Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: admin

Ki kapja a Csergő-díjat?

Kérjük a város lakosságát, gazdasági és társadalmi szervezeteit, tegyenek javaslatot azon személyekre, akiket méltónak tartanak arra, hogy részükre a Dr. Csergő Károly emlékéért díj 2024. évben odaítélésre kerüljön.
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2023. (V.25.) önkormányzati rendelete 4. § (1) (2) és (5) bekezdése értelmében:
A Dr. Csergő Károly emlékéért díjban Szentes Város területén köztisztviselői jogviszonyt korábban betöltő, vagy jelenleg is aktív jogviszonyban álló személy részesülhet.
 
Az a köztisztviselő részesülhet ebben az elismerésben, aki több évtizedes munkájával szolgálva a város előre haladását, az ügyfelek, a város polgárai érdekében humánus, az alapszolgáltatásokon messze túlmutató probléma megoldási képességét bizonyította. Aki személyiségével, alázatával, emberközpontúságával példát mutat a fiatalabb kollégák számára, ily módon mind munkatársai, mind az ügyfelek nagyrabecsülését magáénak tudhatja, vagy nyugdíjasként tudhatta aktív éveiben.
 
Az elismerésre méltó közszolgálati dolgozó személyére Szentes város honlapján közzétett felhívás alapján bárki tehet javaslatot, melyről a Képviselő-testület Jogi és Ügyrendi Bizottsága javaslatára a Képviselő-testület dönt.
 
A részletes indokolással ellátott, a kitüntetésre javasoltak életútját és szakmai munkásságát bemutató indítványokat 2024. június 27-ig kérjük eljuttatni a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodájába, Szentes, Kossuth tér 6. szám alá.
 

Csupán 4 perc alatt kitölthető, de nagy segítség a Szentesi Szolgáltatásfejlesztési Cselekvési Tervhez

Ha ideje engedi töltse ki, ezzel Ön segíti a jobb városi szolgáltatásfejlesztést!
 
A Szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv a lakosság által meghatározott szolgáltatási problémák megoldására irányuló intézkedési folyamat(ok) strukturált rendszere. A szolgáltatási hiányok bemutatása a szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv elkészítését szolgáló lakossági igényfelmérés eredményeire épül.
 
Szentes Város Önkormányzata 2024-ben pályázatot nyújtott be „Együtt Szentesért: Fenntartható fejlődés a közösségünkért” címmel a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz, TOP-Plusz-3.2.1-23 számú felhívására. A projekthez kapcsolódóan – számos egyéb feladat mellett – a helyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, összehangolását célzó tevékenységek is megvalósulnak, melynek előkészítését az Önkormányzat és partnerei megkezdték.
 
A szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását, összehangolását célzó tevékenységek lebonyolítása csak akkor lehet sikeres, ha ezek előkészítésében, tervezésében a szentesiek aktívan és nagy számban vesznek részt. A lakosság bevonásának egyik fontos eszköze jelen kérdőív, melynek elsődleges célja a helyben élők igényeinek, elképzeléseinek és elvárásainak feltérképezése, megismerése. Jelen kérdőívre adott válaszok az ún. szolgáltatásfejlesztési cselekvési terv szakmai tartalmának kialakításában nyújtanak segítséget. Emellett a 11 kérdést tartalmazó kérdőív kitöltésével megszólított lakosok reményeink szerint kezdeményező módon közreműködnek a közösségfejlesztési tevékenységek lebonyolításában is.
 
A kérdőív kitöltése csupán 4 percet vesz igénybe. Kérjük segítse munkánkat a kérdések megválaszolásával.
 
A kérdőív ITT tölthető ki!

A válaszokat 2024. június 17-ig tudjuk fogadni.

HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk Szentes város lakosságát, intézményeit, érdek-képviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteit, vallási közösségeit arról, hogy Szentes Város Önkormányzata módosítani kívánja a város településszerkezeti tervét és helyi építési szabályzatát a 45 sz. másodrendű főút Kunszentmárton-Szentes-Hódmezővásárhely közötti szakasz 11,5 tonnára történő burkolatmegerősítése és párhuzamos kerékpárút építésével összefüggésben.

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos javaslatok, vélemények összegyűjtése érdekében június 10-én (hétfőn) 16:00 órakor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal 1. emeleti Kistanácskozó termében (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) LAKOSSÁGI FÓRUM kerül megtartásra.

A dokumentáció megtekinthető a város honlapján, valamint a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Irodáján ügyfélfogadási időben. A partnerek a város honlapján keresztül (https://www.szentes.hu > Önkormányzat/Építési szabályzat) vagy postai úton (Szentes Város Önkormányzata, 6600 Szentes, Kossuth tér 6.) észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak a partneri adatlap felhasználásával.

Észrevételeiket legkésőbb 2024. június 18-ig tehetik meg!

A részvétel módját a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet, valamint Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2017. (VI.09.) önkormányzati rendeletben foglaltak határozzák meg.