EFOP-2.4.3-18-2018-00005 „Önkormányzati bérlakások felújítása Szentesen”

 

- elnyert támogatási összeg: 29 988 229,- Ft

- támogatás intenzitása: 100%

- megvalósítás kezdeti időpontja: 2018.05.21.

- fizikai befejezés időpontja: 2018.12.14.

A 2011. évi népszámlálás adatai alapján készült KSH lehatárolás, Szentesen egy szegregátumot azonosít be és jelöl ki, mégpedig a város déli, belterületi határánál, a Kisér városrészben. Már a 2009-ben készült Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) is azonosította. Ez a kisebb terület Berekhát tanya - Vajdatelep - Akácfa u. - Berekhát tanya - Bihari sor minkét oldala - Magyari Imre u. mindkét oldala lehatárolású. A szegregátum elhelyezkedésének érdekessége, hogy lényegében az egész terület egy „zsákszegregátum”. Ugyanis kizárólag a Nagyvölgy-csatornán keresztül lehet megközelíteni a területet, ahova az Akácfa és a Vajdatelep utcán át juthatunk el, szilárd burkolatú úton.

A szegregátum általános jellemzése: A szegregátum a város egészétől részben elkülönül. Nincs közvetlen kapcsolata más lehatárolt szegregátummal. A terület közszolgáltatásokhoz való hozzáférése csak részben biztosított: a házi gyermekorvosi rendelő, háziorvosi rendelő és gyógyszertár 1,5 km-en belüli körzetben található. A Kisér városrészben működik óvoda, de a szegregátumtól viszonylag messze. Ugyanakkor a szomszédos városrészben működő Vásárhely úti óvoda közelebb van a szegregátumhoz. Általános iskola nincs a városrészben, az oktatási és egyéb közintézmények jellemzően a városközpontban találhatók. Ezek elérhetősége azonban nehézkes, mert majd 2 km-re (30 perc gyalogosan) koncentrálódnak a szegregátumtól. A lehatárolt szegregátum területén csak lakófunkció található, és 13 db önkormányzati szociális bérlakás is van a területen. A területen kiépültek a szilárd burkolatú utak, a csapadékvíz-elvezető árkok, mindenhol hozzáférhető a vezetékes víz, gáz és villany, valamint a szennyvízcsatorna. 2015 tavaszán a korszerűsítésre került a közvilágítás, LED fényforrások telepítésével.

A projektben a szegregátumban található önkormányzati szociális bérlakásokból 12 darab kerül felújításra, illetve a szegregátumon kívül integrált környezetben további 12 önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás újul meg, mellyel biztosítottá válik a szegregált környezetben élők integrált környezetbe történő beilleszkedése.