Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon

Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon
 • Cím: 6600 Szentes, Kováts Károly u. 3.
 • Tel.: 06-63/850-020
 • Fax: 06-63/850-021
 • E-mail: parkerdo@szentes.hu
 • Igazgató: Dányiné Nagy Andrea
 • Intézményvezető Ápoló: Mihály Gáborné intézményvezető helyettes

Az intézmény bemutatása
Szentes Város Önkormányzata 2006.-ban címzett támogatást nyert új idősek otthona építésére.

A beruházás eredményeként 2008.-ban megnyitotta kapuit a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, mely 1 Ha parkosított területen, csendes környezetben, 5000 négyzetméter területen nyújtja szolgáltatásait.
Az épület kétszintes, teljesen akadálymentesített, az idős emberek életkori sajátosságainak megfelelően berendezett.

Az intézmény feladata:

A szakosított ellátás keretén belül ápolást, gondozást nyújt, elsősorban nyugdíjkorhatárt betöltött idős személyek részére, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, valamint szociális helyzetük miatt szűkösségben szenvednek, önmaguk ellátására nem, vagy csak segítséggel képesek, valamint az 1993. évi III. törvény 68/A §(3) bekezdésében meghatározott gondozási szükséglettel rendelkeznek 132 fő idős ember részére nyújtunk ápoló-gondozó otthoni ellátást négy részlegen:

Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon
 1. A Demens részlegen 3 db 2 ágyas és 6 db 4 ágyas szoba, közös fürdőszoba és mosdó, valamint ebédlő került kialakításra a földszinten. Télikert és elkerített udvar szolgálja a lakók biztonságát, valamint jobb közérzetét. Itt külön gondozási egységben kerülnek ellátásra a Demencia diagnózissal rendelkező ellátottak, részükre a speciális szükségletüknek megfelelő ellátást biztosítunk (fokozott ápolói felügyelet, magasabb szintű biztonság, több segítség a szükségletek kielégítésében.)
 2. Az ápolási részlegen 1 db 3 ágyas, 2 db 2 ágyas és 6 db 4 ágyas-szükség esetén kórházi ágyak-szobák, közös fürdő és mosdó, valamint ebédlő és terasz került kialakításra. Itt azok az ellátottak kerülnek elhelyezésre, akik önellátási deficitük miatt fokozott segítséget igényelnek mindennapi szükségleteik kielégítésében.
 3. Emeleti részlegen 2 db 1 ágyas, 3 db 2 ágyas apartman jellegű (külön fürdőszoba, konyhasarok, hálófülke), valamint 4 db 4 ágyas 5 db 2 ágyas és 1 db 1 ágyas szoba mosdókagylóval, közös fürdőszobával és teakonyhával áll az idősek rendelkezésére.
 4. Földszinti részlegen 3 db 1 ágyas, 3 db 2 ágyas apartman jellegű szoba, 2 db 4 ágyas, 6 db 2 ágyas szoba mosdóval, közös fürdővel és teakonyhával áll az idősek rendelkezésére.
 • Az intézmény biztosítani tudja az 1/2000. (I. 7) SZCSM rendeletben előírt hat négyzetméternyi lakóterületet ellátottanként.
 • Az intézményben közös ebédlő, Büfé, fodrász, könyvtár,orvosi rendelő, tornaszoba, közösségi helységek, látogatószoba és vendégszoba szolgáltatását is igénybe vehetik az ellátottak.
  Parkosított udvar, szökőkút biztosítja az esztétikai szükségletek kielégítését.
 • A létesítményben korszerű egészségügyi szolgáltató egység található, ahonnan a központi gyógyszerelés és gyógyszerosztás, valamint a számítógépes nyilvántartás az előírások szerint megoldott és biztosított a vizitek lebonyolítása.
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon
Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon

Az intézmény szolgáltatásai:

Az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő idős, gondozásra szoruló egyének részére egyénre szabott, a szükségleteikhez igazodó segítség nyújtása, melynek mértékét és módját az egyénegészségi, szociális és pszichés állapota határozza meg. Mindezt az egyén szabadságának érvényre juttatásával kívánjuk elérni.

a.) Alapszolgáltatás:

 • Egészségügyi ellátás:
  • Háziorvos és pszichiáter szakorvos heti 6 órában rendel az intézményben
  • szükség szerint biztosítjuk a szakorvoshoz, illetve kórházi kezeléshez jutást
  • 24 órás ápolói felügyelet
  • Individuális ápolás
  • Gyógyszerellátás: Az alaplistába tartozó gyógyszereket ingyen biztosítjuk.
 • Mentálhigiénés ellátás:
  Személyre szabott bánásmód, konfliktuskezelés, egyéni és csoportos beszélgetés, szabadidő kulturált eltöltése, családi és társadalmi kapcsolatok fenntartásában segítség, helyi közösségek kialakulásában segítség.
 • Foglalkoztatás
  • Az életkornak egészségi állapotnak és érdeklődési körnek megfelelő hasznos elfoglaltság biztosítása.
  • Aktivitást segítő fizikai tevékenység: torna, levegőztetés stb.
  • Szellemi, szórakoztató tevékenység: Internet használat, felolvasás, rádió, televízió, kártya, társasjáték, zenehallgatás, vetélkedők, stb.
  • Kulturális tevékenység: színház, mozi, kirándulás
  • Terápiás és képességfejlesztő foglalkozás
 • Étkezés
  Napi háromszori étkezés, melyből hétköznap 2, hétvégén 1 meleg étkezés, orvosi javaslatra  diétát is biztosítunk
 • Ruházat, textília
  Lakóink elsősorban saját ruházatukat viselik. Mosás, vasalás, javítás az intézmény feladata.
 • Lakhatás
  Fűtés, világítás, hideg-melegíz szolgáltatás.
 • Fodrász
  Havi egyszeri hajvágás és szükség szerinti heti kétszer borotválás.
 • Hitéltet gyakorlása
  Az intézmény kápolnájában rendszeres istentiszteleten vehetnek részt lakóink.
 • Büfé
 • Könyvtár

b.) Alapszolgáltatáson felül:

 • Kirándulás, Pedikűr, Klímaberendezés, Internek és/vagy kábel tv szobában.

 

A szolgáltatás igénybevétele

 • A szociális ellátások igénybevétele önkéntes, formanyomtatvány kitöltésével kell kérelmezni. (beszerezhető az intézményben, vagy a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai osztályán, illetve mellékeltből letölthető)
 • A kitöltött és aláírt kérelem beérkezés után az intézmény munkatársa Előgondozást végez, melynek célja a kérelmező egészségi állapotáról és szociális helyzetéről tájékozódás, illetve a gondozási szükséglet megállapítása.
 • A kérelmező idősek otthonába csak akkor vehető fel, ha napi gondozási szükséglete több, mint 4 óra.
 • Szabad férőhely esetén felvétel 3 hónapnál nem régebbi tüdőszűrő és negatív széklet eredmény birtokában lehetséges.
 • Ha a kérelmező gondozási szükséglete nem éri el a napi 4 órát, akkor alapellátásban (étkezés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás) gondozható.

 

Térítési díj

Az intézményi térítési díjat a fenntartó határozza meg, melynek alapja a szolgáltatás előző évi kiadásai és tárgyévi állami támogatás különbözete.

Jövedelemvizsgálat:

Az intézmény vezetője az intézményi ellátás nyújtásának megkezdését megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát, kivéve, ha az ellátást igénylő – vagy a térítési díjat megfizető más személy – írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését.

A térítési díjat a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni az intézmény pénztárában, illetve átutalni elszámolási számlára.

Intézményi térítési díj:

 • 2024. április 01-től 6000 Ft/nap

 

Alapítványunk:

Ligetszépe Szociális Alapítvány

Szegvár-és Vidéke takarékszövetkezet:

57200031-10060964-00000000

Kérelem
A Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon intézményi ellátás igénybevételéhez (6600 Szentes, Kováts Károly u.3., 63/850-020)
Verzió:
Fájl mérete: Letöltések száma: 1591