Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Téli – tavaszi közmunkaprogram a Szentesi kistérségben

Öt hónapig tartó közmunkaprogram indult a kistérségben. A kistérséghez tartozó települések közül Szentes város gesztorsága mellett Derekegyház, Eperjes, Fábiánsebestyén és Szegvár községek csatlakoztak a közmunkaprogramhoz.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a 2010. évi téli-tavaszi hónapokra vonatkozóan köz-zétett pályázatán a Szentesi kistérség települései 20.457.519 Ft támogatást nyertek a 2010. január 15-től 2010. június 14-ig megvalósuló programra.

Az érintett települések – a kistérségi szintű összefogásnak köszönhetően – 39 fő munkanélküli (közülük több mint 50% RÁT-jogosult) részére biztosítják a munka világába való visszatérés lehetőségét, akiket a támogatás felhasználásával napi 8 órában foglalkoztatnak a településeken.
A programban részt vevők 4 típusú – az önkormányzatok által ellátott – tevékenységben vesz-nek részt: belterületi csatornahálózat karbantartásban, parkfenntartásban és zöldfelület-kezelésben, belterületi utak fenntartásában és az utak környezetének karbantartásában, vala-mint házi segítségnyújtásban.

A program keretében Derekegyház község 9 fő részére, Eperjes 3 főnek, Fábiánsebestyén 4 fő, Szegvár 8 fő, Szentes város pedig 15 fő részére tud munkát biztosítani.
Alternatív munkafeladatként – mind az öt településen – az időjárástól függően a hó eltakarítá-sa, valamint a síkosság megszűntetése is az elvégzendő feladatok részét képezi.
A program során négy személy részére lehetőség nyílik motorfűrész-kezelő képzésen való részvételre, melynek sikeres befejeztével OKJ-s bizonyítványt szereznek, növelve ezáltal a későbbi elhelyezkedésük esélyeit.

A téli időszakban, valamint a gazdasági válság miatt a munkaerőpiacon rosszabbak az elhe-lyezkedési esélyek, korlátozottak az alkalmi munka lehetőségek, megnövekednek a családi kiadások, így igen nehéz a megélhetés a munkanélküliek és családjaik számára.
A közmunkaprogramban résztvevők a segély helyett jövedelemhez jutnak 5 hónapon keresz-tül, javulnak életkörülményeik, kedvezően változik megítélésük, ezáltal fejlődik önértékelésük, önbecsülésük is. Mivel családonként csak 1 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség, közvetetten 39 család megélhetését segíti a 2010. évi Téli-tavaszi közmunkaprogram.