Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Szentes rövid gazdasági jellemzői

Szentes Város Önkormányzata meghatározó feladatának tekinti a helyi és kistérségi gazdaság fejlődésének, illetve jövedelemtermelő képességének támogatását. A jelenlegi munkahelyek megtartása mellett az újabb munkahelyek létrehozásának elősegítése, és az általános gazdasági környezet minőségének javítása kiemelt szerepet kap az önkormányzat tevékenységében.

A gazdaságfejlesztés célja az egyéni és közösségi jövedelmek növekedésén keresztül megvalósítható folyamatos életminőség javítás, illetve Szentes regionális szerepének növelése.

Szentes, Csongrád megye második-harmadik legfejlettebb városa, köszönhetően a helyi gazdaság innovatív hagyományainak. Az ezer lakosra jutó adózók száma 453, ami Szegedével megegyezik, és jóval magasabb a városok átlagánál. Az egy adófizetőre jutó szja-alapot képező jövedelem és személyi jövedelemadó tekintetében csak a két megyei jogú város ér el jobb helyezést.

Szentes és környékének gazdasági struktúrája a kilencvenes években átalakult. A régi nagyobb vállalatok kisebb gazdasági társaságokká alakultak, így a kistérségre többnyire főként a kis- és középvállalkozások a jellemzőek.

A regisztrált vállalakozások közül szolgáltató szektor a meghatározó, nagyon jelentős a térségben a kereskedelem és feltűnően sokan foglalkoznak ingatlanügyekkel és gazdasági szolgáltatásokkal. Jelentős számban vannak építőipari vállalkozások, emellett az idegenforgalom is többeknek nyújt munkalehetőséget.

A helyi adottságok által meghatározott mezőgazdasági termelés továbbra is kiemelkedő, az Árpád Agrár ZRt., a Pankotai Agrár ZRt, a Terracoop ZRt., illetve a Délkertész ZRt. regionálisan is ismert és elismert vállalkozások.

Az ezredfordulót követően az élelmiszeripar, a könnyű elektronikai ipar, illetve az IT erősödése jellemzi a várost, a Hungerit ZRt, a Legrand ZRt., illetve a MetalCom ZRt. képviseletében. Meghatározó európai építkezések beszállítójává vált a HK – Ceram Kft.

A gazdasági teljesítmény növelésére, a helyi vállalkozások versenyképességének pozitív változása közvetlen hatást gyakorol. A versenyképesség növelését befolyásoló tényezők a gazdasági szerkezet, a vállalkozási körülmények, az innováció, az infrastruktúra elérhetősége és minősége.

A jelenleg tapasztalható tendenciák szerint a gazdaság jövedelemtermelő képességének javítására, új beruházások megvalósítására, meghatározó hatást fejt ki az infrastruktúra és a humánerőforrás fejlesztése.

A képzési feltételek javítása ugyanakkor a munkavállaló versenyképességét is növeli, miközben a képzettebb munkaerő nagyobb hozzáadott értéket képes előállítani.
A térség gazdasági élete, fejlettsége és lehetőségei szempontjából meghatározó a jó termőtalaj, a napsütéses órák magas száma és a geotermikus energiában való bővelkedés. A mezőgazdasági jellegből adódóan a legkorábbi ipari létesítmények a mezőgazdasági termékek feldolgozásához kapcsolódtak és kapcsolódnak ma is.
Az ország megyéi közül Csongrádban a legnagyobb (Pest után) az ipari park címet nyert települések száma. Az 1997-ben Mórahalom, 1998-ban Szeged, Hódmezővásárhely, Csongrád, Makó és Szentes kapta meg a címet. A Szentesen található ipari vállalkozások kb. 90%-a az Ipari Park területén üzemel. Az Ipari Park területén vállalkozói inkubátorház üzemel zöldmezős, kiépített infrastruktúrával rendelkező zöldmezős területek állnak a további bővítések, befektetők rendelkezésére.

gazd1

Szentes városban – a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások (amelybe az összes jelentős ipari és szolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás beletartozik) nettó árbevétel (összesen 74,7 milliárd Ft) adatai alapján – az egyes nemzetgazdasági ágak közül a legnagyobb súlyú a Feldolgozóipar (47%), majd pedig a Kereskedelem, javítás (28%) következik. A nettó árbevétel alapján a harmadik legjelentősebb nemzetgazdasági ág a Mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás (22%). A Feldolgozóiparon belül a Gép, berendezés és a Villamos gép, optikai műszer gyártása ágakba sorolt vállalkozások rendelkeznek a legnagyobb árbevétellel a kistérségben, s ezzel ez a két alágazat teszi ki a helyi feldolgozóipar 85%-át. A mezőgazdaság súlya a jelzettnél nagyobb, mivel ott sok az őstermelő, az egyéni gazdálkodó és a Bt., amelyek nem tartoznak a kettős könyvvitelt vezető cégek közé.

 gazd2

A térképen látható, hogy a Szentesi kistérség Csongrád megyén belül is kedvezőbb helyet foglal el a fejlettségi rangsorban. Az eredmények alapján Csongrád megyében a Szegedi kistérség után a 2. legfejlettebbnek a Szentesi számít.

Szentes város és térségének meghatározó gazdaságfejlesztési eszköze a Szentes Ipari Park.