Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Idegenforgalmi adó

Az adó alanya: az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén lévő kereskedelmi és magánszálláshelyen legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszaka

Mentes az adó megfizetés alól:

 • a 18 év alatti,
 • a 70 év feletti,
 • az egészségügyi és szociális intézményben ellátott magánszemély,
 • a közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján,
 • hatóság vagy bíróság intézkedése miatt,
 • szolgálati kötelezettség miatt,
 • szakképzés miatt,
 • a településen székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozó esetén, munkavégzés miatt az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély,

Az adó mértéke 2011. évtől: személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft/fő/éj

Bevallás határideje: A tárgyhónapot követő hó 15. napjáig.  A bevallást a szállásadónak kell elkészíteni és benyújtani.

Befizetés határideje: A beszedést követő hó 15. napjáig. Az adót a szállásadó fizeti be.

Befizetés módja: Átutalással a Szentes Város Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt. szentesi fiókjánál vezetett 11735043-15726920-03090000 Idegenforgalmi adó beszedési számlaszámra, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk, mely beszerezhető a hivatal 106-os szobájában). Fontos, hogy az átutalásnál a közlemény rovatban kérjük feltűntetni az adózó nevét és adószámát.

Az eljárás jogi alapjai:

 • Az adózás rendjét szabályozó többször módosított 2017.évi CL. tv.
 • A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény
 • Szentes Város Önkormányzat Képviselő–testületének az idegenforgalmi adóról szóló többször módosított 27/2015. (XI.13.) Kt. számú rendelete

Az ügyintézés ideje: kb.: 5-10 perc

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Okmányiroda, földszint 106. számú szoba (Tel.: 63/510-389)

Ügyintéző: Dávidné Lantos Zsuzsanna Viktória irodavezető

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 8.00 – 16.00 óra között

Az ügyintézéshez szükséges bejelentkezési és bevallási nyomtatvány ügyfélkapu vagy cégkapu megléte esetén elektronikusan kitölthető és beküldhető az alábbi linken:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap