az adóalap minden négyzetmétere után 0 Ft/m2

  1. zóna:Az Ipari Park területe, továbbá az elkerülő út nyugati oldalán elhelyezkedő területek.
  2. zóna:az I. zónába nem tartozó minden más terület.

Adatbejelentés határideje: Az adókötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül

Befizetési határidő:

  • Első félévi adó– március 15
  • Második félévi adó– szeptember 15

Évközi adó megállapítás esetén a fizetési kötelezettséget megállapító határozatban foglaltak szerint.

Befizetés módja: átutalással a 11735043-15726920-02440000 számlaszámra, vagy az adóirodánál beszerezhető csekken.

Az ügyintézés ideje: kb. 10 perc

Az eljárás jogi alapjai:

  • Az adózás rendjét szabályozó 2017. évi CL. tv.
  • A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény
  • Szentes Város önkormányzat Képviselő – testületének az építményadóról szóló módosított 3/2015 (II.03) Kt. számú rendelete

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Adóiroda, földszint 105. számú szoba (Tel.: 63/510-327)

Ügyintéző: Kalmár Gábor

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 8.00 – 16.00-ig.

Az ügyintézéshez szükséges nyomtatvány térítésmentesen beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 105-ös szobájában, vagy kitölthető és elektronikusan beküldhető az alábbi linken:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/