Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rákóczi Ferenc utcai Óvoda

  • Cím: 6600 Szentes, Rákóczi Ferenc u. 46-48.
  • Tel/fax: 06- 63/562-420; 06- 63/562-421
  • E-mail: rakocziovi@szentes.hu
  • Tagóvoda vezető: Skorka András Tiborné 
Rákóczi Ferenc utcai óvoda
Rákóczi Ferenc utcai óvoda

Férőhelyek száma: 204 fő

A „felsőpárti” városrészén helyezkedik el. Az óvoda nyolc csoporttal működik, jelenleg a város legnagyobb létszámú intézménye. A nagy múltú intézménynek jelentős hagyományai vannak. Innovatív, magasan képzett nevelő-testülete biztosítja azt, hogy az elmúlt harminc évben a város óvodai nevelésének egyik szellemi műhelye lehetett.

Rákóczi Ferenc utcai Óvoda
Rákóczi Ferenc utcai Óvoda

Az óvodát a területen élő családok gyermekein túl a környező tanyavilágban élő, és a közigazgatásilag Szenteshez tartozó Magyartés településen lakók is szívesen választják. Az intézmény jól felszerelt, eszközeiben, módszereiben igyekszik a kor követelményeinek megfelelni. Az anyagi feltételeket a költségvetési forrásokon túl pályázatokból és az alapítványuk támogatásából biztosítják.

A nevelési program kiemelt területe a tevékenységközpontúság, az egészségnevelés és a környezetvédelem. Az intézményben integrált nevelés folyik, több éve konzorciumi tagként vesznek részt a HEFOP 2.1.6 „ Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése ” projektben.

Rákóczi Ferenc utcai Óvoda Rákóczi Ferenc utcai Óvoda Rákóczi Ferenc utcai Óvoda