Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Adóigazolás

Az adóhatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az adózó kérelmére adat igazolására hatósági bizonyítványt (adóigazolást) ad ki. Az adózó kérelmében feltünteti a felhasználás célját, megjelölve azt a szervet, szervezetet vagy más, az adózótól eltérő személyt is, amelynek eljárásában a hatósági bizonyítványt fel kívánja használni.

Ha az adózó valótlan vagy olyan adat igazolását kéri, amely az adóhatóság nyilvántartásában nem szerepel, az adóhatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja.

A hatósági bizonyítvány és igazolvány határozatnak minősül.

Az általános adóigazolás tartalmazza az adózónak az igazolás kiadásának napján vagy az igazolás kiadása iránti kérelemben megjelölt napon

  1. a)az adóhatóságnál fennálló adótartozását vagy annak hiányát,
  2. b)a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó adatbejelentési, bevallási és adófizetési kötelezettség elmulasztását, ide nem értve azt, ha az adóhatóság által lefolytatott ellenőrzés a mulasztást feltárta, és az adózó a végleges megállapítások alapján keletkezett fizetési kötelezettségét teljesítette, és
  3. c)a végrehajtásra vagy a visszatartásra átadott köztartozásokat.

A nemleges adóigazolás igazolja, hogy az adózónak az igazolás kiállításának napján vagy az igazolás iránti kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.

Eljárás illetéke: illetékmentes

Kérelem benyújtása: az elektronikus ügyintézésre kötelezett adózó kizárólag elektronikus úton, az E-önkormányzat Portálon keresztül nyújthatja be adóigazolás kiállítása iránti kérelmét.

A személyes ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Adóiroda Fszt. 105. szoba

Ügyintéző: Jánosi Csaba (tel: 63/510-326)

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és csütörtökön 8.00 – 16.00 óra között

Ügyintézés határideje: 6 nap

 

Az eljárás jogi alapjai: