Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

(Magyar) Adóiroda

Leider ist der Eintrag nur auf Ungarisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

Tisztelt Adózók!

A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Adóirodája Szentes város és Nagytőke Község illetékességi területén ellátja a helyi adókkal, illetékekkel és díjakkal, valamint az adók módjára behajtandó köztartozásokkal összefüggő feladatokat.

Az Adóiroda főbb adatai:

 • postacím: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal – Adóiroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6.
 • személyes ügyintézés helye: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. földszint 104, 105. és 106. iroda
 • ügyfélfogadási idő:
  • hétfő 8:00-16:00
  • csütörtök: 8:00-16:00
 • a kapcsolattartás módja:
  • magánszemélyek esetén: személyesen, vagy írásban: postai úton vagy ügyfélkapun keresztül, más személynek csak érvényes meghatalmazás esetén tudunk felvilágosítást adni. Az adatbejelentéseket és kérelmeket eredeti aláírással kell az adóhatósághoz eljuttatni.
  • gazdálkodó szervezetek esetén: KIZÁRÓLAG elektronikusan az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 1. § 23. pontja szerint. A beadványok beküldésére az egyéni vállalkozók esetében az ügyfélkapu (KÜNY tárhely), a többi gazdálkodó szervezet esetében a cégkapu használandó.
  • Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény szerint a kérelmet a hatósághoz írásban vagy szóban lehet előterjeszteni.
  • Az e-mailen küldött levelek, bejelentések nem minősülnek elektronikus úton előterjesztett kérelemnek. Az ilyen formában érkezett levelek jelzés értékűek, amelyeket az adóhatóság tartalmuknak megfelelően kezel, indokolt esetben a szükséges hatósági intézkedést hivatalból megteszi. E-mailen csak általános jellegű kérdésekre tudunk válaszolni.
 • az elektronikus ügyintézésre kötelezettek, beadványaikat a hivatali kapunkon keresztül küldhetik meg a https://ohp-20.asp.lgov.hu/szolgaltatasok oldalon, hivatali kapu azonosító (KRID): 101088139
 • Amennyiben az adott ügy intézésére az E-önkormányzat portálon keresztül nincs mód, a https://epapir.gov.hu/ oldalon található ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazáson keresztül van lehetőségük levelet küldeni.

Az Adóiroda munkatársai:

irodavezető: Dávidné Lantos Zsuzsanna Viktória

Név Feladatkör Elérhetőség
Dávidné Lantos Zsuzsanna Viktória  idegenforgalmi adó, talajterhelési díj, magánfőzés, termőföld bérbeadásból származó jövedelem adója, részletfizetési ügyek, méltányossági kérelmek, Nagytőke esetében minden adónem Fsz. 106. iroda   63/510-389
Jánosi Csaba helyi iparűzési adó, adóigazolások Fsz. 105. iroda   63/510-326
Kalmár Gábor építményadó Fsz. 105. iroda   63/510-327
Kokovecz Éva magánszemélyek kommunális adója Fsz. 105. iroda   63/510-330
Korom-Bori Evelina Ágnes köztartozások behajtása Fsz. 106. iroda   63/510-389
Nagy-Mélykúti Stefánia vagyoni igazolás, adó-és értékbizonyítvány Fsz. 105. iroda   63/510-330
Pörneki Szilvia könyvelés, túlfizetések rendezése, átvezetések Fsz. 104. iroda   63/510-328

 

Az Adóirodán intézhető ügyek leírása

 

Főbb jogszabályok:

 1. évi C. törvény a helyi adókról
 2. évi XCIII. törvény az illetékekről (adó- és értékbizonyítvány kiállítása)
 3. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről (adó- és értékbizonyítvány kiállítása)
 4. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (termőföld bérbeadásból származó jövedelem adója)
 5. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról (talajterhelési díj)
  2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
  2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról (magánfőző desztillálóberendezésének bejelentése)
  451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól
 6. évi CL. törvény az adózás rendjéről
  2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról
  2017. évi CLIII. törvény az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról
  465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól

Helyi rendeletek:

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (https://or.njt.hu/eli/v01/726928/r/2015/27)

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról (https://or.njt.hu/eli/v01/726928/r/2015/26)

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.3.) önkormányzati rendelete az építményadóról (https://or.njt.hu/eli/v01/726928/r/2015/3)

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (https://or.njt.hu/eli/v01/726928/r/2013/30)

Szentes Város Polgármesterének 3/2021. (II.15.) polgármesteri rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól (https://or.njt.hu/eli/v01/726928/r/2021/3)