Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Egyéb adóigazgatási eljárás

Részletfizetés, fizetéshalasztás (fizetéskönnyítés):

Az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető.

Feltétele: A fizetési nehézség kialakulása a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható. (látszik a fizetési szándék) A fizetési nehézség átmeneti jellegű.

Automatikus részletfizetési kedvezmény

Art. 199.§. (1) A természetes személy adózó – ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is – kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb ötszázezer forint összegű adótartozásra – kivéve a 198. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségeket – évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez a 198. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálata nélkül.

Adómérséklés:

 • Csak nagyon indokolt esetben van rá lehetőség, ha a fizetéskönnyítéssel a nehézség nem oldható fel.
 • Magánszemély esetén: mérsékelhető az adó, a pótlék és bírság tartozás akkor, ha azok megfizetése az
   adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.
 • Vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén: csak a
    pótlék illetve a bírság mérsékelhető kivételes méltányosság jogcímén – fizetéskönnyítéssel sem orvosolható
                   nehézség esetén – ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet ellehetetlenítené. A mérséklést az
                   adóhatóság feltételhez kötheti.

A kérelemnek mindkét esetben  tartalmaznia kell az összeget, a tartozás jogcímét amelyre a könnyítést, mérséklést kérik. Az indoklásban fel kell tüntetni a nehézség kialakulásának okát és minden olyan tényt, adatot amely alátámasztja a kérelmet.

A kérelemhez csatolni kell a kérelem indokait alátámasztó dokumentumokat.

Mellékelni kell a legutolsó havi jövedelemről szóló munkáltatói igazolást, jövedelemigazolást, a kiadásokat bizonyító számlákat, egyéb bizonylatokat, vállalkozó, vállalkozás esetén a tevékenység adatait tartalmazó adatlapot….stb

Az adóhatóság a kérelem jogosságáról egyedi eljárás során bizonyosodik meg, szükség szerint környezettanulmányt végez, ill. további dokumentumokat kér be az ügyféltől. A fizetéskönnyítés időtartamára az adós tulajdonában lévő ingatlanára jelzálogjog bejegyeztetésére kerül sor.

Eljárási illeték:
magánszemélyek kérelme esetén 0 Ft
gazdálkodó szervezetek kérelme esetén 10000 Ft.

Az ügyintézés ideje: A kérelem benyújtásától számítva maximum 20 nap

Az eljárás jogi alapjai:

 • Az adózás rendjéről szóló többször módosított 2017.évi CL. tv.
 • Az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. tv.

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Adóiroda, földszint 106. számú szoba (Tel.: 63/510-389)

Ügyintéző: Tonnesné Kiss Ildikó irodavezető

Ügyfélfogadási idő: Hétfő és csütörtök 8:00-16:00 óra között.

Az ügyintézéshez szükséges bevallási nyomtatvány az E-ÖNKORMÁNYZAT felületén kitölthető és cégkapun, ügyfélkapun keresztül beküldhető.