Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Egyéb adóigazgatási eljárás

Részletfizetés, fizetéshalasztás (fizetéskönnyítés):

Az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra engedélyezhető.

Feltétele: A fizetési nehézség kialakulása a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható (látszik a fizetési szándék) és a fizetési nehézség átmeneti jellegű.

Automatikus részletfizetési kedvezmény:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény 199.§. (1) alapján a természetes személy adózó – ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is – kérelmére az adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb ötszázezer forint összegű adótartozásra – kivéve a 198. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségeket – évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez a 198. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálata nélkül.

Adómérséklés:

  • Csak nagyon indokolt esetben van rá lehetőség, ha a fizetéskönnyítéssel a nehézség nem oldható fel.
  • Magánszemély esetén: mérsékelhető az adó, a pótlék és bírság tartozás akkor, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.
  • Vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén: csak a pótlék, illetve a bírság mérsékelhető kivételes méltányosság jogcímén – fizetéskönnyítéssel sem orvosolható nehézség esetén –, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet ellehetetlenítené. A mérséklést az adóhatóság feltételhez kötheti.

A kérelemnek mindkét esetben tartalmaznia kell az összeget, a tartozás jogcímét, amelyre a könnyítést, mérséklést kérik. Az indoklásban fel kell tüntetni a nehézség kialakulásának okát és minden olyan tényt, adatot, amely alátámasztja a kérelmet.

A kérelemhez csatolni kell a kérelem indokait alátámasztó dokumentumokat.

Mellékelni kell a legutolsó havi jövedelemről szóló munkáltatói igazolást, jövedelemigazolást, a kiadásokat bizonyító számlákat, egyéb bizonylatokat, vállalkozó, vállalkozás esetén a tevékenység adatait tartalmazó adatlapot, stb.

Az adóhatóság a kérelem jogosságáról egyedi eljárás során bizonyosodik meg, szükség szerint környezettanulmányt végez, ill. további dokumentumokat kér be az ügyféltől. A fizetéskönnyítés időtartamára az adós tulajdonában lévő ingatlanára jelzálogjog bejegyeztetésére kerülhet sor.

Eljárási illeték: illetékmentes

Az ügyintézés ideje: A kérelem benyújtásától számítva maximum 30 nap

Az eljárás jogi alapjai:

  • Az adózás rendjéről szóló többször módosított 2017. évi CL. tv. (Art.)
  • Az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. tv.

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Adóiroda, földszint 106. számú szoba (Tel.: 63/510-389)

Ügyintéző: Dávidné Lantos Zsuzsanna Viktória irodavezető

Ügyfélfogadási idő: Hétfő és csütörtök 8:00-16:00 óra között.

Az ügyintézéshez szükséges bevallási nyomtatvány az E-ÖNKORMÁNYZAT felületén kitölthető és cégkapun, ügyfélkapun keresztül beküldhető.