Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Pályázat jegyző munkakör betöltésére

Városháza

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Ellátandó feladatok:

A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői tekintetében, szakmai felelősség a hivatal működésért. Az önkormányzat munkájának előkészítése, végrehajtásának megszervezése, államigazgatási hatáskörök gyakorlása. Ellátja Nagytőke Község Önkormányzata és a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzata jegyzői feladatait.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 81.§ (1)-(3) bekezdésében, 86.§-ában és a vonatkozó ágazati jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 70 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) SZMSZ-ben, a Közszolgálati Szabályzatban foglaltak az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Magyar állampolgárság,
 •       Cselekvőképesség,
 •       Büntetlen előélet,
 •       Egyetem,
 •       Igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel rendelkezik,
 •       Legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
 •       Közigazgatási vagy jogi szakvizsga
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       B kategóriás jogosítvány
 •       Legalább 3-5 év önkormányzati vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (87/2019 (IV.23.) Korm.rend. 9.§-a és az 1.sz. melléklet szerinti tartalommal). Motivációs levél.
 •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely a Kttv. 42.§ (1) és (3) bekezdésnek való megfelelést igazol
 •       Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 •       Szakmai gyakorlat igazolása
 •       Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul
 •       Nyilatkozat a Kttv. 84-86. § szerinti összeférhetetlenségről
 •       Nyilatkozata vagyonnyilatkozat vállalására
 •       Nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek
 •       Szakmai, vezetői elképzelésének bemutatása, maximum 3 oldal terjedelemben

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csákné Kis Regina nyújt, a 0663 510309 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6600 Szentes, Kossuth tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/1039/2023 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
 •       Személyesen: , Csongrád megye, 6600 Szentes, Kossuth tér 6. II. 209.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jegyző személyéről a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok polgármesterei a lakosságszám arányos többségi döntést hoznak. A benyújtott pályázatok értékelése alapján kerül sor a személyes meghallgatásra. A pályázati eljárás az adatvédelmi szabályoknak megfelelően történik. A pályázat kiírója az eljárás során a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •       Szuperinfo – 2023. február 2.
 •       www.szentes.hu – 2023. február 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Kttv. 46.§ (1) bekezdése alapján 6 hónap próbaidő kikötésre kerül.