Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

A 9 legütősebb vállalkozói kedvezmény

Melyik a 9 legütősebb vállalkozói kedvezmény, Szentesen?

Kire vonatkozik?

 • Egyéni vállalkozók,
 • Mikro vállalkozások,
 • Kisvállalkozások,
 • Középvállalkozások.

Milyen területet érint?

 • Ipar
 • Mezőgazdaság,
 • Kereskedelem, szolgáltatás

A vállalkozói kedvezményekkel kapcsolatos bővebb információ:

 • Szentes Város Önkormányzata , 6600 Szentes, Kossuth tér 6.
 • Tel.: (0036)-63-510-300 Fax.: (0036)-63-510-341
 • Bocskay István ipari park referens
 • Tel.: (0036)-63-510-363     Mobil: (0036)-70-521-2771
 • E-mail: bocskay@szentes.hu   Web: www.szentes.hu

Kedvezmények

1. Ingatlan értékesítése esetén, a munkahely teremtés támogatásának mértéke minden újonnan foglalkoztatott, teljes munkaidős munkavállaló esetén már az 1. főtől kezdve, új munkahelyenként a vállalkozás havi átlagbérének háromszorosáig, maximum 500.000 Ft/új munkahely/támogatási időszakig ( minimum 10 fő szükséges) – a telekár 75 %-ig

2. A Szentesen történő ismételt beruházások ösztönzése érdekében azon vállalkozás részére, amely Szentesen ismételt önkormányzati ingatlan vásárlását követően, azon beruházást hajt végre, az önkormányzat az ingatlan árából 20 % nettó árkedvezményt nyújt – amely minden egyes plusz foglalkoztatás esetében 2 %-al emelkedik. (A foglalkoztatásnál egy fő,100 M Ft/fővel egyenértékű)

3. Azon vállalkozás számára, amely a beruházás megvalósítása kapcsán, számlákkal és szerződésekkel igazoltan legalább a nettó beruházási (kivitelezési) érték 50 % -nak megfelelő mértékben (tervezés, kivitelezés, egyéb szolgáltatás céljából) szentesi vagy Szentesi kistérségi vállalkozások számára ad munkát, csökkentett adófizetést biztosít.

 • az Önkormányzat 95 % adókedvezményt nyújt, a vállalkozást az új beruházás helyi építményadó mértékének 5 %- a terheli. Ez az adókedvezmény a vállalkozási célt szolgáló épületek esetében 5 adóévre a településen belüli földrajzi elhelyezkedése szerint a Képviselő – testület által mindenkor meghatározandó új vállalkozói övezetben adható.

4. Az önkormányzat a logisztikai jellegű beruházások ösztönzésére halasztott fizetési határidejű telekvásárlási lehetőséget biztosít.

 •    Minden egyes ilyen célú vásárlás esetén a halasztás ideje 2 év.

 

Hosszabbtávra ható gazdaságfejlesztési intézkedés

5. Szentes Város Önkormányzata pályázatot hirdet gazdaság-és kereskedelemfejlesztési témában támogatás igénylésére

PÁLYÁZATOK – GAZDASÁG –ÉS KERESKEDELEM FEJLESZTÉS

 • Gépi berendezések, eszközök beszerzése (beleértve az energiatakarékos eszközök beszerzését)
 • EU követelményeinek megfelelő eszközök beszerzése
 • Bel- és külföldi kiállításokon, – elsősorban a várost és annak gazdaságát bemutató rendezvényen – való részvétel dologi költségei.
 • Közvetlenül a pályázó által gyártott, illetve forgalmazott áruhoz, ill. a pályázó által teljesített szolgáltatáshoz kapcsolódó reklám- és propaganda anyagok, termékismertetők készítése.
 • Termék, szolgáltatás piaci bevezetését, export fejlesztési célokat szolgáló tanulmány készítése.
 • Bel- és külföldi, szervezett üzletember találkozókon való részvétel támogatása
 • Csongrád megyében szervezendő kereskedelemfejlesztési és befektetés-ösztönzési akciók szervezésének támogatása.
 • Kereskedelem és vendéglátás területén franchise rendszer értékesítésének, ill. a franchise átvevő partner rendszerbe való belépésének támogatása.
 • Telephely kialakítása, vásárlása.
 • Szakképzési körülmények kialakítása és javítása.

 A pénzügyi támogatás mértéke

 • Visszatérítendő kamatmentes támogatás maximum 3.000.000,-Ft.
 • A támogatásból 36 havi futamidővel legfeljebb a beruházás, fejlesztés értékének, az elfogadott költségeknek az 50%-a finanszírozható.
 • Pénzügyi teljesítését tekintve a pályázat benyújtásának időpontjában legfeljebb 50 % készültségi fokon álló, legkorábban 2009. október 1-én megkezdett, a pályázat benyújtásától számított 1 éven belül megvalósuló projekttel lehet pályázni.

 

Krízist kezelő intézkedés

6. Munkahelymegtartó támogatás elnyerésére pályázatot hirdet meg a Szentes város közigazgatási területén lévő munkavállalókat foglalkoztató vállalkozások számára.

PÁLYÁZAT – MUNKAHELY MEGTARTÁS

A támogatás azon vállalkozások megsegítését célozza, amelyek 3-15 fő foglalkoztatottal működő, forrás és eszközszegény vállalkozások és más támogatási formát bizonyíthatóan nem tudtak igénybe venni vagy azok sikertelenül zárultak.

A pénzügyi támogatás mértéke

A munkahelymegőrző támogatás mértéke, a munkáltató által megfizetett és befizetett egészségbiztosítási, nyugdíj-, munkaadói járulék és tételes EHO együttes összegének maximum 75 %-a, de maximum 400.000 Ft/fő /támogatási időszak.

FELTÉTELEK

 • Feltétel, hogy a pályázó vállalja a kérelem benyújtásának időpontjában székhelyén, telephelyén meglévő átlagos statisztikai létszámának támogatási szerződés megkötésétől számított legalább 1 éven át való fenntartását.
 • További feltétel, hogy a pályázó vállalja, hogy a pályázat benyújtásakor meglévő foglalkoztatási létszámot a támogatott foglalkoztatás és a továbbfoglalkoztatási teljes időtartam alatt megőrzi.

A támogatás iránti kérelmet a felmondás, illetve a felmondási szándék közlését megelőző 30 naptári nappal nyújthatja be a munkáltató, ha a felmondással érintett munkavállalót, munkavállalókat, a kérelem benyújtását megelőzően legalább 6 hónapja, legalább napi 6 órás munkaidőben foglalkoztatja, továbbá írásban nyilatkozik arról, hogy a foglalkoztatott létszám megtartására irányuló intézkedései nem vezettek eredményre.

 • A kérelmező köteles vállalni, hogy a támogatási szerződés aláírásától számított legalább 5 évig Szentes Város közigazgatási területén tartja fenn a vállalkozás támogatott székhelyét és telephelyét.
 • A foglalkoztatási időszak két részre bomlik és támogatás csak az első időszakra jár. A második időszakra a vállalkozó vállalja, hogy a támogatási időszak hosszával megegyező időtartamban saját forrásból továbbfoglalkoztatja a munkavállalót és erről az időszak végén igazolást ad.

 

Kedvezmények

7. A Kt. az innovációt, a K+F ösztönzését és a vállalkozások teljesítményének növekedését mindenkoron támogatandónak tartja és az ilyen befektetéseket ( soron kívül, egyedi tárgyalás és döntés alapján kezeli), pályázaton meghirdetett módon, visszatérítendő kamatmentes kölcsönnel támogatja.

PÁLYÁZATOK – INNOVÁCIÓ

Prioritások:

 • kutatásfejlesztés eredményeinek gyakorlati alkalmazása,
 • technológiatranszfer,
 • energia és anyagtakarékos műszaki megoldások,
 • csomagolástechnikai fejlesztések,
 • környezetvédelmi fejlesztések,
 • környezeti károk elhárítása,
 • technológiai újítások és szabadalmi eljárások,
 • logisztikai fejlesztése,
 • mezőgazdasági fejlesztések,
 • megújuló energetikai fejlesztések,
 • élelmiszeripari fejlesztések,

A pénzügyi támogatás mértéke

 • Visszatérítendő kamatmentes kölcsön támogatás maximum 5 millió Ft, legfeljebb 36 hó futamidővel.
 • A projekt értékének maximum 50%-a finanszírozható támogatásból.
 • Pénzügyi teljesítését tekintve a pályázat benyújtásának időpontjában legfeljebb 50%-os készültségi fokon álló, legkorábban 2009. október 1-én megkezdett, a pályázat benyújtásától számított 1 éven belül megvalósuló projekttel lehet pályázni.

 

AKCIÓ!

8. Az önkormányzat, kihasználatlan ingatlanjai  bérbeadására a helyi kis- és középvállalkozások részére kedvezményes áron akciót indít. Az akció 6 hónapos, meghatározott időre szól és a gazdasági válságból való kilábalás függvényében meghosszabbítható. 

 

MENTOR!

9. Az önkormányzat ügyintézési átfutási idők lerövidítése érdekében, mentor szolgáltatást hoz létre a vállalkozóknak. Célja, hogy a hivatalos beadványok megfelelően legyenek előkészítve és így segítsék elő a gyorsabb ügyintézési átfutási időt.