Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

EU támogatásból újul meg a Fábiánsebestyéni Általános Iskola

Az építők foglalták el a tantermeket
Az építők foglalták el a tantermeket

A tanévkezdéssel egy időben indult el a Fábiánsebestyéni Általános Iskola felújítása. A beruházás folyamatos oktatási tevékenység mellett, 5 ütemben valósul meg egy 200 millió forintos EU támogatás segítségével. A projekt megvalósulásával egy korszerűen felszerelt, teljes körűen felújított, modern, akadálymentesített, racionálisan üzemeltethető, hőszivattyús fűtési rendszerrel ellátott, a diákok igényeit, illetve a hátrányos és sajátos helyzetű gyermekek szükségleteit kielégítő iskolaépület kerül kialakításra. A projekt erősíti az intézmény kistérségben játszott közoktatási szerepének magas szintű ellátását, a lakosság képzettségi színvonalának emelkedését, a térség népességmegtartó- és versenyképességét.

Sajtótájékoztató a felújításról 2009. okt. 14.
Sajtótájékoztató a felújításról 2009. okt. 14.

„Fábiánsebestyén Község Önkormányzatának célja, hogy a településen élők számára minél magasabb életminőséget biztosítson. Ennek érdekében többek között a diákok igényei, a kor követelményei szerint folyamatosan fejleszti, bővíti a településen elérhető oktatási-nevelési tevékenység infrastrukturális és intézményi hátterét” – mondja Dr. Kós György a község polgármestere.

A fejlesztési irányhoz illeszkedve, a projekt célja a versenyképes tudás egyenlő esélyű megszerzését támogató oktatási infrastruktúra és eszközháttér megteremtése a Fábiánsebestyéni Általános Iskolában.

A beruházást Fábiánsebestyén és környéke kedvező demográfiai adatai is alátámasztják. Lelassult a népességfogyás üteme, a születések száma növekedésnek indult. A fiatalok nem vándorolnak el a településről, úgy ítélik, hogy van jövője a községnek. A gyermek létszám indokolttá tette 2008. januárjában bölcsőde kialakítását. Az iskola tanulóinak száma folyamatosan nőt az elmúlt években, jelenleg több, mint 200 fő. Ebből 10 fő sajátos nevelési igényű és 65 fő hátrányos helyzetű. A gyermekek többsége fábiánsebestyéni diák, de az iskola árpádhalmi, eperjesi, sőt szentesi és gádorosi diákok képzési helyeként is szolgál, ami mutatja az intézmény erős mikro térségi szerepét.

Az iskola jelenlegi épülete és eszköz ellátottsága nem felel meg a 21. század oktatási infrastruktúrával szemben támasztott követelményeinek. Az épület több ütemben épült egyes részei még az 1940-es években, de a legfiatalabb épületrész is több, mint 40 éves. A fűtési rendszere alacsony hatásfokkal működik.

A beruházás keretében 2010. július 31-ig folyamatos oktatási tevékenység mellett 5 ütemben közel 2500 m2-en megvalósul az épület átfogó rekonstrukciója, szigetelése, nyílászárók cseréje, a villamos hálózat teljes körű felújítása, geotermikus energiát felhasználó hőszivattyús, padlófűtéses fűtési rendszer kiépítése, az épület valamennyi fogyatékosságra kiterjedő akadálymentesítése. Emellett korszerű oktatási-nevelési eszközháttér kerül kialakításra: például tornaszerek, kompetencia fejlesztéshez szükséges tan és szemléltető eszközök, nyelvi labor, vegyi fülke kialakítása, a környezettudatos nevelés fejlesztéséhez szükséges eszközök.

A fejlesztést 22 millió forint önerő biztosítása mellett a DAOP-2007-4.2.1./2F számú pályázati kiírásból elnyert 200 millió forintos EU támogatás segítségével valósítja meg az Önkormányzat.

A projekt eredményeként az iskola tanulói modern, egészséges, mindenki számára hozzáférhető iskolai környezetben tanulhatnak. A pedagógusok számára az új infrastrukturális és eszköz háttér lehetővé teszi a bevált oktatási-nevelési módszerek még hatékonyabbá tételét, valamint új eljárások, pedagógiai módszerek alkalmazását.

A szülők számára fontos, hogy a lakóhelyhez közeli iskolába járathassák gyermekeiket, ahol a gyermekek megfelelő körülmények között, hatékony ismeretátadási módszerek alapján szerzik meg a továbbtanuláshoz és a későbbi munkavállaláshoz szükséges alapot. A magas színvonalú közoktatási szolgáltatások tehát segítik a térség népesség megtartó képességének növelését. A megfelelő képzettség javítja az itt élők továbbtanulási, munkavállalási esélyeit és magasabb életszínvonal elérését teszi lehetővé.