Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Fogorvosi pályázat

Fogorvosi pályázat
Fogorvosi pályázat

PÁLYÁZAT KIÍRÁS Szentes város IV. sz. körzet fogorvosi álláshelyre Szentes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) pályázatot hirdet a IV. számú fogorvosi körzetének vállalkozási formában történő ellátására, mely területi ellátási kötelezettséggel jár. A praxisjog megszerzése az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény alapján történik.

A feladatellátás helye: Szentes, Dr. Bugyi István Kórház Rendelőintézet

Szükség esetén az önkormányzat szolgálati lakást biztosít.

Pályázati feltételek:

 1. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, – az önkormányzattal kötött feladat – ellátási szerződés szerint,
 2. büntetlen előélet,
 3. magyar állampolgárság,
 4. cselekvőképesség,
 5. MOK tagsági igazolvány,
 6. egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, vagy cégbejegyzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató fényképes önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot,
 2. orvosi diploma és a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolati példányai,
 3. egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről,
 4. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 5. igazolás a működtetési jog engedélyezési feltételei fennállásáról,
 6. egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása,
 7. nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
 8. pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadáshoz szükséges feltételeket teljesíti,
 9. nyilatkozat arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 14.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31.

A pályázat benyújtásának módja: Személyesen, vagy postai úton Szentes Város Polgármestere (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) címére

A munkakör betölthető a pályázat elbírálását követően azonnal. Nyertes pályázóval a képviselő-testület határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt.

A képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítás Agócs Lászlóné egészségügyi referenstől a 63/510-342-es telefonszámon kérhető.