Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Támogatásra lehet pályázni

Városháza
Városháza

Szentes Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendelete 3/b melléklete 1,5 m Ft-ot tartalmaz Ifjúsági Keret (továbbiakban: keret) jogcímén. A keret felosztására a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság tesz javaslatot.

Az összeg 2011. évben a következő célokra fordítható:

 • Aláírt Támogatási Szerződéssel rendelkező, ifjúsági célú hazai és nemzetközi pályázatok önerejének biztosítása (max. 200.000.- Ft/pályázat)
 • Ifjúsági ügyben hazai vagy nemzetközi konferenciára, tanácskozásra, kapcsolatépítés ügyében utazó 14-30 év közötti fiatal útiköltségének, részvételi díjának támogatása
 • Ifjúsági ügyben hazai vagy külföldi vendég, csoport szentesi fogadásának szállás és étkezési költségei (max. 9 fő/alkalom)
 • Min. 5 helyi partnerszervezet együttműködésével megvalósuló ifjúsági célú szakmai együttműködés (hálózatépítés, érdekképviselet, pályázati munkacsoport) munkaprogramjának finanszírozása
Adatlap ifjúsági célú támogatás elnyeréséhez --> Fájl mérete: Letöltések száma: 870

Verzió: 2011. 05. 24.

A közzététel módja:

A Művelődési Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottság (továbbiakban: Bizottság) Szentes Város hivatalos honlapján teszi közzé részletes felhívását, melyben feltünteti az adott évben támogatandó célokat, a támogatás igénylésének módját és a támogatással való elszámolás szabályait, valamint az igényléshez szükséges formanyomtatványokat. A helyi médiában közleményt jelentet meg. A Művelődési Irodán személyesen is átvehetők a támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatványok a közzététel napját követő munkanaptól. A beadás határideje a közzététel napjától számított 30 nap.

Az igénylés módja:

A felhívásban szereplő (3-4. old.), vagy a Művelődési Irodán átvett támogatási kérelem hiánytalan kitöltésével és az abban kért szükséges mellékletek csatolásával.

A támogatás felosztásának szempontrendszere:

 • A támogatási kérelem hiánytalan kitöltése.
 • A szükséges mellékletek hiánytalan csatolása, melyek a következők:
  • Szentes város közigazgatási területén működő bejegyzett civil szervezet Alapító okirat hiteles másolata),
  • 2010. évi köztartozással kapcsolatos nemleges igazolása,
  • az egyesület bírósági nyilvántartásba vételének 30 napnál nem régebbi igazolása (hitelesített másolat),
  • bankszámlaszám igazolása (hiteles másolat),
  • szakmai munkát végző személy neve,
  • Az előző évi önkormányzati támogatás elszámolása a korábbi önkormányzati támogatási kiírásban írtak szerint.
 • A kérelem tárgyának relevanciája.

A beérkezett pályázatokat a Művelődési Iroda civil és ifjúsági referense összesíti, és előterjesztést készít a Bizottság részére. A Bizottság az előterjesztés alapján hozza meg határozatát, melynek eredményét közzéteszi Szentes Város hivatalos honlapján. A támogatás Támogatási Szerződés alapján a támogatott szervezet hivatalos bankszámlájára kerül kiutalásra.

A támogatás más célra nem használható fel. Amennyiben módosul a felhasználás célja, ehhez a Bizottság jóváhagyása szükséges.

A támogatással való elszámolás:

A támogatás felhasználását követően, de legkésőbb tárgyév december 31-ig a támogatás felhasználását igazoló számlák hiteles másolata és a felhasználás célját bemutató rövid szakmai beszámoló becsatolásával.  Leadása a Művelődési Irodára (Polgármesteri Hivatal, 218. szoba) a szervezet vezetője által aláírva, a szervezet bélyegzőjével lepecsételve személyesen vagy postai úton (6600 Szentes, Kossuth tér 6.).

Amennyiben nem számol el, vagy csak a támogatás egy részével számol el, ill. a Bizottság jóváhagyása nélkül nem a megítélt célra költötte a támogatási összeget, a továbbiakban jelen keretből támogatásban nem részesülhet.

Pályázati adatlap --> Fájl mérete: Letöltések száma: 477
Ifjúsági célú támogatás elnyeréséhez