Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Civil szervezetek

Civil szervezet neve Adószáma  
Alapítvány a Szentesi Boros Sámuel Szakközépiskola Oktató-Nevelő Munkájának Támogatására 18460698-1-06 ifjúsági- oktatási tevékenység
A szentesi Boros Sámuel Szakközépiskolában az európai színvonalú képzés, a képzés infrastruktúrájának megvalósítása, a tanulók elméleti és gyakorlati képzésének (belföldön és külföldön egyaránt) segítése és támogatása. Az alapítvány segítséget nyújt az iskola kvalifikált oktatói bázisának létrehozásához is.
Alapítvány a Szentesi Gimnáziumért 18458934-1-06 ifjúsági – oktatási tevékenység
A gimnáziumi szolgáltatások fejlesztése, a szülőkkel való kapcsolat erősítése, az iskoláztatás költségeinek ésszerűsítése és az iskolai önkormányzat pénzének kezelése.
A “Szentesi Belgyógyászatért” Alapítvány 18468160-1-06 egyéb
A Szentesi Területi Kórház belgyógyászati osztálya két elkülönült távoli épületben működik. A két részleg műszerezettsége nem teljesen megoldott. Az alapítvány célja minkét részleg számára biztosítani a szükséges műszerezettséget, ennek anyagi fedezetét megteremteni.
A Szentesi Szent Anna Templom Orgonájáért Alapítvány 18471791-1-06 kulturális tevékenység
A komolyzene értékeinek terjesztése, az orgonamuzsika népszerűsítése, hangversenyek rendezése, a szentesi Szent Anna templom Rieger orgonájának felújítása.
Árpád Szabadidős Sportklub 19084530-1-06 ifjúsági – sporttevékenység
A klubtagok és családtagjaik számára lehetőség biztosítása különböző programokon, szakkörökön részvételhez.
BELVÁROSI FAVÁGÓK SC Egyesület 18460801-1-06 ifjúsági – sporttevékenység
A rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az ilyen irányú motiváció felkeltése és fenntartása. Az egyesület tagjainak a szabadidő egészséges és kulturált eltöltésének biztosítása. A sportegyesület tagjainak nevelése, az az ifjúság sportbeli képességeinek fejlesztése. Edzések, versenyek, túrák, edzőtáborok lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek megteremtése. A versenysportra alkalmassá tehető, tehetségesnek ítélt fiatalok kiválasztása, felkutatása, sportszakmai, pedagógiai és erkölcsi nevelésük rendszeres és folyamatos biztosítása, versenyzővé válásuk elősegítése. Az egyesület tagjainak érdekképviselete. Sportszakmai továbbképzésének biztosítása. Ingyenes jogsegélyszolgálat az egyesület tagjai számára. Kulturális és sportrendezvények szervezése. Közösségi életre nevelés. Versenyeken való részvétel biztosítása.
Benignus Egyesület 18461895-1-06 ifjúsági – szociális tevékenység
Kulturális, szabadidős és hobbi, oktatás, kutatási, egészségügyi, szociális, nemzetközi tevékenység
Ciklámen Alapítvány 18466436-1-06 ifjúsági – oktatási tevékenység
A dísznövénytermelés tudnivalóinak elsajátításában legjobb eredményt elérő növendékek jutalmazása. Minden olyan kezdeményezés támogatása, amely fokozza az oktatás színvonalát, illetve hozzájárul a tanulók erkölcsi-, anyagi és szociális elismeréséhez. Kiemelkedő cél: a kiemelkedően tehetséges tanulók ösztöndíjban részesítése, a rászorulók szociális támogatása.
Cukorbetegek Egyesülete Szentes 19084987-1-06 egészségügyi tevékenység
A cukorbetegek összefogása, tanácsadás helyes életmódjukhoz, rendszeres orvosi felülvizsgálat, érdekeik képviselet és érvényesítése.
Damjanich János Alapítvány 18452842-1-06 egyéb
A honvédelmi és hazafias nevelésben kiemelkedő teljesítményt nyújtók, a hadtudományi kutatásban résztvevők, a rossz szociális helyzetben lévők, a katonai pályát választó fiatalok és a honvédelem érdekében tevékenykedők jutalmazása.
Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány 18475070-1-06 kulturális tevékenység
Hagyományápolás, kulturális örökség védelme, helyi közművelődési tevékenység támogatása, konkrétan: postatörtnéneti emlékek, eszközök felkutatása, összegyűjtése, kiállításokon történő bemutatása, postatörténeti kutatások támogatása, ilyen témájú írások megjelentetése, profilba illó szakdolgozati témákhoz anyag és segítségnyújtás biztosítása
DR. BARANYI-MAGYAR 2000 Alapítvány 18468696-1-06 egyéb
A munkavállalók egészségügyi ellátásban résztvevő intézmények (üzemorvosi tevékenység keretében egészségmegőrzési, betegségmegelőzési és gyógyító feladatokat ellátó intézmények) támogatása. Ennek keretén belül a szükséges gépek, eszközök megvásárlásához anyagi fedezet nyújtása. A munkavállalók egészségügyi ellátásában intézményekben kiemelkedő teljesítményt nyújtó dolgozók (munkavállalók, közalkalmazottak, egyéb munkát végzők) anyagi támogatása. Az egészségügyi oktatásban résztvevő, kiemelkedő képességű és tanulmányi eredményű tanulók, hallgatók anyagi támogatása, tanulmányutakon való részvételük támogatása.
Dr. Bugyi István Kórházért Alapítvány 18474983-1-06 egészségügyi tevékenység
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Ennek érdekében a betegek ellátásának javítása. A kórház üzemeltetésének elősegítése, ezáltal a gyógyító tevékenység magasabb színvonalú biztosítása. A CS. M-i Dr. Bugyi Istvány Kórház használatában lévő ingatlanok fenntartási, üzemeltetési, karbantartási költségeinek anyagi támogatása. A betegek oktatása, felvilágosítása, a betegjogokkal kapcsolatos felvilágosító tevékenység maradéktalan megvalósítása érdekében a szükséges kiadványok szerkesztése, betegek körében való terjesztése, ismertetése. A kórházban dolgozó orvosok, szakdolgozók, egyéb munkakörben foglalkoztatottak továbbképzésének támogatása. Új terápiás módszerek elsajátítása, új eljárások bevezetése. Az orvosok és szakdolgozók tudományos tevékenységének elősegítése. A tudományos kutató munka segítése.
Dr. Papp László Birkózó Egyesület 18224977-1-06 ifjúsági – sporttevékenység
Tagjai részére rendszeres testedzés, sportolás lehetőségének biztosítása, edzőtáborok szervezése, sportversenyek szervezése.
Egészségügyi Dolgozók Szabad Szakszervezete 19561273-1-06 szakmai, gazdasági érdekképviseleti tevékenység
Tagjai érdekeinek védelme és képviselete.
“Együtt a Szentesi Szent Anna utcai óvodába járó óvodások egészségéért”Alapítvány 18466333-1-06 ifjúsági – oktatási tevékenység
Szent Anna utcai Óvodába járó gyermekek nevelési, oktatásra való előkészítés, oktatási képességfejlesztési, és ismeretterjesztési lehetőségeinek, környezeti feltételeinek a javítása, mely a komplex nevelés minden elemére kiterjed.
“Együtt a Véradókért Szentesen” Alapítvány felszámolás alatt 18457445-1-06 egészségügyi tevékenység
Szentesen és környékén a véradó mozgalom és a Vöröskereszt Szentes Városi Szervezete véradó szervező munkájának támogatása.
Együtt Nagycsaládosok Egyesülete 18452653-1-06 ifjúsági – szociális tevékenység
Az élet és az anyaság tiszteletére és szeretetére nevelés. Felmutatni a társadalomnak a nagycsaládosok által képviselt értékeket. Nagycsaládosok sajátos érdekeinek megjelenítése, képviselete és szolgálata. A nagycsaládosok egymást segítő és ismerő közösségeké szervezése.
Együtt Szentesért Egyesület 18462494-1-06 ifjúsági – kulturális tevékenység
A társasági, közösségi, közéleti tevékenység segítése, szervezése Szentes város és vonzáskörzetében.
Emléktorony a Háborúk és Terror Áldozatainak (Szent György Kápolna) Alapítvány 18475427-1-06 kulturális tevékenység
Anyagi eszközök gyűjtése az érvényes építési engedéllyel bíró Szent György Kápolna emléktorony megépítéséhez.
ÉLETJEL Kulturális és Sportegyesület 18476174-1-06 ifjúsági – sport- és kulturális tevékenység
Szentes és kistérsége kulturális és sporttevékenységének színesítése, elsősorban tömeg- és szabadidősport események szervezésével.
ÉLET-MORZSA Kulturális és Egészségnevelő Egyesület 18628481-1-06 kulturális és információs, kommunikációs tevékenység
A kutyatartás szabályainak, a terápiás kutyázásnak, mint a szellemi fejlődés részét képező tevékenység népszerűsítése, mint a nemzeti egészségfejlesztés alapvető eszközének és a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módjának széles tömegek számára elérhetővé tétele, a fejlesztő tevékenységekhez szükséges feltéteke biztosítása. A magyar kultúra és a tradicionális kultúra megjelenítése, megőrzése. Kiállítások, előadások, programok szervezése, látogatása. A család és a kutya kapcsolata a magyar kultúrában, összehasonlítva a többi kultúrával.
FLIKK Készség- és Mozgásfejlesztő Közhasznú Sportegyesület 18455931-1-06 ifjúsági – sporttevékenység
A szertorna sportág népszerűsítése, hátrányos helyzetű és tehetséges gyermekek készségének, képességének megalapozása, fejlesztése, sportra, játékra épülő speciális pedagógiai eszközökkel.
Four Diamonds Sportegyesület 18469020-1-06 ifjúsági – sporttevékenység
triatlon, úszás
Gerecz Elemér Sporthorgász Egyesület 19984966-1-06 sporttevékenység (ifjúsági tevékenység és környezetvédelem)
A horgászok érdekeinek képviselete, a horgászsport működtetése, fejlesztése, népszerűsítése, a horgászerkölcs tiszteletben tartása, halállomány védelme, a vízminőség és a természeti környezet védelme. Horgászati ismeretek oktatása és vizsgáztatás.
Gilicze László Emlékalapítvány Felsőpártért 18466319-1-06 ifjúság-szociális tevékenység
A református fiatalok keresztyén neveltetésének, közös programjainak segítése, olykor országhatárokon túlnyúlóan, a tervezett református Idősek Otthona megépítésének és működésének támogatása, a felsőpárti református templom és gyülekezeti épületek, orgona felújításának, karbantartásának támogatása, a leendő egyházi iskola működésének segítése, a rászoruló emberek anyagi és lelki megsegítése.
Honvéd Rákóczi Sportegyesület 18476617-1-06 ifjúsági – sporttevékenység
Tagjai ill. kívülállók részére rendszeres sportolási lehetőség biztosítása.
HSZATÁK GYERMEK FUTBALL CLUB SPORTEGYESÜLET 18648977-1-06 ifjúsági – sporttevékenység
A labdarúgás szervezett keretek közötti biztosítása gyermek- és fiatalkorúak számára. Tagjai részére a labdarúgás rendszeres gyakorlás lehetőségének biztosítása, a minőségi sporteredmények elérése, feltételeinek megteremtése és fejlesztése. Labdarúgó utánpótlás bázis kaiakítása, működtetése. Egészséges életmódra nevelés
HYKO HONKYOKUSHIN ALAPÍTVÁNY 18225882-1-06 ifjúsági – sporttevékenység
A verseny és tömegsport népszerűsítése a kyokushin karate területén, Sosai Matsutatsu Oyama szellemiségének ápolása, az ősi kyokushin karate követőinek összefogása és képviselete, sportolók versenyeztetése, edzőtámborok szervezése, karate mesterek, bírók, tanulók továbbképzése, dan és kyu vizsgák nyilvántartása.
IC Ranch Westernlovas Egyesület – Szentes 18471454-1-06 ifjúsági – sporttevékenység
0
Invokáció “Segítségül Hívás” Magánalapítvány 18459186-1-06 ifjúsági – szociális tevékenység
A Szentesi Középiskolai Kollégium tanulói támogatása, a kollégium tárgyi feltételeinek javítása.
“Jó Úton-Lóháton” Alapítvány 18470233-1-06 ifjúsági – szociális tevékenység
egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység – nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés – hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, sport, rehabilitációs foglalkozás
Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási Intézményt Támogató Szentesi Alapítvány 18470202-1-06 ifjúsági – oktatási tevékenység
Az alapítvány célja, hogy a Jövőnkért AMI működését, fenntartását szolgálja, valamint lehetővé tegye ezen oktatási forma iránti létszámigény maradéktalan kielégítését.
Jövőnkért Tánc-Sport Egyesület 18872556-1-06 ifjúsági – sporttevékenység (kulturális)
A magyar néptánc, népdal, népzene – kultúra megismerése, minél szélesebb körben megismertetése, képzése, a néptánc színpadi feldolgozása, bemutatása, a néptánc kultúrához kapcsolódó hagyományok felkutatása, őrzése, továbbadása, fejlesztése, a népzenei, néptánc rendezvények, találkozók, táncházak, táborok, szakmai versenyek, továbbképzések szervezése, illetve ilyen rendezvényeken való részvétel, a gyerekek, fiatalok testi-kinesztetikus intelligenciájának fejlesztése a néptánc mozgás kultúrájával.
KAPOCS Kistérségi Kulturális Egyesület 18479768-1-06 kulturális tevékenység
Olyan szellemi műhely létrehozása, mely támogatja, segíti a színvonalas és különleges értékek létrehozását, őrzését, bemutatását, terjesztését Szentes város és kistérségében, valamint Magyarország területén.
Kebtanoda Kutya Sport Egyesület (KEKSE) 18659551-1-06 sporttevékenység
Családi, hobbi, terápiás, sport munka és szolgálati kutyák kiképzése, kutyás sportok, kutyával való együttélés, foglalkozás népszerűsítése. Rendszeres edzések, szakmai programok, kiállítások, tenyészszemlék, versenyek, vizsgák szervezése. Szabadidős, terápiás és gyermek-kutyás programok szervezése, lebonyolítása.
KELET LEÁNYAI Hastánc Egyesület 18477601-1-06 kulturális tevékenység
A hastánc megismertetése, népszerűsítése, tanítása, bemutatók szervezése, a táncosok versenyre felkészítése, életmódformálás.
Kiséri Biliárd Klub 19561352-1-06 sporttevékenység
Az aktív biliárdsportélet és kapcsolódó szabadidős programok szervezése, rendezése, a “magyar biliárd” játékok népszerűsítése.
KIÚT XXI. Egyesület 18475685-1-06 szociális tevékenység
Társadalmi-, gazdasági-, kulturális szempontból hátrányos helyzetű csoportok – különösen egyedülálló, rászoruló idősek, munkanélküliek, romák, hajléktalanok – (re)integrációjának, felzárkózásának, a munka világába történő be- és visszavezetésének, jogaik érvényesítésének, lehetőségeik kiaknázásának előmozdítása, segítése az esélyegyenlőség megteremtése érdekében. A család szerepének erősítése, a gyermekek és a fiatalok káros szenvedélyektől, bűncselekményektől megóvása, megelőzés e téren, hasznos, kulturált és egészséges életmód népszerűsítése, szabadidő hasznos eltöltésének segítése szabadidős programok, sportprogramok szervezésével. Pályaválasztási tanácsadás, tehetséggondozás, rászoruló egyének, családok mentális, életvezetési, nevelési problémáinak enyhítése, segítségnyújtás e téren.
Klauzálos Gyermekekért Alapítvány 18478956-1-06 ifjúsági – oktatási tevékenység
A Klauzál Gábor Általános Iskola tehetséges tanulóinak tanulmányi célú támogatása
Koraszülöttekért Országos Egyesület 18283114-1-06 szociális tevékenység
A koraszüléssel kapcsolatos laikus tapasztalatok megosztása, megelőzésének elősegítése, érintettek részére programok, rendezvények, segítségnyújtás, találkozók szervezése.
Koszta Diákokért Alapítvány 18457328-1-06 ifjúsági – oktatási tevékenység
A szentesi Koszta József Általános Iskola diákifjúságának támogatása.
KÓBOR MANCSOK MENTÉSÉÉRT Alapítvány 18877575-1-06 0
Az ország különböző gyepmesteri telepeire bekerülő kutyák szervezett mentése.
Kurca Parti Szabadidős Sportklub 18475506-1-06 sporttevékenység
A fiatalok szabadidejének hasznos eltöltése, egészséges életmódra nevelése a szabadidősport által. A sportolás népszerűsítése, művelése, versenylehetőség biztosítása. Sport általi nevelés.
LEGRAND Szabadidőssport Egyesület 19983563-1-06 sporttevékenység
Elsősorban a Legrand Zrt. munkavállalói és a céghez kötődő személyek, tágabban a hazai lakosság érdekében a mozgásigénnyel járó egészséges életmód elősegítése, a fizikai erőnlét megőrzése és a szabadidő tartalmas eltöltése céljából a tagok részére szabadidősport lehetőségek szervezett formában történő biztosítása. A sportegyesület nemre, nemzetiségre, korra, világnézetre, vallási hovatartozásra tekintet nélkül tömöríti a tagjait és számukra lehetőségei keretei között egyesületi életet és sportolási alkalmat teremt
Lélek és Szenvedély Alapítvány – Szentes 18474787-1-06 egészségügyi tevékenység
A pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátásának javítása, ezen osztályok személyi és tárgyi feltételeinek javítása, a betegek oktatása, felvilágosítása, az orvosok és nővérek továbbképzésének támogatása, új terápiás módszerek bevezetése, a tudományos kutató munka segítése.
Ligetszépe Szociális Alapítvány 19560942-1-06 szociális tevékenység
A szociális ellátó tevékenység keretében az ellátottak életkörülményeinek javítása, részükre közös programok, üdültetés kirándulások szervezése, ilyen programok támogatása.
LOVAS CSODAVILÁG Egyesület 18748163-1-06 sporttevékenység
A lovassport tradícióinak ápolása, tovább vitele a lovaglás és a lovassport népszerűsítése és minőségi fejlesztése, versenyeztetés támogatása és szervezése, amelyek elősegítik a minden korosztály egészséges életszemléletének kialakítását. Lovaglás által minden olyan tevékenység, amely az egészségmegőrzéssel foglalkozik. Minden olyan tevékenység, amely elősegíti a fogyatékkal élők minőségi javulását lovaglás által. Egészséges és biztonságos lovaglási feltételek jövőbeni biztosítása érdekében környezet- és természetvédelmi feladatokat is ellát (fásítás, gyomtalanítás, védett fajok megóvása). A sportág népszerűsítése érdekében együttműködik más egyesületekkel. Céljai elérése érdekében oktatási és nevelési feladatokat is ellát. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez korhatár nélküli programok szervezése, a színvonalas szórakozás feltételeinek biztosítása, a bel- és külföldi egyesületekkel való kapcsolatok kiépítése, ápolása.
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szentesi Szervezete 19025702-2-43 szociális tevékenység
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat betegápoló, szegénygondozó és más jótékonysági tevékenységének segítése. “Az Alapítvány az alapítványi célok megvalósítása érdekében fekvő- beteg-ellátás; járóbeteg-ellátás; egyéb humán-egészségügyi ellátás; szociális ellátás elhelyezéssel;szociális ellátás elhelyezés nélkül; szálláshely szolgáltatás;ingatlan bérbeadása, üzemeltetése;nevelési, oktatási, ismeretterjesztő kiadványok kiadása; hang- és videófelvételek, oktatófilmek készítése, sokszorosítása;nevelési, oktatási, ismeretterjesztő anyagok forgalmazása, kölcsönzése;felnőtt- és egyéb oktatás tevékenységeket fejt ki.”
Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete Szentes 19078195-2-06 szociális tevékenység
A szociális ellátást nyújtó szak és kisegítő tevékenységet végzők részére képzés, továbbképzés, munkahelyi mentálhigénés programok szervezése, ilyen tevékenységek támogatása.
MAXIMUS Atlétikai és Utánpótlás Nevelő Sportegyesület 18478619-1-06 ifjúsági – sporttevékenység
A Szentesen és környékén lakók atlétikai és turisztikai tevékenységének támogatása, sportrendezvények szervezése, rendezése, utánpótlás-nevelés.
MÉDIA OKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY 18490860-1-06 ifjúsági – oktatási tevékenység, de nem a városban működik
A Dunaújvárosi Főiskola Tanárképző Intézete keretében folyó médiaoktatás támogatása, annak személyi, tárgyi és technikai feltételeinek javítása az oktatás színvonalának emelése érdekében. Az oktatást kiegészítő tudományos összejövetelek szervezése, támogatása, továbbá médiakutatóhelyek és új képzési formák támogatása a média képzésben résztvevő növendékek támogatása.
Mentálisan Sérült Emberek Egyesülete 18476888-1-06 egészségügyi tevékenység
Szentes város és kistérségében élő mentálisan sérült emberek életminőségének javítása, a sérültek kezdeményező- és cselekvőképességének fokozása, fejlesztése, közösségépítés.
Mosolygósabb Régióért Kulturális Egyesület 18469329-1-06 kulturális tevékenység
Regionális közéleti tájékoztató havi kiadvány kiadása és ingyenes terjesztése; Kiséri kulturális, ismeretterjesztő rendezvénysorozat szervezése. Az Egyesület fontos feladatának tekinti a régió idegenforgalmi adottságainak feltárását és kihasználását. E célnak alávetve programokat dolgoz ki, és nonprofit rendezvényeket szervez, szükség szerint kiadványokat jelentet meg és terjeszt. Az igények és lehetőségek függvényében a helyi és a testvér települések művészeti életének szerplőiről művészeti kiadványokat gondoz és jelentet meg. Településszépítési célokat vállal, kiemelten a műemléki jelleg, az épített környezet, természeti erőforrások megóvása érdekében. Az idegenforgalmi programokhoz kapcsolódóan városszépítési akciókat szervez, pályázatokat hirdet a pozitív irányú szemléletváltozás elősegítésére, kezdeményezi és ápolja mind az ország határain belül, mind azon kívül a testvérkapcsolatot hasonló profilú egyesületekkel, nonprofit szervezetekkel.
Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete – Szentesi Csoportja 19746896-1-06 szociális tevékenység
Szentesen és vonzáskörzetében élő, mozgásfogyatékos emberek helyi csoporton belüli összefogása, segítése, képviselete, védelme, esélyegyenlőségük segítése. Társadalmi beilleszkedésük segítése, tájékoztatás. Szabadidős tevékenységek, előadások szervezése.
Nyugdíjasok Szentesi Szövetsége Egyesület 18476105-1-06 szociális tevékenység
Az idősek támogatása, lelki és testi egészségmegőrzéshez segítségnyújtás, családsegítő jog- és érdekvédelem, bűnmegelőzés és áldozatvédelem a nyugdíjasok körében.
Orvosok a Rákbetegekért – Szentes 18468421-1-06 egészségügyi tevékenység
Célja, hogy javítsa a rosszindulatú daganatos betegségben szenvedők korszerű egészségügyi ellátásának szakmai és tárgyi feltételeit. A Szentesi Dr. Bugyi István Kórház Onkológiai Osztályán a működés, a gyógyító, az adminisztratív nővéri munka tárgyi feltételeinek megteremtése, biztosítása: a betegek életminőségének, kényelmének, elhelyezésének javítása céljából az osztály komfortjának emelése.
“Öreg diákok a Pollák Antal Műszaki Szakközépiskoláért “Alapítvány 18473401-1-06 ifjúsági – oktatási tevékenység
A tanítás-tanulás iskolai környezetének szépítése, az optimális körülmények biztosítása, a tehetséges tanulók támogatása, tanulmányi és kulturális versenyek résztvevőinek jutalmazása.
Petőfi Dzsúdó Közhasznú Sportegyesület 18470336-1-06 ifjúsági – sporttevékenység
A szentesi sportélet hagyományainak ápolása, eredményeinek továbbfejlesztése, a dzsúdó sport népszerűsítése, szabadidős és sportrendezvények szervezése, lebonyolítása.
II. Rákóczi Ferenc Bajtársi Klub 18297870-1-06 egyéb
Katonai hagyományok ápolása, kirándulások szervezése, művelődési lehetőségek biztosítása.
Rotary Club Szentes-Csongrád 18475379-1-06 ifjúsági – szociális tevékenység
Karitatív tevékenység végzése Szentesen és térségében, elesettek és rászorultak támogatása, a határon túli magyarsággal való kapcsolat ápolása és a rászorulók támogatása.
St. Jupát Sportegyesület 18454806-1-06 sporttevékenység
Szentes és vonzáskörzete lakosai számára versenysportolási, turisztikai, üdülési lehetőség, a szabadidő kulturált, sportszerű eltöltése feltételeinek biztosítása.
Szent Erzsébet rózsái Alapítvány 18471052-1-06 ifjúsági – oktatási tevékenység
A szentesi Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda személyiségfejlesztő munkájának, tudományos és művészeti eredményeinek (előadások, utazások, konferenciák), tárgyi feltételeinek javítása, preventív mentálhigiéné megvalósítása. A keresztény európai és magyar kultúra hagyományainak ápolása, a vallásos élet elmélyítését segítő programok támogatása, népszerűsítése határainkon túl is, a tanulók, óvodások testi, szellemi, erkölcsi fejlődésének elősegítése. Az Alapítvány Szent Erzsébet napján jutalomban részesíti azokat a nevelőket, munkatársakat, diákokat, óvodásokat, akik az Alapítvány szellemiségének megfelelően kiemelkedő tevékenységet, teljesítményt nyújtottak.
Szent László Lovas Sport Klub 18454507-1-06 sporttevékenység
Sporttevékenység, lovagoltatás, versenyzés, lovas sport szolgáltatás, verseny és rendezvényszervezés
Szentesi Állat- és Természetvédő Alapítvány 18473865-1-06 környezetvédelmi tevékenység
Szentes városban és közvetlen környékén anyagi támogatást nyújtson a környék természeti értékeinek megismertetéséhez, megőrzéséhez; a közvetlen természeti környezet megóvására irányuló lakossági megmozdulásokhoz; az országos környezet, természet- és állatvédelmi feladatok helyi végrehajtásához; az állatorvosi kultúra fejlesztéséhez, az állattartással kapcsolatos magatartási szabályok megismertetéséhez; állatvédelmi létesítmények megvalósításához.
Szentesi Bölcsődésekért Alapítvány 18466560-1-06 ifjúsági – szociális tevékenység
A 0-3 éves gyermekek egészséges testi-lelki fejlődése érdekében a szentesi bölcsődei ellátás színvonalának emelése
Szentesi Deák Ferenc Általános Iskoláért Alapítvány 19084231-1-06 ifjúsági – oktatási tevékenység
A szentesi Deák Ferenc Általános Iskola működésének a megsegítése, nevelési és oktatási feladatok ellátásához az oktatás technikai fejlesztéséhez, a kisérletek támogatásához az anyagi fedezet megteremtése.
Szentesi Delfin Egészségmegőrző Sport Club 18465741-1-06 sporttevékenység
A szentesi sportélet hagyományainak ápolása, egészségmegőrzés, edzéslehetőség biztosítása, sportversenyek rendezése, úszástanítás.
Szentesi Diáksportolókat Támogató Alapítvány 18295517-1-06 sporttevékenység
A magyar ill. Szentes város vízi sport hagyományait folytató, önálló keresettel nem rendelkező diákoknak a tanulmányi és sporttevékenységéhez anyagi támogatás nyújtása költségek átvállalásával, ösztöndíj nyújtásával, sportfelszerelés juttatásával, élelmezési, utazási, lakhatási támogatással.
Szentesi Farkasok Kézilabda Club 18730458-1-06 ifjúsági – sporttevékenység
Gyermekek részére kézilabda edzések tartása, versenyeztetése.
Szentesi Farkasok Utánpótlás Sportegyesület 18730458-1-06 ifjúsági – sporttevékenység
Gyermek és ifjúsági labdarúgók nevelése és képzése.
Szentesi Fogathajtó Egyesület 19560870-1-06 sporttevékenység
A szentesi és környékbeli lovasok és lóbarátok egységesítése, a lovas sportok népszerűsítése és szakmai fejlődésük elősegítése.
Szentesi Gyermek és Ifjúsági Aranylabda Alapítvány 18459863-1-06 ifjúsági – sporttevékenység
Szentes város és vonzáskörzetében a gyermek-, ifjúsági és szabadidősport támogatása, ezen belül is a gyermek- és labdarúgósport, valamint a labdarúgás utánpótlását biztosító korosztály csapatainak az időszakos foci-suli táboroknak a támogatása, a kimagasló sportteljesítmények elismerése és ösztönzése, sportrendezvények szervezése, a szabadidősport és a fogyatékos fiatalok sportolásának támogatása.
Szentesi Hubertus Bérkilövő Vadásztársaság 19984351-1-06 egyéb
Tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőség biztosítása a környezet- és természetvédelmi előírásokkal összhangban.
Szentesi Keresztény Pedagógus Társaság 18477144-1-06 kulturális tevékenység
A nevelő-oktató munka keresztény szellemű szakmai képviselete, a keresztény etikai, kulturális hagyományok és értékek újjáélesztése és ápolása, az egyházi és keresztény szellemű iskolák, kollégiumok újraindításának, ill. szervezésének támogatása, a pedagógus tevékenység színvonalának emelése.
„Szentesi Kertvárosi Óvodások Képességfejlesztéséért” Alapítvány 18467286-1- 06 ifjúsági – szociális tevékenység
A szentesi kertvárosi körzet óvodáiba járó gyermekek testi, értelmi, érzelmi, akarati képességeinek kibontakoztatására, fejlesztésére irányuló eszközök bővítése és eljárások megvalósítása.
Szentesi Kinizsi Szabadidő és Torna Egylet 19983532-1-06 ifjúsági – sporttevékenység
A rendszeres sportolás, versenyeztetés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen jellegű igények felkeltése, tagjainak nevelése, a közösségi élet kibontakoztatása különös tekintettel a gyermek, ifjúsági és szabadidős sportra.
Szentesi Kiséri Óvodásokért Alapítvány 18464953-1-06 ifjúsági – oktatási tevékenység
A szentesi Kiséri Óvodába járó gyerekek élményszerző kirándulásokon, kulturális programokon való részvételének támogatása, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekekre. Az óvoda pedagógiai programjához kapcsolódóan a néphagyományok, a kézművesség, a természetes anyagok felhasználásának megismertetése. A tanulási nehézségekkel küzdő hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztéséhez felzárkóztatásához szükséges tárgyi eszközök, anyagok beszerzése és eszközállomány bővítése.
Szentesi Kiss Bálint Kötélugró Sportegyesület 18650239-1-06 ifjúsági – sporttevékenység
A kötélugró sportág népszerűsítése; tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolási lehetőségének biztosítása; egészségmegőrzés; a rendszeres testedzés népszerűsítése; versenyek szervezése; közösségi élet kibontakoztatása, építése, fenntartása; közös érdekképviselet; sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése.
Szentesi Kiss Bálint Református Általános Iskoláért Alapítvány 18462281-1-06 ifjúsági – szociális tevékenység
A Szentesi Kiss Bálint Református Általános Iskolában Kiss Bálint Díj létrehozása, a kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményeket elérő tanulók anyagi támogatására; az iskola korszerű technikai felszerelésekkel történő ellátásának támogatása; a támogatásra szoruló tanulók tankönyv- és iskolaszereinek költségéhez való hozzájárulás, egyszeri beiskolázási segély juttatása; az iskola működő sportköreinek versenyzési támogatása; a diák és szabadidősport céljait szolgáló sportszerek beszerzése.
Szentesi Kosárlabda Klub 18451803-1-06 ifjúsági – sporttevékenység
A kosárlabdasport oktatása, tanítása, népszerűsítése, a sportág iránt érdeklődők számára játéklehetőség biztosítása.
Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola Támogatásáért Alapítvány 18464513-1-06 ifjúsági – oktatás
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, a Lajtha László AMI-ban tanuló fiatalok támogatása, hangszer beszerzések, zeneművészeti rendezvények költségeinek biztosítása, szentes és környéke zenei együtteseinek támogatása, bel- és külföldi utak finanszírozása, tandíj kedvezmények
Szentesi Öregfiúk Vízilabda Sportegyesület 18475252-1-06 sporttevékenység
Tagjai részére kulturális és sportrendezvények szervezése, lebonyolítása, érdekeik képviselete.
Szentesi Pollák Diáksport Egyesület 18454662-1-06 ifjúsági – sporttevékenység
Tagjainak rendszeres helyi játék, turisztikai versengés valamint versenylehetőség tervezése, szervezése és lebonyolítása; a rendszeres testgyakorlás feltételeinek biztosítása a sportot kedvelők számára; szakosztályok, diáksportkörök és sporttanfolyamok szervezése, működésük segítése; különös nevelési igényű, ill. fogyatékos gyermekek sportoltatása.
Szentesi Repülőklub 19083168-1-06 sporttevékenység
A légi sporttevékenység, munka és egyéb célú repülések feltételeinek biztosítása és végrehajtása.
Szentesi Sakk Sportegyesület 18274147-1-06 ifjúsági – sporttevékenység
A sakk sport népszerűsítése, a sakk oktatás, sakk versenyek szervezése.
Szentesi Spartacus Szabadidős Sport Egyesület 11983556-1-06 ifjúsági – sporttevékenység
Rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása.
Szentesi Sportkedvelők Szabadidős és Sportegyesület 18221802-1-06 ifjúsági – sporttevékenység
A rendszeres sportolás, testedzés biztosítása, az ilyen irányú motiváció felkeltése és fenntartása. A sportegyesület tagjainak nevelése, az ifjúság sportbeli képességeinek fejlesztése. Működési területén az oktatási intézmények tanulóinak és a lakosság testnevelési és sporttevékenységének segítése. Edzések, versenyek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek megteremtése. A versenysportra alkalmassá tehető, tehetségesnek ítélt fiatalok kiválasztása, felkutatása, sportszakmai, pedagógiai és erkölcsi nevelésük rendszeres és folyamatos biztosítása, versenyzővé válásuk elősegítése. Az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások biztosítása, a környezet-egészségügy feladatkörön belül a köztisztaság, a települési környezet tisztasága biztosításnak elősegítése, a helyi környezet- és természetvédelem, sportolási lehetőség biztosítása a 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott közfeladatok alapján
Szentesi Százszorszép Óvodások Legszebb Napjaiért Alapítvány 18789490-1-06 ifjúsági – oktatási tevékenység
A kertvárosi óvodába járó gyermekek testi, értelmi, érzelmi, akarati képességeinek kibontakoztatására, fejlesztésére irányuló eszközök bővítése, és eljárások megvalósítása.
Szentesi Tekézők Sportegyesülete 18470099-1-06 ifjúsági – sporttevékenység
Szentesen és környékén a teke sport népszerűsítése, rendezvények szervezése, utánpótlás-nevelés, versenyeken részvétel támogatása.
Szentesi Tenisz Klub 18464403-2-06 ifjúsági – sporttevékenység
Tagjai részére rendszeres sportolási lehetőség biztosítása, a lakossági, diák és versenysport segítése.
Szentesi Természet- és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítvány 19287283-1-06 környezetvédelmi tevékenység
Mentési és tanácsadási, valamint oktatási céllal működik. Az állomás 30-100 km körzetben tud rászoruló madarakon vagy vad emlősökön segíteni.
Szentesi Tűzoltók Hagyományőrző Egyesülete 18478860-1-06 szabadidős és hobbi tevékenység
A Szentesen és környékén élőkkel a tűzoltóhivatás megismertetése, tűzoltó hagyományőrzés, tűzvédelmi nevelés, speciális tűzoltó sportversenyek szervezése, rendezése.
Szentesi Vasutas Sport Club 19983549-2-06 ifjúsági – sporttevékenység
Tagjai részére sportolási lehetőség biztosítása
Szentesi Vasutas Tekézők Egyesülete 18461936-2-06 ifjúsági – sporttevékenység
A teke sport népszerűsítése Szentesen és környékén, versenyeken részvétel, utánpótlás nevelése.
Szentesi Vendégszeretet Egyesület 19561479-1-06 turizmus
Szentes és kistérsége turizmusának fellendítése, a turizmusban résztvevő tevékenységének összehangolása, információ-szolgáltatás.
Szentesi Vízilabda Klub 18458776-2-06 sporttevékenység
A vízilabdasport népszerűsítése, művelése, versenylehetőség biztosítása, Szentes sportfeladatainak megvalósítása, minőségi sporteredmények elérése.
“SZENTESI VÍZISPORTÉRT 2006” Alapítvány 18478176-1-06 ifjúsági – sporttevékenysége
A vízisportokat gyakorló tehetséges fiatalok tanulmányi, oktatási célú támogatása. Az alapítvány pontosított céljai: A vízi-sportok utánpótlásának támogatása, helyi és nemzetközi sportversenyek lebonyolítása, rendezvényeken részvétel, vízi-sportot űzők sporteszközökkel, felszerelésekkel támogatása.
Szentesi Zenebarátok Egyesülete 18459234-1-06 kulturális tevékenység
Az egyesületet alkotó karok működésének biztosítása, színvonalas zenélés feltételeinek megteremtése, részvétel a városi kulturális életben, koncertek, zenei klubok szervezése.
Szentesi Zsoldosok Középkori Hagyományőrző Egyesület 18474684-1-06 kulturális tevékenység
A középkori harcművészet bemutatása, terjesztése, az egyesület tagjainak érdekvédelme.
Szentes és Környéke Modellező Egyesület 19560612-1-06 szabadidős és hobbi tevékenység
Tagjai részére a repülő modellező tevékenység biztosítása, versenyeztetésük segítése, érdekeik védelme.
Szentes Kistérségéért Mentő Alapítvány 18145838-1-06 foglalkoztatási csoportokat összefogó tevékenység
Az oxyologiai mentésszervezés, mentés fejlesztés a mentés hatékonyságának technikai növelése, mentődolgozók mentális problémáinak kezelése a mentéshatékonyság növelésének, a mentésben résztvevők korai kiégésének és egészségügyi problémák prevenciójának érdekében.
Szentes Kistérségi Civil Televíziózásért Alapítvány 18475207-2-06 egyéb
Szentes kistérségi civil televíziózás elindítása, fejlesztése, működésének támogatása, adományok, eszközök átvétele, kezelése, színvonalas személyi és műszaki bázis megteremtése a civil szféra szerepének erősítésére.
Szentes Polgárőr Egyesület 18454088-1-06 polgárőr szervezet
A helyi közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzésben való közreműködés, az állampolgárok személyi biztonságának védelme, az állami, önkormányzati és állampolgári vagyonvédelem elősegítése, a lakosság biztonságérzet növelése, a lakosság és a bűnüldöző szervek között bizalom és együttműködés erősítése. Rendkívüli vészhelyzetek esetében a védekezésben, a károk megelőzésében és elhárításában, a helyreállítás és újjáépítés feladataiban való részvétel.
SZESE Szentes Ebtenyésztők és Sportkutyások Egyesülete 18299920-1-06 sport és szabadidős tevékenység
A Nemzetközi Kinológiai Szövetség által elismert kutyafajták népszerűsítése, szakszerű tenyésztésének elősegítése, törzskönyvek figyelemmel kísérése, ismeretterjesztés, kutyás sportok népszerűsítése.
Szentes Város Felsőpárti Óvodásaiért Alapítvány 18451061-1-06 ifjúsági – szociális tevékenység
Szentes város “Felsőpárt – városnegyed” óvodás gyermekeinek támogatása. A nevelési feladatokhoz kapcsolódó programokban a szociálisan rászoruló gyermekek támogatása, az egészséges életmódra nevelés és a testi nevelés tárgyi feltételeinek javításához anyagi segítségnyújtás, a gyermekeket körülvevő természeti környezet felfedezéséhez, megismeréséhez szükséges tárgyi környezet kialakításához anyagi támogatás nyújtása.
“Szentes Városért” Közalapítvány 18450046-1-06 településfejlesztés; ifjúsági – oktatási tevékenység
Egészségügyi alapellátás elősegítése érdekében diagnosztikai berendezések beszerzése, a város zöld területeinek fejlesztése, műemlék felújítási munkák támogatása; művészeti csoportok támogatása: oktatási, szemléltető eszközök beszerzése, közlekedési lámpák létesítése; felsőfokú tanulmányokat folytató és felsőfokú tanulmányok folytatására készülő tehetséges és szorgalmas szentesi diákok támogatása, az egészséges ivóvízellátás, a vízrendezés és csapadékvíz-elvezetés, a csatornázás megoldásának segítése; a város környezetvédelmi helyzetének javítása; egyéb lakossági és önkormányzati közművekhez kapcsolódó szükségletek pályázati úton történő segítése.
Szentes Városi Amatőr Színkör Egyesület 18733152-1-06 ifjúsági – kulturális tevékenység
Gyermekek és felnőttek szerepléshez szoktatása, fesztiválokon való részvétellel a versenykészség fejlesztése, a vegyes életkorból adódóan sokrétű, sajátos közösségi és együttműködési szabályok megtanítása. Anyagi alapok megteremtésével az egyesület keretein belül működő színpad, gyermek és ifjúsági, valamint felnőtt csoportjának folyamatos és zavartalan működéséhez szükséges technikai háttér biztosítása.
Szentes Városi Úszóclub 18458941-1-06 ifjúsági -sporttevékenység
Az úszósport népszerűsítése az úszás oktatásától a versenyeztetésig, rendszeres sportolás és testedzés biztosítása elsősorban általános és középiskolai tanulók részére.
Szilver Táncsport Egyesület 18456822-1-06 ifjúsági – sporttevékenysége
A táncsport (versenytánc) művelése, népszerűsítése falunapon, különböző bálakon, hazai és nemzetközi versenyeken részvétel.
Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskoláért Alapítvány 18471643-1-06 ifjúsági – oktatási
6-22 éves korú személyek alapfokú művészetoktatásának támogatása, az ehhez létrehozott intézmény fenntartása
SZIVÁRVÁNY Alapítvány a Bocskai utcai Óvodásokért 18039135-1-06 ifjúsági – szociális, oktatási és kulturális
A Bocskai utcai óvodás korú gyermekek segítése, az óvoda kerti eszközeinek felújítása, karbantartási munkák segítése, különféle programokhoz tárgyi szerközök beszerzésének biztosítása, új játékok beszerzése, kirándulások szervezése, oktatási és kulturális programok feltételeinek megteremtése, az udvar virágosítása, parkosítása
Szívügy Klub egészségügyi-kulturális tevékenység
szívbetegek segítése
Szülészet-Nőgyógyászati Műszerállomány Korszerűsítéséért Alapítvány 18450747-1-06 egészségügyi tevékenység
A kórház-rendelőintézet szülészet-nőgyógyászati osztályának műszerállomány fejlesztése, ellátás biztonságosabb, korszerűbbé tétele, nőgyógyászati sebészeti módszerek kifejlesztése, betegek ápolási idejének és költségének a csökkentése.
Táncért Alapítvány 18475173-1-06 ifjúsági – sporttevékenysége
A régió hátrányos helyzetű gyermekeinek segítése, hogy kortársaikkal azonos feltételek mellett részt vehessenek a művészetoktatásban, táncművészetben, sportban; művészeti alkotótáborok szervezése bel- és külföldön; a kiemelkedő teljesítményt nyújtók támogatása.
Törődés Szentesi Gyermek és Diák Alapítvány 18455924-1-06 ifúsági – szociális tevékenység
A szentesi gyermek és diák tevékenység támogoatása
“Út a Keresztény Iskolához Szentes” Alapítvány 19083797-1-06 oktatási tevékenység
Szentes városában a vallásos oktatás segítése, vallásos neveléssel kapcsolatos kiadások biztosítása
Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesületének Szentesi Szervezete 0 szociális tevékenység
0
VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség 19083175-1-06 ifjúsági
Gyermek és ifjúsági érdekképviselet, táboroztatás, iskolán kívüli képzések, környezet- és klímavédelem
Veritas Fitness FitKid Sportegyesület 19188249-1-06 ifjúsági – sporttevékenysége
A Fit-Kid sportág elméleti és gyakorlati tudományának ápolása és fejlesztése. Szentes város vonzáskörzetében élő 4-17 éves korú gyermekek sportolási lehetőségeinek bővítése. A mozgás, a tánc, a zene megszerettetése. A Fit-Kid, mint innovációs sportelehetőség elsajátítása, professzionális keretek között. Szentes, mint Nemzeti Sportváros sportéletének kiterjesztése a Fit Kid irányába.
Vesebetegek Szentesi Közhasznú Egyesülete 18472266-1-06 szociális tevékenység
Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, egészséges életmódra nevelés- és oktatás, ismeretterjesztés, képességfejlesztés, rehab-foglalkoztatás
VILÁGFA Kulturális Közhasznú Egyesület 19560643-1-06 kulturális tevékenység
Olyan szellemi műhely létrehozása, amely támogatja a magyar népi hagyományokon alapuló kulturális értékek létrehozását, őrzését, bemutatását, terjesztését Szentes város és kistérségében, valamint Magyarországon. Ennek keretén belül: az egyesület célja továbbá amatőr alkotók és előadók tevékenységének összehangolása, a különféle művészeti ágakban (népművészet, népi iparművészet és képzőművészet) alkotások létrejöttének támogatása. Néphagyomány, népművészet népszerűsítése. Cél továbbá a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez korhatár nélküli programok szervezése, a színvonalas szabadidő kulturális célú eltöltéséhez korhatár nélküli programok szervezése, a színvonalas szórakozás feltételeinek biztosítása, a bel- és külföldi egyesületekkel való kapcsolatok kiépítése, ápolása. Célja a nemzetiségi (roma, román, szerb) kulturális értékek megőrzése, ápolása, nemzetiségek közötti határon átnyúló kapcsolatok fenntartása is.
WIKFILD K-9 Kutyasport és Szabadidő Egyesület 18654068-1-06 sporttevékenység
Szentesen és vonzáskörzetében a kutyakiképzés és kutyasportok feltételeinek megteremtése és elősegítése, kutyasport oktatás, továbbá kutyakiképzéssel kapcsolatos ismeretek átadása, a gazdák és kutyák gyakorlati és elméleti képzése, kutyarehabilitáció, rekreációs tevékenység végzése, a lakóhely hírnevének öregbítése.
Zenével a Rákos Gyermekekért Alapítvány 18274130-1-06 ifjúsági – oktatás
A rákos és egyéb testi vagy szervi fogyatékos gyermekek gyógyulásának elősegítése a zene eszközeivel, zeneterápia, a gitár megismertetése, zenével a személyiségük fejlesztése, könnyűzenében való jártasságuk, zenei műveltségük kiterjesztése.
“Zsivaj” – Szentesi Központi Óvoda Apponyi téri Tagóvoda óvodásaiért Alapítvány 18467372-1-06 ifjúsági – szociális tevékenység
Az óvodás korú gyermekek segítése, szükséges eszközök beszerzése.
Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Tanulóiért Alapítvány – Szentes 18474505-1-06 ifjúsági -oktatás
Az iskolában az adott tanévben a legkiválóbb eredményt elérő végzős tanulók jutalmazása; a legkiemelkedőbb sportteljesítményt elért végzős tanulók jutalmazása.

ado