Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Levéltár

Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Levéltára

Levéltár
Levéltár

A levéltárakban lévő iratanyag a történelmi múlt megismerésének elsődleges forrása, biztonságos megőrzése a közfeladatok folyamatos ellátásának és az állampolgári jogok érvényesítésének nélkülözhetetlen feltétele. Mint a nemzet kulturális örökségének része, megóvása és gyarapítása valamennyiünk feladata, a levéltáraknak pedig törvényileg előírt kötelessége.

A Csongrád Megyei Levéltár Szentesi Levéltára az ország azon kevés levéltárai közé tartozik, amely ma is ott működik, ahol anyaga keletkezett, Szentes főterén, a Kossuth téren lévő volt vármegyeháza falai között. Itt őrzik az egykori Csongrád vármegye 1723–1950 között keletkezett iratait: a megyei testületek (Nemesi Közgyűlés, Megyei Bizottmány, Törvényhatósági Bizottság) jegyzőkönyveit, a törvényszéki és bírósági iratokat, a vármegyei főtisztviselők (főispán, alispán, adószedő, számvevő, főügyész, főorvos, főszolgabírók stb.) anyagát, az országgyűlési választások iratait.

Levéltári raktár
Levéltári raktár

Itt találhatók az egykori járások (tiszáninneni, tiszántúli, később szegedi, vásárhelyi, szentesi, csongrádi) és a hozzájuk tartozó községek (Szegvár, Mindszent, Nagymágocs, Derekegyház, Fábiánsebestyén, Csanytelek, Felgyő, Tömörkény, Sövényháza, Árpádhalom, Cserebökény, Kiskirályság, Eperjes, Magyartés, Nagytőke) dokumentumai, valamint Szentes város 1703-tól keletkezett történelmi értékű iratai.

A levéltári gyűjteményben megtalálhatók a régi egyházi anyakönyvek 1741-től, a megyei és városi kéziratos térképek, a legfontosabb középületek korabeli tervrajzai, valamint a több ezer darabból álló plakátgyűjtemény és fotótár. A legkorábbi iratokat 1884-ben helyezték el az akkor elkészült megyeháza eredetileg is levéltárnak épített raktáraiban, ahol ma is őrzik és kezelik térségünk történelmének becses forrásait. A Szentesen nyilvántartott iratanyag jelenlegi terjedelme 3500 folyóméter.

A hivatali ügyviteli munka mellett az intézmény segíti az oktatást és közművelődést. Az általános- és középiskolai tanárok rendszeresen tartanak szakköri foglalkozásokat, rendhagyó történelemórákat. A hivatásos történeti kutatókon, tudósokon kívül egyetemi és főiskolai hallgatók tucatjai keresik fel évente a levéltárat szakdolgozataik elkészítése céljából. Éves kutatóforgalmuk átlagosan 300–400 kutatási eset. Munkájukat segíti a 13 000 kötetes történeti szakkönyvtár, valamint sajtótár, ahol eredetiben, vagy mikrofilmen valamennyi régi helyi újság olvasható, s megtalálhatók a legfontosabb országos történelmi szakfolyóiratok (Századok, Történelmi Szemle, Hadtörténeti Közlemények, Agrártörténeti Szemle, História stb.).

Levéltári dokumentumok
Levéltári dokumentumok

A megyeháza emeletén található a levéltár és a múzeum által közösen rendezett Szentes város évszázadai című állandó helytörténeti kiállítás, amely a Tájak-Korok-Múzeumok bélyegző helye. Az itt látható dokumentumok és tárgyi eszközök megyénk és városunk történetének egy-egy jelentősebb eseményét idézik az első okleveles emlékektől (XIV. század) az 1980-as évekig. Számos iskolai csoport, valamint Szentesre érkező belföldi és külföldi vendég tekinti meg a kiállítást. Múltunk minél jobb megismertetése érdekében a levéltár munkatársai helytörténeti kiadványok szerkesztésével, tanulmányok, cikkek írásával, előadások tartásával, kiállítások rendezésével évtizedek óta részt vesznek a történeti ismeretterjesztésben. A Csongrád Megyei Levéltár által kiadott legismertebb sorozatok: Tanulmányok Csongrád megye történetéből, Dél-Alföldi Évszázadok, Szentesi Műhely Füzetek, Oppidum Csongrád, A történelem sodrában.

A Szentesi Levéltár által használt helyiségek (raktárak, munkaszobák, szakkönyvtár, egyéb): a volt megyeházán összesen 1420,24 m2; a Városháza alagsorában 227,15 m2. A megyeházi és városházi helyiségek együtt: 1647,39 m2. A raktárakon, kutatótermen és munkaszobákon kívül a főépület földszinti helyiségeiben kapott helyet a szakkönyvtár és a sajtótár. A szépen felújított udvari épületben helyezték el az értékes Térkép- és Tervtárat, a közel 10 ezer darabos Fotótárat, valamint a 7000 darabos Plakátgyűjteményt.

A Levéltár nyitva tartása: Hétfő: szünnap, Kedd–Csütörtök: 8–16 óra, Péntek: 8–13 óra.