Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tájékoztató a gyermektartásdíj megelőlegezésről

„Nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy – bizonyos feltételekkel – van segítség, ha a megállapított gyermektartásdíjat a kötelezett nem fizeti.”
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.) és a végrehajtási jogszabályai tartalmazzák a gyermektartásdíj megelőlegezés, mint gyermekvédelmi pénzbeli ellátás megállapításának szabályait.

Ezek szerint a gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha
– a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában megállapította,
– a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg (legalább hat hónapja) lehetetlen, továbbá
– a gyermeket gondozó szülő vagy más törvényes képviselő nem képes a gyermek részére a szükséges tartást biztosítani,
feltéve, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének (jelenleg 28.500,- Ft-nak) kétszeresét.

A gyámhivatal a gyermektartásdíj behajthatatlanságát a gyermektartásdíj fizetésére kötelezett személy rendszeres jövedelmére, illetve egyéb vagyonára vezetett eredménytelen végrehajtást követően állapítja meg, az eredménytelen végrehajtást, illetve a végrehajtás szünetelését kimondó foglalási jegyzőkönyv hat hónapnál régebbi nem lehet.

Fontos, hogy nincs helye a megelőlegezésnek, ha a kötelezett lakóhelye olyan államban van, ahol a tartásdíj nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján nem érvényesíthető, a kötelezett külföldi tartózkodási helye ismeretlen, a jogosulttal közös háztartásban él, illetve lejárt gyermektartásdíj esetén.

Megjegyzem, hogy a tartásdíjra jogosult tartás elmulasztása miatt feljelentést tehet a rendőrségen a kötelezett ellen már néhány hónapi nemfizetés esetén is, a gyámhivatal pedig hivatalból kezdeményezi a büntetőjogi felelősségre vonást az eljárás során.

A gyermektartásdíj megelőlegezés megállapításának további, részletes szabályait a már idézett Gyvt. és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet határozza meg, azokról az érdeklődők a Városháza fszt. 129-132. szobáiban működő gyámhivatalban, hétfői és csütörtöki napon 8-16 óra között személyesen vagy az 510-310, 510-311, 510-346, illetve 510-335 telefonon kaphatnak felvilágosítást.

Szombathelyiné Tóth Júlia
hivatalvezető