A TOP-5.3.1-16  „Csoportkohézió erősítése Szentesen”

 

- elnyert támogatási összeg: 20.000.000,- Ft

- támogatás intenzitása: 100%

- megvalósítás kezdeti időpontja: 2018.02.12.

- fizikai befejezés időpontja: 2022.03.30.

- megvalósítási helyszínek:

elsődleges helyszín: Magyartés

további helyszínek: Zalota, Mentettrét, a magyartési tanyák, Felsőrét, Lapistó, lapistói tanyák, Kajánújfalu

Szentes város közigazgatási területének lakosságszáma: 28,038 fő (2017. január 01.-i állapot). Jelen projektünkben egy kisebb célterületet határolunk le, mely az alábbi, a központi településmagtól távolabb elhelyezkedő részeket foglalja magába.  A projekt célterülete három olyan falu, Magyartés, Lapistó, Kajánújfalu, mely közigazgatási szempontból Szentes városhoz tartozik. Legnagyobb területtel Magyartés rendelkezik, mert ezt a településrészt Zalota, Mentettrét, a magyartési tanyák és a Felsőrét veszi körül.

 

A meghatározott célterület lakóinak száma: 588 fő, helyi népesség-nyilvántartó adatbázis alapján (2017. június). A csatolt településrészek szerves részét képezik Szentes városának.

 

Magyartés Szentestől 7 km-re Északra található a Hármas-Körös partján. A településrész a Körös egyik elhagyott övzátonyán helyezkedik el. A terület alapvetően vidékies jellegű, dominálnak a kertes családi házak. Turisztikai-, közösségi,- közszféra funkciókkal nem rendelkezik, de közelében pl. a Körös-kanyar jelentős turisztikai potenciállal bír. Kajánújfalu a Szentest Szarvassal összekötő úton, a várostól 8 km-re található. A városrészben egy kiskereskedelmi üzlet és egy vendéglátó egység áll a lakosok rendelkezésére. Az itt élők mezőgazdasági tevékenységből tartják fenn magukat elsősorban őstermelőként. A terület alapvetően vidékies jellegű, dominálnak a kertes családi házak. Turisztikai-, közösségi,- közszféra funkciókkal nem rendelkezik.

Jelentős, tradicionális értékkel rendelkeznek e településrészek, melyek felelevenítése, megőrzése jelen projektünk kiemelt célja. A helyi közösség erősítés nem jöhet létre helyben élő emberek nélkül. A helyi civil szervezetek hatékonyan tudják képviselni a helyi közösségek sokszínű, gyakran egymásnak ellentmondó érdekeit, de mégis a településrészen is működő szervezetek jelentik a projektünk bázisát. Az együttműködés a közös érdekeken, a közös értékek felismerésének kölcsönös tiszteletén, egymás iránti bizalmon, szakmaiságon, önkéntességen, öntevékenységen, esélyegyenlőségen, pártpolitika-mentességen, a szervezetek autonómiájának tiszteletben tartásán, függetlenségén és az együttműködésben való partnerségen alapul.

 

A projekt segítségével a helyi kohézió létrehozásával, megerősítésével, a lakóhelyi közösségek kialakításával lehetőséget biztosítunk az egyik olyan probléma megoldására, amely az ott élő lakosság életminőségét javítja, ezáltal megelőzhető ezeknek a területeknek az elnéptelenedése.

A megvalósuló fejlesztés összhangban van Csongrád megye területfejlesztési programjával, annak stratégiai ás horizontális területfejlesztési céljaival, mivel a hátrányos megkülönböztetés, az aktív közösségi élet, és a demokratikus részvételt nagyban ösztönzi.

 

A közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele, közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása, helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata és új helyi esélyegyenlőségi program készítése, a projektünk részét képezik. Emellett közösségi információs pont kerül kialakításra a magyartési művelődési házban, infrastruktúra fejlesztés nélkül.

Képzéseket és tanulmányi utat szervezünk a közösségfejlesztési folyamatban érintettek - szakemberek, vezetők, résztvevő lakosok, közigazgatásban dolgozók - számára. A nyilvánosság biztosítása az előírásoknak megfelelően megtörténik, illetve infokommunikációs akadálymentesítés valósul meg a projekt fő megvalósítási helyszínén, internetelérés és számítástechnikai eszköz biztosításával, valamint  közlekedésbiztonsági programok szervezése is a projekt céljai közé tartoznak.

 

A KÖZÖSSÉGI INTERJÚK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA

TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00016

A helyi identitás és kohézió erősítése Szentesen

(Magyartés, magyartési tanyák, Zalota, Mentettrét, Felsőrét, Kajánújfalu, Lapistó)

BESZÁMOLÓ - Közösségi beszélgetések

TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00016

A helyi identitás és kohézió erősítése Szentesen

(Magyartés, magyartési tanyák, Zalota, Mentettrét, Felsőrét, Kajánújfalu, kajáni és kajánújfalui tanyák, Lapistó és tanyái)

KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS - EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00016

A helyi identitás és kohézió erősítése Szentesen

(Magyartés, magyartési tanyák, Zalota, Mentettrét, Felsőrét, Kajánújfalu, kajáni és kajánújfalui tanyák, Lapistó és tanyái)

KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS EREDMÉNYEI ÉS CSELEKVÉSI TERV

TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00016

A helyi identitás és kohézió erősítése Szentesen

(Magyartés, magyartési tanyák, Zalota, Mentettrét, Felsőrét, Kajánújfalu, kajáni és kajánújfalui tanyák, Lapistó és tanyái)

CST programnaptár módosítás

TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00016

2019. 09. 30.

CST programnaptár módosítás

TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00016

2020. 03. 30.

CST programnaptár módosítás

TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00016

2021. 07. 13.

CST programnaptár végső

TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00016

2022. 03. 09.

Tankatalógus

TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00016

 

Történeti kiadvány

TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00016

 

Fotókönyv

TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00016

 

Tanulmány

TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00016

 

Családi nap - gyereknap 2021.06.19

Húsvét 2021.04.02

Lapistó-Kaján közösségi nap 2021

Részvételi fórum - kultúr takarítás 2021.04.30

Részvételi fórum 2021.06.18

Táncpróba 2021. 06. 26,27,28,30

Virágosítás 2021.05.08

Farsang Magyartésen

 

A programunkat 2022. február 26-án, fánk sütésével kezdték, majd álarcokat és kisze bábokat készítettek. A jó hangulatú délutánt a kisze bábok elégetésével zárták, szimbolikusan is eltemetve ezzel a telet.

Adventi készülődés Magyartésen

 

Magyartésen járt a Mikulás

 

Magyartési diáktalálkozó plakát