Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Görög ortodox templom

Görög ortodox templom
Görög ortodox templom

Módosabb görög családok a háborús viszonyok miatt 1726-ban Magyarországra menekültek, közülük Szentesen is többen letelepültek. 1784-ben önálló egyházközséget alapítottak. 1786-ban felszentelték Szent Miklós tiszteletére épült torony nélküli templomukat. A kisméretű templombelső kiképzése harmonikus és magas színvonalú.

Az oltárt a templomhajótól elválasztó ikonosztázion héttengelyes, háromszintes, aranyozott, műmárványozott, fa vázrendszerű, copft stílusú építmény, mely 39 ikontáblát foglal magába. Középen az első képsorban áttört, aranyozott királykapun az örömhír, az Angyali üdvözlet ábrázolása, fölötte a Megváltó ellipszis alakú képe látható. Az északi diakónus kapun Szent Mihály arkangyal állóképe, fölötte Ábrahám áldozata kerek ikonon. A déli diakónus kapun Szent István protomártír, fölötte az Úr látogatása Ábrahámmal kerek ikon látható. Az alsó képsoron, a királyi kapu mellett a Tanító Krisztus aranytrónuson, szimmetrikusan a Trónoló Mária Istenanya ezüstdomborításokkal díszítve. Az északi szélső kép Szent Miklóst, a templom védőszentjét, a déli szélső kép pedig Keresztelő Szent Jánost ábrázolja.

A második képsor az Utolsó ítélet kompozíciók szellemében készült. Középen a Deiszisz, azaz a könyörgés ítélő Krisztusa, oldalán Szűz Máriával és Keresztelő Szent Jánossal. Jobbra és balra hat-hat apostol képével. Észak felé, balra sorban Pál, Máté, Márk, András, Bertalan és Tamás, dél felé Péter, János, Lukács, Jakab, Simon és Fülöp apostolok állóképei láthatók.

Az ívben középen a megfeszített Krisztus Szűz Máriával és Szent János apostollal. Kétoldalt hat-hat próféta képe, az északi külső ívben Mózes, Salamon, Zakariás, a belsőn Izaiás és Gedeon, a déli külső ívben Áron, Dávid, János, Avakum, a belső íven Illés és Jeremiás próféta képét látjuk.

A templom déli homlokzatának falfülkéjében Szent Miklóst ábrázoló freskó látható. Alatta falba épített márványtáblán örökítették meg az egyházalapítók nevét. A tábla mellé állított barokk márványkereszt a műemlék templom művészi értékét gazdagítja.

A templom a Kossuth tér szomszédságában található Szent Miklós téren található a városközpontban.