Termál-tavi ökoturisztikai bázis és sétaút kialakítása –

VP6-19.2.1.-6-5-17

 

A Kedvezményezett neve: Szentes Város Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Települési/térségi szintű kulturális-, öko-, aktív-, gasztroturisztikai fejlesztések megvalósításának támogatása – kódszám: VP6-19.2.1.-6-5-17

A projekt címe: Termál-tavi ökoturisztikai bázis és sétaút kialakítása

Azonosító száma: 1924539711

A szerződött támogatás összege: 2 999 982 Ft

A támogatás mértéke: 85%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. december 14.

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt egy természet-közeli turisztikai szabadidős terület kialakítására kerül sor, melynek konkrét célja a Szentes város külterületén található Termál-tó turisztikai adottságainak jobb kihasználása Termál-tavi ökoturisztikai bázis és sétaút kialakításával.

A projekt távlati célja az egyedi turisztikai attrakció fejlesztésével a Termál-tó beemelése a város turisztikai kínálatába, ezzel a turisták városban eltöltött idejének hosszabbítása új programelemek biztosításával.

A városnak évek óta célja a külterületi attrakciók (Tisza part, Termál-tó) fejlesztése és intenzívebb bevonása a helyi idegenforgalomba. Mindkét területet közvetlen elérését kerékpárutak is segítik. Ez a cél a településfejlesztési dokumentumokban is megjelenik.

Terület ökoturisztikai jellege miatt a fejlesztés célcsoportja a természet közeli élményeket kedvelő turisták korosztályra való tekintet nélkül, valamint a helyi lakosság, mivel új szabadidős lehetőség jön létre a külterületen, amelyet önálló szabadidős programként lehet meglátogatni.

A projekt keretében több projektelem valósul meg:

- A Szentes 19565 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú zártkerti ingatlanon ökoturisztikai bázis létrehozása, mely magában foglal 2 db 28m2-es építményt (kerékpár- és csomagtároló) a köztük lévő járdával, 1 db nádlabirintust, 2 db információs tájékoztató táblát.

-  A Szentes külterület 0566 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlanon a Termál-tó északi partjának egy kb. 3 km-es szakaszán 4 db információs tájékoztató tábla elhelyezését.

 

A projekt az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület helyi felhívásában meghirdetett célokhoz kapcsolódva egy helyi adottságokra épülő ökoturisztikai attrakció létrejöttét eredményezi, mely lehetőséget teremt a város természeti turisztikai adottságainak jobb kihasználására. Az új turisztikai kínálati elem a turisták számára a helyben tartózkodási időt hosszabbító lehetőséget is jelent.

 

 

Az Európai Bizottság EMVA-ra vonatkozó internetes oldala: https://ec.europa.eu/agriculture/