Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Pályázat GAZDASÁGI VEZETŐ munkakör betöltésére

Művelődési és Ifjúsági Ház
Művelődési és Ifjúsági Ház

A Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Szentesi Művelődési Központ GAZDASÁGI VEZETŐ munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye: 6600 Szentes, Tóth József utca 10-14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény gazdasági vezetője irányítja és ellenőrzi a Szentesi Művelődési Központ és a Koszta József Múzeum gazdasági szervezetét, gazdasági intézkedéseket hoz, ellátja a költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével, kapcsolatos, valamint a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat. Felelős a költségvetési szerv költségvetésének megtervezéséért, a gazdálkodással, könyvvezetéssel és a finanszírozással kapcsolatos feladatok ellátásáért, továbbá az adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségek teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért. Feladata a főkönyvi pénzügyi könyvelési feladatok teljes körű, önálló ellátása.

Irányítja és szervezi az intézmények gazdasági munkáját. Megszervezi és ellenőrzi a Szentesi Művelődési Központ és a Koszta József Múzeum működéséhez kapcsolódó pénzügyi, számviteli, anyag-, eszköz és bérgazdálkodási feladatok ellátását. Irányítja a decentralizált gazdálkodás keretében az alapfeladatok ellátásához szükséges anyag és eszközbeszerzéseket. Költséghatékonyan látja el a vagyongazdálkodást. Felelősséggel irányítja az intézmények pénzkezeléssel kapcsolatos feladatait. Tervezés során elkészíti a Szentesi Művelődési Központ és a Koszta József Múzeum költségvetését, az intézmény Gazdasági Tervéhez szükséges anyagokat. Koordinálja és ellenőrzi a jóváhagyott költségvetés végrehajtását, a maradványok elszámolását. A két intézmény egységeinek tevékenységéhez segítséget nyújt gazdaságossági számításokkal, előzetes véleményezéssel a területek pénzfelhasználásához kapcsolódóan. Koordinálja a bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos számviteli feladatokat; megszervezi és ellenőrzi a Szentesi Művelődési Központhoz és a Koszta József Múzeumhoz tartozó gazdasági jellegű ügyviteli és nyilvántartási tevékenységeket. Az intézmények részére leosztja a felhasználható kereteket, ellenőrzi azok felhasználását és a költségek elszámolását. Gondoskodik a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal testületek elé kerülő gazdasági témájú előterjesztések előkészítéséről, más előterjesztéseket gazdasági szempontból előzetesen véleményez. A két intézmény kis és nagy értékű tárgyi eszközeinek tekintetében felelős a nyilvántartások vezetésért és a leltározások lebonyolításáért. Felügyeli és értékeli az intézményekben folyó gazdálkodási tevékenységet, valamint az erőforrásokkal való gazdálkodás hatékonyságát ellenőrzi. Rendszeres információkat szolgáltat a gazdasági tevékenységről és a költségvetési keretek felhasználásáról, elkészíti a szükséges beszámolókat.

Irányítja és ellenőrzi az irodai alkalmazottak munkáját, felelősséggel tartozik a kincstári szabályzatban rögzített funkcionális feladatok:

• költségvetés tervezés, teljesítés, könyvvezetés, beszámolás, ellenőrzés,

• mérlegkészítés, vagyonkezelés, vagyongazdálkodás, állomány- nyilvántartás

• adat- controlling, statisztikai adatgyűjtés, mérés, likviditás- és pénzügyi elemzés és értékelés, szakmai mérési eredmények számítógépes előkészítés ellátásáért

• a költségvetés terén rendszeresen tájékoztatja a szakmai intézmény vezetőjét az előirányzat és teljesítés arányairól, a teljesítés üteméről

•  ellátja a költségvetési szerv vezetőjére jogszabályban meghatározott feladatokat.

Ellátja az intézmény SZMSZ-ében meghatározott egyéb feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • –        főiskola,
 • –        államháztartási mérlegképes könyvelői,
 • –        könyvviteli szolgáltatási – legalább 3 év szakmai tapasztalat,
 • –        erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, képesítést igazoló iratok
 • –        költségvetési szervnél szerzett gyakorlat
 • –        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • –        felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
 • –        felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
 • –        magyar állampolgárság
 • –        büntetlen előélet
 • –        cselekvőképesség
 • –        sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • –        közművelődési intézményben szerzett egyéb speciális szakmai ismeret,
 • –        EU pályázatokban való részvétel és ott megszerzett pénzügyi tapasztalat,
 • –        költségvetési szervnél, közművelődési intézményben megszerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • –        szakmai önéletrajz
 • –        végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata
 • –        a pályázó legalább 3 éves szakmai gyakorlatát és esetleges vezetői tapasztalatát igazoló dokumentumok, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. március 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varróné Szabó Ildikó  intézményvezető nyújt, a 06-63-314-211-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • –        Postai úton: Szentesi Művelődési Központ (6600 Szentes, Tóth József u. 10-14.)
 • –        Elektronikus úton: kultura@szentes.hu

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Szentesi Művelődési Központ Alapító Okiratában foglaltak szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Szuperinfó – Szentes: 2014. február 28. és március 7. megjelenés

Szentesi Élet: 2014. február 28. és március 7. megjelenés

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 63/314-211-es telefonszámon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. március 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Szentesi Művelődési Központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a Szentesi Művelődési Központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.