Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Kossuth Lajos utca átalakulása

Kossuth utca átalakulása szórólap 1. oldal
Kossuth utca átalakulása szórólap 1. oldal

Célegyenesben a városközpont megújulása

A jövő útja a korszerű, a fejlett infrastruktúra. Mint ahogyan egy település sorsát a külső környezet befolyásolja, hasonlóan fontos az egyének számára, hogy a lakóhely milyen szinten biztosítja a civilizált környezetet és ad lehetőséget arra, hogy a gazdasági, információs vérkeringésbe bekapcsolódhassanak. Az önkormányzat tudatos városépítő munkájának köszönhetően – pályázati források felhasználásával – az elmúlt években megépítette a várost elkerülő utakat, körforgalmi csomópontokat.

A lakosság támogatásával teljessé vált a város infrastrukturális rendszere: valamennyi utcában kiépült a korszerű közvilágítás; a földgáz-, a víz-, a szennyvízvezetékek; a távközlési és kábeltévé hálózat. Minden utcában aszfaltos út szolgálja az ott élők kényelmét. Így a közművesítettség tekintetében néhány év alatt megelőztük a környező településeket. Az újabb nemzedékek számára már természetes adottságként jelenik meg az alap- infrastruktúra további fejlesztése. Városszerte több milliós nagyságú beruházás kezdődött el a járda-, a kerékpárút-, az útépítések és korszerűsítések terén, melyek jelentős része idén már el is készül. Ezek között van a Szegvári út, a Schweidel utca, a Nagyhegyszéli út burkolat-felújítása, korszerűsítése, szélesítése mellett a Kossuth utca forgalom-átszervezése is. Ez utóbbinak a gondolata már a város főutcájának forgalomcsillapításakor kezdett konkrét formát ölteni.

Az elmúlt hónapokban több fórumon konzultáltunk a lakosság különböző csoportjaival, ismertettük a terveket és azokba beépítettük a fórumokon elhangzott észrevételeket. Úgy gondoljuk, hogy a munkák menete közben is fontos a vállalkozók és a lakosság folyamatos tájékoztatása, hiszen immár a „kapuk” előtt zajlanak az események. Tudni kell még egy áttörést jelentő tényt is: a munkákat szentesiek végzik!
Kerékpárút- építés

A sok munka közül az épülő kerékpárút kialakítása a legizgalmasabb. Évek hosszú során keresztül „élveztük” a városon áthaladó forgalom „áldását”: nem tudtunk gyalogosan és kerékpárral biztonságosan közlekedni. Az eltelt évek folyamán megépült az Ipartelepi, a Szarvasi, a Kunszentmártoni, a Csongrádi úti, valamint a tiszagáti kerékpárút. Most pályázati pénzből tovább épülhet a város kerékpárút-hálózata, amelynek során összekötésre kerül a Csongrádi úti kerékpárút a 45. számú út melletti kerékpárút szakaszokkal, s így egységes hálózatot alkothat (a Kurcától a Rákóczi Ferenc utcáig 1100 méter hosszúságban, innen tovább a Szarvasi útig 700 méter hosszan épül). Fontos ez azért is, mert Szentes kerékpáros település!

A Kossuth utcán épülő kerékpárút több szakaszon nem közvetlenül a járda mellett halad, mert sok fát kellene kivágni. Ezeken a helyeken az út mellett vezetik végig és az érintett rövid szakaszokon a parkolóhelyek száma csökkenni fog. A tudatos előkészítő munka során azonban több mint hetvenállásos, központi fekvésű parkoló létesült a Jövendő utcában.

Kossuth utca átalakulása szórólap 2. oldal
Kossuth utca átalakulása szórólap 2. oldal

Ugyancsak a városközponti parkolóhelyek számát növelték a Horváth Mihály utcában, a Sportcsarnok előtt, a Kossuth utca 17. számú épület mögött és a Hajdú Lajos utcában megépített várakozóhelyek, továbbá a Kiss Bálint utca felújításával egyidejűleg az ott létesített parkolók is. Az életminőség javítását, a lakosok biztonságos közlekedését szolgálják a kerékpárutak és az egységes buszöblök, valamint az utazóközönség komfortérzetét növelik a fedett buszvárók.

További, a közlekedés biztonságát szolgáló beavatkozás lesz a Kossuth utcán, hogy a postánál és a Penny áruháznál kijelölt gyalogos-átkelőhelyek létesülnek. A Mátyás király utcai kereszteződésben osztályozósávok segítik majd a gépjárművek haladását.
Zöld-program

A több részből álló beruházás kiviteli munkáinak befejezésével egyidejűleg a felújított, vagy újonnan elkészült vonalas létesítményeket határoló zöldfelületi részek is fejlesztésre kerülnek. Az elavult utcabútorok cseréje megtörténik.

A zöldterület megújul a virágok, a fák, a gyepek telepítésének eredményeként. Mi, lokálpatrióták tudunk örülni egy bokornak, virágnak, fának, parknak, padnak, mindennek ami szebbé, zöldebbé teszi Szentest. Ezek és egymásba nyíló terei különbözteti meg városunkat más településektől. Merjünk örülni és büszkének lenni városunkra, hiszen nekünk nyílnak a virágok, és minket dicsérnek az átutazók, amikor rácsodálkoznak a fejlődő városképre.

Útfelújítás

Pályázati forrásból az előzőekhez kapcsolódó beruházásként valósulhat meg a Kossuth utca burkolatának rekonstrukciója is. A burkolat-felújítást megelőzően több éve folyik már az úttest alatti közművek felújítása a közműszolgáltatók beruházásaként.

Elkészült a gázvezeték rekonstrukciója, megtörtént a szennyvíz- és csapadékvíz- hálózat felülvizsgálata, és néhány helyen kicserélték az úttest alatti távhővezetéket is. Február közepén megkezdődött a szükséges ivóvízvezeték építési munkája, és folytatódik a távhővezeték cseréje is. Az útfelújítás során átalakulnak a csomópontok, a Bocskai utca pedig újra megnyílik a Kossuth utca felől. Körforgalom lesz a Rákóczi és Klauzál utcai kereszteződésekben. Terelő szigetes csomópont épül a József Attila és a Mátyás király utcáknál.

A Kossuth utca a Kurcától a Tűzoltóságig új aszfaltburkolatot kap, a Posta és a József Attila utcai szakasz díszkövezettel épül. A Kossuth utca aszfaltburkolat felújítási munkáit szakaszosan, félpályás útlezárással végezzük el terveink szerint, biztosítva ezzel a folyamatos közúti közlekedést. A Petőfi Sándor és József Attila utca közötti járda déli oldala, valamint a Horváth Mihály utca és Rákóczi Ferenc utca közötti járda északi oldala szintén díszburkolatot kap. A további járdaszakaszok aszfaltozással újulnak meg.

A járda-felújítási, kerékpárút építési és útrekonstrukciós munkákat úgy szeretnénk elvégezni, hogy az a lehető legkevésbé zavarja az ingatlanok megközelítését, használatát. A tervek úgy készültek, hogy minden üzlet és lakóház folyamatosan megközelíthető legyen. Kerülők, kitérők azonban elkerülhetetlenek lesznek.

Kérjük a Tisztelt lakosság elnézését az okozott kellemetlenségekért. Reméljük, hogy az elkészült járda és út mindenkit kárpótolni fog a közlekedés biztonságosabbá válásával. A burkolt felületek csökkenésével új zöldfelületek alakulnak ki, így egy emberközpontú főutca látványa tárul majd elénk. Az újabb közös alkotásra valamennyien büszkék lehetünk! „A jövő útja” így kezdődnek a bevezető sorok.

Terveink korszerű, hasznosítható infrastruktúráról, fejlődő idegenforgalomról és a gazdasági fejlesztéseknek is kedvező környezet megteremtéséről szólnak. Éppen ezek miatt mondható el, hogy magunknak építünk utat! Megvitattuk, elhatároztuk, megvalósítjuk közösen Mi szentesiek!

Szirbik Imre
polgármester