Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Szentes Ipari Park

Szentesi iparipark
Szentesi iparipark

Alapadatok:
Budapest – Szentes: 137 km
M5 autópálya – Szentes: 35 km
Magyar – Román országhatár – Szentes: 49 km
Magyar – Szerbia és Montenegró országhatár: 59 km

A Szentes Ipari Park közvetlenül a 45. számú főút, illetve vasúti iparvágány mellett található, 140 ha területtel. A betelepült vállalkozások száma 27 db.

Tulajdonos: Szentes Város Önkormányzata

Környezeti állapota jó, zaj-, lég-, talaj-, radioaktív szennyezettség nincs.

Új munkahelyek létesítése esetén kiemelt kedvezményt biztosítunk.

 

 


 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ingatlanok értékesítésre

Szentes Város Önkormányzata versenyeztetés útján hirdeti a Szentes Ipari Park területén található Szentes, belterület 4132/2, 4135, 4136, 4137, 4139/1, 4139/6, 4139/7, 4140 helyrajzi számú ingatlanait értékesítés céljából.

1. Az értékesítésre kijelölt ingatlanok főbb adatai:

A kivett, beépítetlen terület művelési ágú ingatlanok adatai: 4132/2 (19.244 m2), 4135 (5827 m2) 4136 (6276 m2), 4137 (7701 m2), 4139/1 (29.457 m2), 4139/6 (39.672 m2), 4139/7 (21.020 m2), 4140 (9114 m2), 3967/64, 3967/65, 3967/61, 3967/62

Az ingatlanok tulajdonosa 1/1 tulajdoni arányban Szentes Város Önkormányzata.

2. Az ingatlanok helyszíni bemutatása:
Az ingatlan bármikor megtekinthető.

3. Az ingatlanok értékesítésének feltételei:
1. Kizárólag, gazdaságfejlesztési, termelési, új érték előállítási célú beruházás céljára kerül értékesítésre.
2. A Szentes Ipari Park, értékesítésre kijelölt területének értéke, a 169/2003. (X.17.) KT határozat alapján 6,5 €/m2+ÁFA. Az Ipari Parkban értékesítésre szánt területek végösszege a Képviselő – testület a gazdaság élénkítését támogató 20/2013. (X.14.) számú rendeletének figyelembevételével kerül meghatározásra.
3. A pályázó kötelessége az adásvételi szerződés elkészítése

4. A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. Pályázó adatait, elérhetőségét (név, cím, telefon, email, adószám, társas vállalkozás esetén cégjegyzékszám).
2. Az ingatlanok tervezett hasznosítását.
3. Nem természetes személy pályázó esetén arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül,
4. Az ajánlattevő nyilatkozatát, melyben vállalja a szerződéskötéshez és tulajdonjog megszerzéséhez szükséges költségek viselését.

5. A pályázatok benyújtása:
1. Az ajánlatokat 2 példányban, cégszerű aláírással ellátva, zárt borítékban kell benyújtani. A boríték felirata: „Szentes Ipari Park”.
2. A pályázatokat kizárólag személyesen lehet leadni. A benyújtás helye: 6600, Szentes, Kossuth tér 6. I. emelet 212. Ipari Park iroda – Bocskay István.
3. A pályázatok benyújtásának határideje: -.
4. A pályázatok bontása zártkörű.

6. A pályázat elbírálásának szempontjai:
1. az önkormányzat számára legelőnyösebb fizetési feltétel,

7. Az eredményhirdetés időpontja:
A pályázat beadását követő képviselő-testületi ülés.

8. Egyéb információk:
1. Csak az a pályázat vehető figyelembe, amely mindegyik ingatlanra, egyidejű ajánlatot ad.
2. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a pályázat soron következő helyezettjével köthet szerződést.
3. A Kiíró fenntartja magának azon jogát, hogy az eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.
4. A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el, melyről a pályázók írásban értesítést kapnak.
5. A pályázatot magyar nyelven kell elkészíteni.
6. A pályázat elkésztésével, összeállításával, benyújtásával kapcsolatos költségek a pályázót terhelik.
A pályázati eljárással, annak feltételeivel kapcsolatban felvilágosítás kérhető: Bocskay István Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Ipari Park iroda, I. emelet 212. sz. szoba, telefon: 63/510-318. Munkanapokon hétfőtől – csütörtökig: 08:00 – 16:00, pénteken 08:00 – 12:00 óráig.