Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tájékoztató a bírósági ülnökök választásáról

Ülnökök választásáról
Ülnökök választásáról

A korábban megválasztott bírósági ülnökök megbízatása hamarosan lejár. Újból választásukra – várhatóan – a Képviselő-testület április 29-én tartandó ülésén kerül sor. Kérjük és várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen töltenék be a tisztséget a Szentesi Városi Bíróságon.

Kérjük és várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen töltenék be a tisztséget a Szentesi Városi Bíróságon.

A bíróságokra ülnöknek büntetlen előéletű, választójoggal rendelkező, a 30. életévét betöltött, de a 70. életévét el nem ért magyar állampolgár választható.

Az ülnököknek az ítélkezésben a hivatásos bírákkal azonos jogaik és kötelezettségeik vannak.

Az ülnökök a megbízatásuk időtartama alatt nem lehetnek tajgai pártnak és politikai tevékenységet sem folytathatnak ( Alkotmány 50. § (3) bekezdés). Az országgyűlési képviselői megbízatás, az önkormányzati képviselő-testületi tagság politikai tevékenységnek tekintendő. Nem politikai tevékenység a munkavállalói – szakmai, érdekvédelmi- szervezetben való részvétel.

Az ülnököt az igazságszolgáltatásban való részvételével összefüggő cselekménye tekintetében az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. Törvény 4. §- ában meghatározott tartalommal mentelmi jog illeti meg.

A megválasztott ülnöknek bírói esküt kell tennie.

Az ülnököt a bíróság elnöke hívja be és osztja be az ítélkező tanácsba. E tisztsége gyakorlásának idejére az ülnököt, a Bjt. 128. § rendelkezései szerint átlagkereset, illetőleg tiszteletdíj illeti meg, amelyet a bíróságok költségvetésükből térítenek meg.

Joga az ülnöknek, hogy a behívásról legalább egy hónappal korábban értesüljön, illetve, hogy kérésére, fontos okból a bíróság elnöke elhalaszthassa a működése megkezdésének időpontját.

Az ítélkező tanácshoz beosztott ülnök joga, hogy a tárgyalandó ügyek tény- és joganyagát megismerhesse, arról őt az ítélkező tanács elnöke tájékoztassa.

Az ítélet meghozatalát megelőző zárt tanácskozással kapcsolatos tanácskozási titkok megőrzése az ülnök számára is kötelező. Ez vonatkozik a szolgálati, illetve az államtitkokra is.

A bírósági ülnök alapvető kötelezettsége – csakúgy, mint a hivatásos bírónak -, hogy a Magyar Köztársasághoz, annak Alkotmányához hű legyen, lelkiismeretesen járjon el, és mindenkor tanúsítson a tisztségéhez méltó magatartást.

Az ülnökökre vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. Törvény és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény tartalmazza

Ülnököket a Szentesi Városi Bíróság illetékességi terültén lakóhellyel és választójoggal rendelkező magyar állampolgárok, helyi önkormányzatok és társadalmi szervezetek jelölhetnek.

A bírósági ülnökké jelölés és annak elfogadásáról szóló nyilatkozat nyomtatványa beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájában (Szentes, Kossuth tér 6. I. em. 206-os szoba.)

Az ülnökjelölésről és annak elfogadásáról szóló nyilatkozatokat a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítvánnyal együtt 2011. március 30-ig adhatják le a fenti címen. Lehetőség van arra is, hogy a hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérőlapot a készpénz-átutalási megbízás feladóvevényének másolatával a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájára adják le, ahol annak továbbításáról gondoskodnak.

További tájékoztatást kérhető a 63/510-304, 510-308, 510-384 telefonszámon.