Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Fábiánsebestyén

Fábiánsebestyéni Cserna-féle szélmalom
Fábiánsebestyéni Cserna-féle szélmalom

A napvilágra került történelmi adatok alapján a település első lakói betelepített kunok voltak. E nép saját területén a régi kiváltságokat megtartva, kapitányok irányítása alatt élt és jobbágyi helyzetben az állattenyésztésen kívül földműveléssel is foglalkozott. Kunszállás jellegét megőrizte, mert fekvésénél fogva is abba a területsávba tartozott, amelyet a Tétényi országgyűlés után ismét kunokkal telepítettek be. Ebben kiemelkedő szerep jutott a Maróthyaknak.

Maróthy János 1435-ben vízivárat építtetett a környék lakosainak védelmére, és templomot alapított a két védőszent: Szent Fábián és Szent Sebestyén emlékére. A sűrűn egymást váltogató földesurak kezében a falu fokozatosan hanyatlott, majd 1526-tól állandó pusztításnak és rettegésnek volt kitéve. Kóbor török és tatár csapatok dúlták, fosztogatták. Az 1563-as adóösszeírás szerint 33 család lakta a falut, mintegy 165 fő. A törökök kivonulásukkor kifosztották, majd felégették a falut is. A gyújtogatásnak a templom is áldozatul esett és nem is épült fel soha többé. Ma is csak, mint “pusztatemplomrom” tanúskodik a régi időkről. 1872-ben tanyarendszerű pusztaközségből nagyközséggé alakult. A falu ma is álló és működő temploma 1932-ben épült Árpádházi Szent Erzsébet tiszteletére. A települést 1941-43 között mintaközségként építették ki 200 családi házzal, iskolával, óvodával, utcai díszfákkal és cserjékkel.

Fábiánsebestyén határában korábban még két szélmalom is működött, ám mára már csak az egyik maradt fent. Az úgynevezett Cserna-féle (vagy Horváth János-féle) szélmalom a Gádoros felé vezető út mellett áll jó állapotban. 2001-ben teljesen felújították, így ismét régi fényében tündökölhet. A malom egy gyönyörű hétvégi kirándulási célponttá vált, főként a szalonnasütő, grillező és bográcsozó hely kialakítása után. A malom kulcsát a Mentési Központból lehet elkérni, így az érdeklődők bármikor meglátogathatják. Fábiánsebestyén mára egy dinamikusan fejlődő, lovassportja révén nemzetközi hírű alföldi településsé vált.

Bővebb információ: www.fabiansebestyen.hu, www.fogatverseny.hu