Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Adóigazolás

Kiadja: Az adózó lakóhelye, székhelye, telephelye szerint illetékes települési önkormányzat adóirodája.

Felhasználható: Hitelkérelemhez, személyi megfelelőségi eljáráshoz, pályázathoz.. stb

Az eljárás illetéke: 2016. január 01-től illetékmentes

Az ügyintézés ideje:

  • Amennyiben az adóalanynak lejárt esedékességű köztartozása nincs és személyesen kéri az igazolást akkor
                   (Kb.:15 perc )
  • Tartozás esetén a tartozás kiegyenlítésének igazolásakor azonnal. (kb.: 15 perc)
  • Levélben kért igazolás esetén a kérelem beérkezésétől számított 1-3 nap, melybe nem tartozik bele a postai
    kézbesítés időtartama. Ha az ügyfél részéről hiánypótlás szükséges az meghosszabbítja az eljárást.

Az eljárás jogi alapjai:

  • Az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. tv. 101. §; és mellékletének XXI. fejezet 4. pont
  • Adózás rendjéről szóló 2017.éci CL. 126.§
  • Adóigazgatási rendtartás részletszabályairól szóló 465/2017.(XII.28.) Korm. 1.§. (4) bekezdése

Az ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6., Adóiroda, földszint 105. és 106. számú szoba (Tel.: 63/510-330)

Ügyintéző: minden adóirodai ügyintéző

Ügyfélfogadási idő: Hétfő és csütörtök 8:00-16:00 óra között.

A kérelem elektronikus úton nyújtható be az alábbi linken: https://ohp-20.asp.lgov.hu/