Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Szakmai vezetői pályázat – Gyermekek Átmeneti Otthona

Szakmai vezető kerestetik
Szakmai vezető kerestetik

Szentesi Családsegítő Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Gyermekek Átmeneti Otthona szakmai vezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6600 Szentes, Munkácsy M. utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 23 férőhelyes Gyermekek Átmeneti Otthonának szakmai vezetésével járó feladatok teljes körű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, KIZÁRÓLAG a 15/1998. (IV.30.) Nm. rendelet 2. sz. melléklet I. rész “Alapellátások” 4. pontjában meghatározott képesítések fogadhatók el.,
 •         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         cselekvőképesség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Szakterületen eltöltött gyakorlati tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •         “B” kategóriás jogosítvány és vezetési tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         Szakmai önéletrajz
 •         Motivációs levél
 •         Képesítést igazoló okiratok másolata
 •         Felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány (még nem kell csatolni a pályázathoz)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gál Antal nyújt, a 704592756 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Szentesi Családsegítő Központ címére történő megküldésével (6600 Szentes, Ady Endre utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CS/47-01/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Gyermekek Átmeneti Otthona szakmai vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szentesi Családsegítő Központ címére történő megküldésével (6600 Szentes, Ady Endre utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CS/47-01/2016, valamint a munkakör megnevezését: Gyermekek Átmeneti Otthona szakmai vezető.
 •         Személyesen: Bugya Katalin, Csongrád megye, 6600 Szentes, Ady Endre utca 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az írásbeli pályázatok bírálatát követően a kiválasztottakkal történő személyes elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         szentes.hu – 2016. május 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. április 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.