Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dél-alföldi postatörténeti emlékszoba

„A posta örök – és örökké változik. A ma postája holnapra emlék lesz. A tegnap postája már ma is az, a tegnapelőtt postájára pedig sokan már nem is emlékeznek.”

Részlet a kiállítás emlékkönyvéből

Dél-alföldi postatörténeti emlékszoba
Dél-alföldi postatörténeti emlékszoba

A kiállítást több évtizedes gyűjtőmunka eredményeként 2003-ban néhány postás dolgozó alapította. A Dél-alföldön élő aktív dolgozók és nyugdíjasok a gyűjteményt folyamatosan gazdagítják. 2009 januárjában 2799 fajta (3928 db) tárgy, okirat és nyomtatvány állt az érdeklődők rendelkezésére. A kiállítás öt teremben tekinthető meg.

Az első terem (emlékszoba) egyik fele egy múlt századbeli kisposta berendezési tárgyait és fölszerelését mutatja be. Látható itt korabeli postáskisasszony és egyenruhás, kerékpáros kézbesítő is. A falakon az 1890-es évek végén a Dél-alföldön szolgálatot teljesítő postamesterek, postakiadók, valamint az 1900-as évek első feléből hivatalvezetők arcképcsarnoka látható. Egy külön tabló kronologikus sorrendben sorolja, hogy melyik településen mikor nyitottak postát. A kisposta “közönségterében” az asztal üveglapja alatt értékes iratok tájékoztatják a látogatókat a múltról.

Az emlékszoba másik felében a távközlés múltja iránt érdeklődők láthatnak egy múlt században készült, ma is üzemképes távbeszélő-központot, melyhez hat készülék csatlakozik. A kiállítás termeit összekötő régi telefonok ki is próbálhatók. Megtekinthető itt az 1946-os vidéki telefonkönyv, amely nem nagyobb egy spirálfüzetnél, ám mégis elég volt valamennyi megye összes telefon-előfizetőjének közzétételére.

Ebben a teremben még egy sarok érdemel említést, amely a Szegedi Postaigazgatóságra emlékeztet. A Trianont követően létrejött igazgatóság 2003-ig látta el a dél-alföldi posták szakmai irányítását es felügyeletét.

A szentesi gyűjteményben 1867-től, a Magyar Posta önálló nemzeti közintézménnyé válásától kezdve hiánytalanul megtalálhatók a “M. kir. Postai és Távírdai Rendeletek Tára” című hivatalos kiadvány bekötött példányai.

Dél-alföldi postatörténeti emlékszoba
Dél-alföldi postatörténeti emlékszoba

A második teremben (oktatóterem I.) az egyik vitrinsor az 1848-49-es Kossuth-bankótól a jelen korig vezeti végig a látogatót a magyar bankjegykiadás történetén. Ebben a teremben több kép is látható a Magyar Posta életéből 1867- től 1950-ig, valamint megtekinthető Szentes posta történetének néhány epizódja. Ugyancsak ebben a teremben találhatók a Szegedi Postás Sport Egyesület megmaradt dokumentumai és emlékei.

A harmadik teremben (oktatóterem II.) az 1945-1990 közötti időszak postai berendezéseit, emlékeit, tárgyait helyeztük el. Ugyanitt mutatjuk be a postai szakoktatás tárgyi emlékeit. Több kiállítási bábu is itt kapott helyet, rajtuk régi egyenruhák. Működőképes állapotban látható a kiállításon négy, 40-50 évvel ezelőtti, lyukszalagos telex¬gép. E teremben, tíz szekrényben helyeztük el azokat a dokumentumokat és kiadványokat, amelyeket kutatási célra az érdeklődők fölhasználhatnak. Itt találhatók továbbá tartalék egyenruhák, kisgépek és képek.

A negyedik teremben képeslap-kiállítás látható a múlt század elejétől a közelmúltig. Ugyanitt bélyegeket, elsőnapi borítékokat és alkalmi levelezőlapokat is bemutatunk.

Az ötödik teremben sokféle hírközlés-technikai eszköz csodálható meg: régi telefonok, rádiók, televíziók, telexgépek. Ugyanitt látható Katona Imre egykori szentesi postaműszaki dolgozó, amatőr festő emlékkiállítása. Volt munkatársunk emléke előtt több használati tárgyával, okiratával és néhány festményével tisztelgünk.

A gyűjtemény nem lezárt, minden felajánlást örömmel fogadunk! Várunk régi dokumentumokat, fényképeket, nyomtatványokat, egyenruhákat, postai tárgyi eszközöket.

Alapítványunk célja a dél-alföldi posták és a régióban egykoron szolgálatot teljesítő postások emlékeinek összegyűjtése, megőrzése, közkinccsé tétele. E célt szolgálja a szentesi emlékkiállítás és a www.dapta.hu honlap. Időszakos kiállításokat és alkalmi közösségi rendezvényeket is szervezünk.

Alapítványunk kiemelten közhasznú szervezet.
Kérjük, adója 1 %-ával, vagy más módon Ön is segítse elő az alapítvány működését és a kiállítás fenntartását!
Adószámunk: 18475070-1-06
Bankszámlaszámunk: 11735005-20521116
6601 Szentes, Kossuth u. 3. (Szentes 1 posta)

A kiállítás megtekinthető: hétfő-péntek 8-16-ig, szombaton csoportoknak előzetes egyeztetéssel.
Csoportok bejelentkezését a 06-63/314-366 telefonszámra kérjük!